навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 4
2008г.
 
Трудови отношения
Обжалване на постановлението на Инспекцията по труда за обявяване съществуването на трудовото правоотношение
Васил Мръчков, проф.
Ново законодателство - бързото производство според разпоредбите на новия ГПК
Чавдар Христов
Работното време не може да надвишава 12 часа дневно
в-к "Труд"
Работниците могат да бъдат пратени в друг цех при нужда
в-к "Труд"
Разместване на почивни дни през 2008 година
Емилия Банова
Проявата на физическо насилие в училище е нарушение на трудовата дисциплина
Анна Трайкова
Заместникът върши работата на титуляря без изрична заповед
в-к "Труд"
Осигуряване на средства за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите
Емилия Банова
Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда
Тодор Томов
Решение № 326 от 18.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
 
Държавна служба
Трябва ли стойността на представителното облекло да бъде преизчислена, поради ползване на отпуск по болест от държавния служител
Марияна Николова
В държавната администрация не се назначават търговци
в-к "Труд"
Писмо № 29-И-9 от 7.03.2008 г. на МДААР
 
Управление на човешките ресурси
Оценка на кадровия потенциал на фирмата
Димитър Каменов, проф. д-р
 
Заплащане на труда
Допълнителното трудово възнаграждение за труд е допълнително възнаграждение с постоянен характер, по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Смела Нинева
Заплащане на извънредния труд
Стефанка Симеонова
Парите по клинични пътеки влизат в дохода за отпуск
в-к "Труд"
 
Здравословни и безопасни условия на труд
Нов британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
Ивелин Буров
 
Пазар на труда
Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Елка Димитрова
Свободно движение на хора
Лиляна Станкова
 
Социално осигуряване
Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Румяна Станчева
Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
Елина Костова
Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Елена Владимирова
Писмо № 94Й-544-1от 14.03.2008 г. на НОИ
Писмо № 94В-1832-1 от 24.03.2008 г. на НОИ
Писмо № 04-02-120 от 24.03.2008 г. на НОИ
Писмо № 66-20-16 от 1.04.2008 г. на НОИ
Писмо № 94И-1778-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
 
Здравно осигуряване
Въпроси и отговори по здравното осигуряване
НЗОК
 
Информационен магазин
 
"Важно е да знаете!"

Спектър


 
rss
Посети форума