навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г.

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 16 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за сключване и обезпечаване на вече сключени договори по рамково споразумение № УД-12-13/21.03.2018 г./РСК/710048480122 между Министерството на отбраната и АО "РСК "МиГ" за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили", по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.

Чл. 3. Увеличава показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. - със сумата в размер 9 555 000 лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. - със сумата в размер 8 351 000 лв.

Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума