навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 7
2003г.
 
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Димитър Анчев - Постъпване на работа по трудово правоотношение от пенсионер
Величка Микова - Работа по основен и допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
Ина Ахмедова - Пенсионерите имат право да работят на трудов договор
Михаела Тодорова - Командироване на работници в страната
Емилия Банова - При прекратяване на граждански договор не се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Стойна Сербезова - Посредничеството ­ мирно средство за уреждане на колективните трудови спорове
 
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Чавдар Христов - Държавните служители в сезона на отпуските
МДА - Писмо № 06.00-187 от 25.06.2003 г. на МДА
МДА - Писмо № 08.10-54 от 26.06.2003 г. на МДА
МДА - Писмо № 20. Ц-3 от 10.06.2003 г. на МДА
 
ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ
Емилия Банова - Трудовият стаж на неработещите жени-майки се признава при изплащане на допълнително възнаграждение за продължителна работа
Станислав Павлов - Кое образование се вписва в поименното длъжностно разписание
Недка Колева - Възнаграждение за платен отпуск след продължително отсъствие поради болест
 
РАБОТНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ
Зоя Каменова - Влияние на факторите на работната среда върху професионалната заболеваемост
 
ЗАЕТОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Венелин Терзиев - Национална програма "Помощ за пенсиониране"
Силвия Цветанова - Право на обезщетение по реда на чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Виолета Христова - Регистрацията в дирекция "Бюро по труда" не се прекратява, когато лицето започне работа, за която не подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КЗОО
Смела Нинева - Регистрация в Бюрата по труда, преди военна служба
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
НОИ - Писмо № 92-160-1 от 11.06.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо № 26-550-1 от 23.06.2003 г. на НОИ
 
ПЕНСИИ
Албена Иванова - Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КЗОО
НОИ - Писмо № 04-02-455 от 20.06.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо № 03-04-20 от 12.06.2003г. на НОИ
НОИ - Писмо № 04-02-445 от 23.06.2003 г. на НОИ
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Валентина Рименова - Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Ася Гонева - Целеви помощи за отопление
ИК "Труд и право" - Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума