навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 7
2008г.
 
Трудови отношения
Сключване и съдържание на договорите за професионална квалификация
Васил Мръчков, проф.
Трудов договор за сезонна работа
Цвета Попова
Изисквания при сключване на трудов договор за допълнителен труд
Емилия Банова
Трудоустроените работят извънредно с тяхно съгласие
в-к "Труд"
Прекратяване на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност лицето да получи разрешение за достъп до класифицирана информация
Андрей Александров
 
Държавна служба
Нови изисквания по отношение на административното обслужване
Ина Ахмедова
Държавният служител може да сключва различни облигационни договори, включително и да изпълнява задължения по такива договори
Чавдар Христов
Писмо № 04-09-50 от 12.06.2008 г. на МДААР
Писмо № 29-Т-5 от 1.07.2008 г. на МДААР
 
Управление на човешките ресурси
Как да се справим с негативизма на работното място
Биляна Иванова
 
Заплащане на труда
Възможно е нееднократно преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск
Недка Колева
Поне четири заплати трябва да е обезщетението за прекратен трудов договор
Иван Сотиров
 
Здравословни и безопасни условия на труд
Европейски изисквания за безопасен труд при работа с видеодисплеи
Жанет Богомилова
 
Пазар на труда
Промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Елка Димитрова
Свободно движение на хора - въпроси и отговори
Лиляна Станкова
 
Социално осигуряване
Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
Елина Костова
Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
Марин Калчев
Как се осигуряват земеделските производители
Зорница Димитрова
Писмо № 66-04-28 от 16.06.2008 г. на НОИ
Писмо № 01-01-42 от 9.06.2008 г. на НОИ
Писмо № 04-02-249 от 24.06.2008 г. на НОИ
 
Социално подпомагане
От социалните помощи не се правят удръжки за дължими данъци, такси или осигурителни вноски
Ася Гонева
Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
Михаела Тодорова
Как се издава болничен за минало време
в-к "Труд"
Маркери
За отоплителния сезон 2008-2009 г. целевата помощ за отопление ще бъде в размер на 282,50 лева
 
Информационен магазин
Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
Ася Аксентиева
Въпроси и отговори по здравното осигуряване
НЗОК
 
"Важно е да знаете!"
 
Приложение:
Застраховката “Помощ при пътуване” същност, предимства, покрити рискове
Невена Радлова
 
Здравно осигуряване
Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
Ася Аксентиева
Въпроси и отговори по здравното осигуряване
НЗОК
rss
Посети форума