ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 88 от 22.XОфициален раздел


Нови актове

Указ № 264 от 18.10.2021 г. за освобождаване на мария недялкова донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в доминиканската република

Указ № 265 от 18.10.2021 г. за назначаване на тодор минков кънчевски - извънреден и пълномощен посланик на република България в република куба, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в доминиканската република със седалище в гр. хавана, република куба

Указ № 266 от 19.10.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство йонково, община исперих, област разград, на 27 февруари 2022 г.

Указ № 267 от 19.10.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство драгомъж, община исперих, област разград, на 27 февруари 2022 г.

Постановление № 342 от 15 октомври 2021 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация

Постановление № 343 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2021 г.

Изменения и допълнения на правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "с" към конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (дв, бр. 23 от 2018 г.)

Рамково споразумение за проекта "традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в югоизточна европа (ратифицирано със закон, приет от 46-ото народно събрание на 2 септември 2021 г. - дв, бр. 76 от 2021 г. в сила за република България от 1 януари 2021 г.)
Променени актове

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - притурка с към конвенцията)

Наредба № н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза
Отменени актове

Постановление № 286 от 18 октомври 2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума