навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Търговско и облигационно право
изд. Труд и право
кн. 6
2013г.
 
Търговци
Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 5
Решение № 52 от 25.04.2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 9
 
Търговски сделки
Цесия за събиране на вземане
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 13
Търговскоправен режим на договарянето сам със себе си
авторски материал
Автор / източник: Александър Натов
стр. 22
 
Облигационни отношения
Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор
авторски материалл
Автор / източник: Нора Москова
стр. 27
Решение № 34 от 06.03.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35
Решение № 45 от 04.03.2013 г. на ВКС., IV г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 40
 
Спорове. Процес. Принудително изпълнение
Обща характеристика на нестанала публична продан по новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков
стр. 44
 
Несъстоятелност
Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност - 2
авторски материал
Автор / източник: Диана Митева
стр. 54
 
Обществени поръчки. Публично - частно партньорство
Методика за оценка на офертите - При критерий „икономически най-изгодна оферта“
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Барес
стр. 60
 
Конкуренция
Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - Доказване при explicit collusionи tacit collusion
авторски материал
Автор / източник: Александра Кинанева
стр. 76
 
Информация в плюс
rss
Посети форума