навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Министерски съвет на Република България

Министерски съвет на Република България

адрес София 1194, бул. “Дондуков” №1
телефон 02/940 29 99 (централа); 02/940 27 70
факс 02/980 20 56
ел. поща GIS@government.bg
уеб страница http://www.government.bg
Министър-председател Акад. Николай Денков


Министерство на външните работи на Република България

Министерство на външните работи на Република България

адрес София 1040, улица "Александър Жендов" № 2
телефон 02/948 29 99
факс 02/870 30 41 (пресцентър)
уеб страница http://www.mfa.bg
Министър Мария Габриел
пресцентър iprd@mfa.government.bg


Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

адрес София 1000, ул. „6-ти Септември” 29
телефон 02/9825000 (централа)
факс 02/987 79 67 (пресцентър)
ел. поща priemna@mvr.bg
уеб страница http://www.mvr.bg/
Министър Калин Стоянов
пресцентър pk_spvo@mvr.bg


Министерство на земеделието и храните

Министерство на земеделието и храните

адрес София 1040, бул. "Христо Ботев" 55
телефон 02/985 11 383
ел. поща minister@mzh.government.bg
уеб страница http://www.mzh.government.bg
Министър Кирил Вътев
пресцентър press@mzh.government.bg


Министерство на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

адрес София 1000, пл. "Света Неделя" 5
телефон 02/981 01 11
факс 02/981 18 33
ел. поща minister@mh.government.bg
уеб страница https://www.mh.government.bg
Министър Христо Хинков
пресцентър press@mh.government.bg


Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

адрес София 1202, ул."Св.Св. Кирил и Методий" № 17-19
телефон 02/94 05 900 (централа)
факс 02/987 25 17
уеб страница http://www.mrrb.government.bg
Вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков
пресцентър press@mrrb.government.bg


Министерство на икономиката и индустрията

Министерство на икономиката и индустрията

адрес София 1000, ул. Славянска 8
телефон 02/940 7001 (Централа)
факс 02/987 2190; 981 9970
ел. поща e-docs@mi.government.bg
уеб страница https://www.mi.government.bg
Вицепремиер и министър на икономиката и индустрията Богдан Богданов


Министерство на иновациите и растежа

Министерство на иновациите и растежа

адрес гр. София, ул. Княз Александър I № 12
телефон (02) 940 76 04
факс (02) 987 21 90; (02) 981 99 70
ел. поща docs@mig.government.bg
уеб страница https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/3454
Министър Милена Стойчева


Министерство на културата

Министерство на културата

адрес София 1040, бул. "Ал. Стамболийски" № 17
телефон 02/94 00 900 (централа)
факс 02/981 81 45
уеб страница http://mc.government.bg
Министър Кръстю Кръстев
пресцентър press@mc.government.bg


Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

адрес София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2A
телефон 02/9217799 (централа)
факс 02/9882485
ел. поща priemna@mon.bg
уеб страница https://www.mon.bg
Министър Галин Цоков
пресцентър press_mon@mon.bg
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума