навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 3
2008г.
 
Трудови отношения
Работодателят трябва да даде отпуск при призоваване от съд
Красимир Добрев
Закрила при уволнение, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
Смела Нинева
Възстановяване на предишната работа по време на ползване на отпуск по болест
Величка Микова
Нови моменти в съдебните спорове по трудови дела съгласно разпоредбите на новия ГПК
Чавдар Христов
Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване, след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г.
Цвета Попова
Превръщането на договора в безсрочен не променя заплатата
в-к "Труд"
Заплащане на дневни пари при командировка в страната
Емилия Банова
Началникът определя превоза при командировка
в-к "Труд"
 
Държавна служба
Изпитателният срок по Закона за държавния служител
Невяна Кънева
Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
Ина Ахмедова
Писмо № 19-00-111 от 5.02.2008 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
МДААР
Писмо № 17-00-36 от 7.02.2008 г. на МДААР
Относно обезщетение при бъдещо пенсиониране, съгласно Закона за държавния служител.
МДААР
 
Управление на човешките ресурси
Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз
Димитър Каменов, проф. д-р
 
Заплащане на труда
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
МТСП
До една заплата за вреда по небрежност
в-к "Труд"
 
Здравословни и безопасни условия на труд
Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Жанет Богомилова
 
Пазар на труда
Свободно движение на хора - въпроси и отговори
Лиляна Станкова
 
Социално осигуряване
Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
Румяна Станчева
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
Елина Костова
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Дорина Марчева
Писмо № 94Г-1406-1 от 5.02.2008 г. на НОИ
Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ
Писмо № М-2289-1 от 12.02.2008 г. на НОИ
Писмо № 94В-1810-1 от 19.02.2008 г. на НОИ
 
Социално подпомагане
Нови срокове за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Йосиф Милошев
Националната програма “В подкрепа на майчинството” не предвижда ограничения за родственост на лицата, които ще бъдат наети чрез нея
Ася Гонева
 
Здравно осигуряване
Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
Петя Сотирова
Въпроси и отговори по здравното осигуряване
НЗОК
 
Информационен магазин
 
"Важно е да знаете!"
rss
Посети форума