навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 8
2004г.
 
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Величка Микова - Срочен трудов договор, сключен в нарушение на чл. 68, ал. 2 и 3 КТ
Стойна Сербезова - Новият вид целеви отпуск ­ "родителският"
в-к "Труд" - Плащат обезщетение при незаконно отстраняване от работа
Смела Нинева - Обезщетението по чл. 224 КТ поначало не подлежи на прихващане
в-к "Труд" - Обезщетенията се плащат едновременно
Емилия Банова - Платен годишен отпуск при възстановяване на работа и трудов стаж при друг работодател
Снежана Станчева - Новото определение за масови уволнения
 
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Ирена Борисова - Как да изберем подходящия начин за провеждане на конкурса за държавни служители?
МДА - Писма от практиката на МДА
 
ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ
Чавдар Христов - Работодателят е длъжен да дава извлечение за неплатени заплати
Елисавета Паньовска - Признаване на педагогическия стаж на учителите
Евгени Рангелов - Новата Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 
РАБОТНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ
Иван Толев - Обучението по безопасност и хигиена на труда ­ фактор за подобряване на трудовата среда
Лиляна Стефанова - Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 7/2004
 
ЗАЕТОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Лиляна Стефанова - Евроинтеграция ­ свободно движение на хора
Мария Андреева - Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица, организирано от Агенцията по заетостта
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Ася Гонева - При трудова злополука работодателят дължи обезщетение за нанесени вреди
Зорница Димитрова - Действия при отмяна на болничен лист
Виолета Христова - При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
НОИ - Писма от практиката на НОИ
 
ПЕНСИИ
Албена Иванова - Пенсиониране на учителите
Грета Иванова - Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
Михаела Тодорова - Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
Ваня Никова - Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Ирина Лилова - Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
НОИ - Писма от практиката на НОИ
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Валентина Рименова - Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
НЗОК - Писма от практиката на НЗОК
rss
Посети форума