навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 2
2004г.
 
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Красимира Средкова - Процедурата за провеждане на конкурс може да бъде предмет на трудов спор
Величка Микова - Възможно ли е председателят на читалището да бъде работодател сам на себе си?
Васил Мръчков - Системни нарушения на трудовата дисциплина
Стойна Сербезова - Дисциплинарно наказващи органи
Снежана Станчева - Въпроси на имуществената отговорност на работодателя
Емилия Банова - Изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
 
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Ирена Борисова - Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Чавдар Христов - Важни изменения в Закона за държавния служител
МДА - Писма от практиката на МДА
 
ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ
Недка Колева - Отново за допълнителното възнаграждение за продължителна работа
в-к "Труд" - Трудоустроените с по-ниска заплата вземат обезщетение
Недка Колева - Тринадесето възнаграждение и социални придобивки на напуснал служител
 
РАБОТНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ
Веселин Цоневски - Дейностите при авария са определени с нормативни актове
 
ЗАЕТОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Румяна Кирова - Мерки за насърчаване на работодателите, които наемат на работа хора с увреждания
Станиела Ламбринова - Национална програма за насърчаване предприемачеството на лицата с намалена работоспособност
Виолета Христова - За изплащане на паричното обезщетение за безработица не се изисква ежемесечно подаване на декларация
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Ася Гонева - Правото на обезщетение по бременност и майчинство не се губи при ползване на неплатен отпуск по чл. 165 КТ
Бойка Тодорова - Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца
Йосиф Милошев - Осигурителни вноски за управителите се внасят само когато получават възнаграждение
Бойка Тодорова - Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца
Смела Нинева - Право на отпуск и обезщетение за временна неработоспособност на лице след освидетелстване от ТЕЛК
НОИ - Писма от практиката на НОИ
Маргарита Чечова - Задължително обществено осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
 
ПЕНСИИ
Албена Иванова - Максимален размер на получаваните една или повече пенсии през 2004 г.
Ваня Никова - Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Людмил Павлов - През 2004 г. жените се пенсионират на 57 години и 6 месеца
НОИ - Писма от практиката на НОИ
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Валентина Рименова - Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
Румяна Станчева - Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
НЗОК - Писма от практиката на НЗОК
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ася Гонева - Промяна на участието във фонд за пенсионно осигуряване и прехвърляне на натрупаните средства
rss
Посети форума