навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за генетично модифицирани организми

Закон за геодезията и картографията

Закон за герб на република България

Закон за горите

Закон за гражданската регистрация

Закон за гражданското въздухоплаване

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за движението по пътищата

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Закон за деноминация на лева

Закон за денонсиране на споразумението за основаването на международната инвестиционна банка и на споразумението за организацията и дейността на международната банка за икономическо сътрудничество

Закон за дипломатическата служба

Закон за договорите за финансово обезпечение

Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

Закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до пространствени данни

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

Закон за държавна агенция "национална сигурност"

Закон за държавна агенция "разузнаване"

Закон за държавната собственост

Закон за държавната финансова инспекция

Закон за държавните помощи

Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Закон за държавните такси

Закон за държавния бюджет на република България за 2022 г.

Закон за държавния бюджет на република България за 2023 г.

Закон за държавния дълг

Закон за държавния печат и националното знаме на република България

Закон за държавния протокол

Закон за държавния служител

Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума