Logo Вторник, 3 Октомври


Държавен вестник, бр. 82 от 29.IXОфициален раздел


Нови актове

Указ № 168 от 25.09.2023 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване

Закон за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация (дв, бр. 55 от 2000 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване (дв, бр. 70 от 1998 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта (дв, бр. 112 от 2001 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост (дв, бр. 6 от 2009 г.)

Наредба за изменение на наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 "извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в украйна" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 20 от 2023 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за администрацията на прокуратурата на република България (дв, бр. 106 от 2013 г.)

Указ № 169 от 25.09.2023 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта

Указ № 170 от 25.09.2023 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация

Указ № 171 от 25.09.2023 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за защита на инвестициите между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и социалистическа република виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в ханой

Указ № 173 от 26.09.2023 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за управление на етажната собственост

Указ № 174 от 26.09.2023 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на валутния закон

Закон за изменение и допълнение на валутния закон (дв, бр. 83 от 1999 г.)

Решение за създаване на временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със сигурността на машинното гласуване

Решение за приемане на правила за процедурата по обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на конституцията на република България

Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на нато

Решение за предоставяне на допълнителна военна помощ на украйна

Закон за ратифициране на споразумението за защита на инвестициите между европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и социалистическа република виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в ханой

Заповед № змф-683 от 14 септември 2023 г. за утвърждаване на образци на декларация по чл. 55, ал. 1 от зддфл и чл. 201, ал. 1 от зкпо за дължими данъци - образец 4001, 4011, 4021, 4031, 4041
Променени актове

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Наредба № 2 от 28 февруари 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 "извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в украйна" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта (дв, бр. 112 от 2001 г.)

Закон за енергетиката

Наказателен кодекс

Закон за митниците

Закон за здравното осигуряване

Закон за достъп до обществена информация

Закон за управление на етажната собственост

Правилник за администрацията на прокуратурата на република България (папрб)

Валутен закон

Закон за насърчаване на заетостта
Отменени актове
Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти