навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Общество и право
изд. СЮБ
кн. 3
2009г.
 
Тема с продължение
Жертвите на престъпления
Пострадалите не познават правата си
Стефан Фиков, зам.-министър на правосъдието и председател
на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали
от престъпления
Границата между информационните права и правото на личен живот…
Димитър Гочев, съдия н Европейския съд по правата па човека (1992-1998), конституционен съдия (1994-2003)
Публичният образ на жертвите на престъпления в България
Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет
 
Дебат
Заповедното производство - радост за кредитора... или за длъжника?
Росен Томов, адвокат
 
Актуално
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
Аделина Ковачева, Върховен административен съд
 
Гледни точки
Транспортните престъпления и тяхното наказване
Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура
Пияното състояние по смисъла на НК
Хари Хараламбиев, адвокат
 
Спорт и право
Спортните организации и залаганията върху резултатите
от спортни състезания
Борис Колев, юрист
 
Накратко
Мерки срещу посегателствата върху частни съдебни изпълнители
 
Данъчен лабиринт
Спорни въпроси при съдебното обжалване на ревизионните актове по ДОПК
Помела Вучкова, асистент по административно право и процес в Нов български университет
 
Еврокомпас
Съдебната система на ЕС. Процедура при осъществяване на правораздавателната компетентност на СЕО. Разглеждане на делото
Гл. ас. д-р Атанас Семов, преподавател по Право на ЕС в СУ „Се. Кл. Охридски”, Директор на Института по Европейско право
 
Съдът на Европа
Решение по дело № С 545/07 („Апис-Христович" ЕООД срещу „Лакорда” АД)
 
Статистика
 
Бележити юристи
Проф. Венелин Ганев - гордост за българската правна наука
Проф. д-р Димитър Радев
Санкция
Проф. Венелин Ганев
 
Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов
rss
Посети форума