навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Общество и право
изд. СЮБ
кн. 3
2012г.
 
Тема с продължение
Подзаконовите актове на Европейския съюз и разширеният достъп до правосъдие пред Съда
на ЕС по преки жалби на частни лица
Димитър Стефанов, член на правната служба на Европейската комисия
 
Коментар
Електронен директен маркетинг
и спам-регулацията
Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията за регулиране на съобщенията
 
Данъчен лабиринт
Зачитане на влезли в сила административни актове
в производствата по ДОПК
Съдебна практика
Маргарита Чечова, адвокат
 
Анализ
Правата на пострадалия
Две тълкувателни решения на ВКС от значение за защитата им
Петър Раймундов, инспектор
в Инспектората при ВСС
 
Дебати
Форми на експлоатация
на човешкото тяло
Стоян Ставру,
Д-р по гражданско и семейно право
 
Права на потребителя
Алтернативно разрешаване
на потребителски спорове
Александра Павлова, юрист, младши експерт в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма
 
Еврокомпас
Политиката на сближаване
на Европейския съюз
(Програмен период 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.)
гл. ас. Савина Големинова,
ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”
 
Библиотеката на СЮБ представя
rss
Посети форума