навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Търговско и облигационно право
изд. Труд и право
кн. 2
2014г.
 
Търговци
Вноски на членовете в кооперация
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5
За разликата между ценните книги и ценните книжа
авторски материал
Автор / източник: Борис Ланджев, д-р
стр. 16
 
Търговски сделки
Задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“
авторски материал
Автор / източник: Христина Атанасова
стр. 21
Решение № 222 от 16.01.2014 г. на ВКС, II т. о.
Продажбата на поименни налични акции не може да бъде предмет на предварителен договор. Такъв договор не може да бъде обявен за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД с решение, което да замести джирото
 
Облигационни отношения
Член 52 ЗЗД в практиката на ВКС и ВАС през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 34
Решение № 217 от 08.10.2013 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46
 
Спорове. Процес. Принудително изпълнение
Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422 във връзка с чл. 415 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев
стр. 49
 
Несъстоятелност
Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 63
 
Обществени поръчки. Публично - частно партньорство
Към кой момент комисията предлага участник за отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров
стр. 77
 
Конкуренция
Координационни ефекти при концентрациите - някои начини за тяхното установяване
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 88
 
Приложение:
Правото на реституция по чл. 34 ЗЗД при унищожени сделки
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
 
Информация в плюс
rss
Посети форума