навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 12
2007г.

Социално осигуряване

Писмо № 66-04-77 от 19.11.2007 г. на НОИ

С параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.), считано от 1 януари 2007 г., държавните и обслужващи звена със социално предназначение - домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се преобразуват от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, финансирани като делегирана от държавата дейност на общината, на чиято територия се намират. Тези домове преминават в управление на кмета на съответната община, който е и работодател на персонала. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните обслужващи звена се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. Персоналът на домовете за деца, лишени от родителска грижа, се състои от социални работници, възпитатели и други специалисти. Молим за вашето компетентно мнение може ли да се счита, че новосъздадените специализирани институции (домове за деца) са учебни заведения по смисъла на чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) и респективно може ли стажът, положен в тях за съответните длъжности след 1 януари 2007 г., да се счита за учителски?
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума