навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 5
2003г.
 
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Стойна Сербезова - Имам ли право на 6 брутни заплати при работа през последните 10 години от трудовия ми стаж само в организации на бюджетна издръжка
в-к "Труд" - При възражение спорът се решава от съда
Антония Орешкова - Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
Стефанка Симеонова - Доброволен арбитраж
ВКС - Решение № 1 от 22.01.2002 г. на ВКС, III г.о.
Иван Петков - Правен режим на удълженото работно време
Величка Микова - Работа при условията на непълно работно време
в-к "Труд" - Работа при непълно работно време се договаря
Людмил Павлов - Служител не може да бъде глобяван
Ина Ахмедова - Увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при 10 години работа при един и същ работодател
 
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Чавдар Христов - Служебното правоотношение не търпи наличието на трудов договор
Елена Попова - Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие по чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗДСЛ
МДА - Писмо № 20.К-8 от 20.03.2003 г. на МДА
МДА - Писмо № 02-00-04 от 20.03.2003 г. на МДА
МДА - Писмо № 04.10-41 от 06.03.2003 г. на МДА
 
ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ
Димо Ламбринов - Работната заплата в лечебно заведение за извънболнична помощ
в-к "Труд" - Заплата се плаща поне веднъж месечно
Ася Гонева - Зачитането на трудовия стаж, с оглед определяне размера на възнаграждението за продължителна работа се извършва служебно
 
РАБОТНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ
Веселин Цоневски - Изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа
 
ЗАЕТОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Росица Стелянова - Издаване на разрешения за работа на чужденци на територията на Р България
Силвия Цветанова - Редовното обучение във висше учебно заведение не е пречка за получаване на парично обезщетение за безработица
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Георги Георгиев - Промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагането му, свързани с отпускането на социални помощи
Румяна Станчева - Осигуряване на съдружници в търговско дружество
Румяна Станчева - Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
в-к "Труд" - По време на отпуск за раждане не се дава болничен за други заболявания
в-к "Икономически живот" - Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2003
в-к "Икономически живот" - Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2003
в-к "Икономически живот" - Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2003
Ася Гонева - Издаване на болничен лист със задна дата
НОИ - Писмо № 26-114-2 от 7.05.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо № 26-264-4 от 10.03.2003 г. на НОИ
 
ПЕНСИИ
Албена Иванова - Пенсиониране на учителите
Емилия Банова - Пенсиониране при условията на § 4, ал. 3 от ПЗР на КЗОО
Ваня Никова - Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
Любка Борисова - Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
НОИ - Писмо № 04-02-269 от 16.04.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо Изх. № 66-25-14 от 14.04.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо № 04-02-268 от 15.04.2003 г. на НОИ
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Валентина Рименова - Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
НЗОК - Писмо № 04-04-100 от 26.03.2003г. на НЗОК
НЗОК - Писмо № 04-04-16 от 26 март 2003 г. на НЗОК
НЗОК - Писмо № 19-01-102 от 23.04.2003 г. на НЗОК
НЗОК - Писмо № 02-00-35 от 20.03.2003г. на НЗОК
 
ИНФОРМАЦИОНЕН МАГАЗИН
ИК "Труд и право" - Минимална работна заплата за страната
ИК "Труд и право" - Общи индекси на потребителските цени
ИК "Труд и право" - Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
НЗОК - Договорени цени на медико-диагностичните дейности, заплащани от НЗОК
rss
Посети форума