навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

ГЕРБ предлага "Нов десен договор за България"

Източник: Bulgarian Post 20.09.2007 0 - A +

На специална пресконференция Стоян Мавродиев - финансов секретар на ГЕРБ - представи икономическата програма на партията. Тя се нарича "Нов десен договор за България". Според ГЕРБ, управлението трябва да има консервативна и прозрачна политика по отношение на финансовите услуги и пазари, а минималната работна заплата да се премахне като анахронизъм.

В принципите на този договор, влизат по-малък брой министерства, еднакви правила при изразходването на бюджетни средства и пари от ЕС, фискална децентрализация и качествено законодателство. Партията ще бъде против въвеждането на единен данък за всички страни в ЕС, заявява Мавродиев. Според икономическата програма минималната работна заплата трябва да бъде премахната като анахронизъм. Министерствата трябва да намалеят - тези на държавната политика при бедствия и аварии и на държавната администрация и административната реформа са излишни, а това на енергетиката - да се превърне в изпълнителна агенция, смятат от партията.

Според ГЕРБ Икономическата политика на държавата трябва да се определя от финансовия министър. От ГЕРБ смятат, че могат да постигнат в края на едно свое четиригодишно управление удвояване на средната работна заплата, а може да се стигнат и нива от 1500-2000 лева, каза Мавродиев. За да достигне равнището на доходите на ЕС, България трябва да повиши най-малко на 8-10 процента темповете си на растеж, коментира Мавродиев. В момента имаме сравнително висок реален растеж на БВП, но най-нисък доход на глава от населението, допълни той.

Според ГЕРБ, управлението трябва да има консервативна и прозрачна политика по отношение на финансовите услуги и пазари, като бъде създаден регистър на задълженията. Потенциалните бюджетни излишъци, които ще са следствие от балансиран бюджет и ниски правителствени разходи, трябва да се използват за изплащането на правителствения дълг, или формирането на фонд "Национално богатство", смятат от ГЕРБ.

При данъчното облагане от партията предлагат плосък данък върху доходите от 10 процента, но при висок необлагаем минимум от 1000 лева, като се цели намаляването на плоския данък до 7 процента. Друга цел ще бъде намаляването на ставката на ДДС до 15 процента при анализ на събираемостта и с оглед на възможностите на бюджета. Заедно с това при евентуален управленски мандат на ГЕРБ те ще целят намаляването на разходите като дял от БВП до 30 процента, най-ниски нива в ЕС за данъчните ставки при облагане на труд и печелба, премахването на данъците върху наследствата, даренията, възмездното придобиване на имущество.

Партията ще стимулира производителността и пазара на труда с баланс между гъвкавост и сигурност на пазара, премахване на минималната работна заплата, повишаване на заетостта и преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на специалисти с дадена квалификация, гъвкаво използване на различните видове договори за работа при пълен и непълен работен ден, легитимиране на социалните партньори и нови критерии за тяхната представителност. За ГЕРБ е важно повишаването на обвързаността на възнаграждението с постигнатите резултати. От партията са за оптимизация на срока и размера на помощите при безработица с цел стимулиране на търсенето на работа.

Според финансиста на партията, сегашните стачки са следствие от резултатите на работата на досегашните правителства по отношение на реформите в различни сектори. Той прогнозира, че до края на тази година най-вероятно България няма да е усвоила нито едно евро от европейските фондове, а ще бъде нетен донор с вноската си.

При средното образование трябва да бъде въведена училищната автономия, външното оценяване, равнопоставеността на частни и държавни училища и стимулиране на доброто представяне за училища, ученици и учители.

При висшето образование трябва да се привлекат водещи световни университети да разкрият свои филиали в България, да има връзка между нуждите на икономиката и пазара на труда и образователната система, както и децентрализирана и опростена система за израстване на млади учени и преподаватели и премахване на монопола на Държавната агенция за акредитация. В научните области финансирането трябва да става на проектен принцип и да се насърчава индустриалното финансиране, смятат от партията.

В здравеопазването реформата би се изразила в разбиването на монопола на Националната здравноосигурителна каса, задължителност на здравната застраховка, стимулиране на доброволното здравно осигуряване и премахване на монополното положение на Българския лекарски съюз.

Пенсионната система трябва да бъде реформирана първо с намаление на вноската от 23 на 10 процента, като тази вноска ще влиза в избран от осигурения частен пенсионен фонд. Капитализирането на ДОО трябва да става и с проходи от приватизация, концесии и от преизпълнението на бюджета. От ГЕРБ смятат, че всички осигурени трябва да могат да участват с вноска в частен пенсионен фонд, а не както досега - родените след 1959 година.

В застраховка трябва да бъде преобразувана осигуровката за трудово злополука и да се премахнат осигуровките за безработица и за майчинство, смятат от партията. Програмата "От социални помощи към заетост" трябва да бъде закрита в рамките на една година, добавиха от организацията.

За ГЕРБ администрацията трябва има високо ниво на компетенция, да работи бързо и да е добре заплатена. Според партията, където е възможно, предлагането на публични услуги трябва да се прехвърли към частния сектор, а разходите за издържането на административния апарат трябва да бъдат намалени. Регулаторните режими трябва да бъдат сведени до лицензионен и регистрационен. При работата на гражданите с администрацията трябва да бъде въведен принципът на "мълчаливото съгласие", силно да бъдат ограничени правомощията на секторните регулатори. Според ГЕРБ, трябва да бъде ограничено или премахнато регулирането на свободните професии.

При обществените поръчки крайната цел на партията ще бъде преминаване към автоматизирана обработка и класиране на офертите с цел прозрачност и ясни правила. Партията е за незабавна приватизация с открит търг или на фондовата борса на държавни имоти, НЗОК, болниците, "Насърчителна банка", неприватизираните електроцентрали, "Булгартабак", "Български пощи", НДК. От ГЕРБ смятат, че на концесия трябва да бъдат предоставени и автомагистралите "Хемус" и "Струма", но при ясни и прозрачни правила, както и всички летища, пристанища, язовири, автогари, жп гари, въглищни мини, фериботните линии, както и строителството на мостовете Видин-Калафат и Оряхово-Бекет.

Партията вижда България като "износител" на успешния преход към Западните Балкани и ключов посредник в процеса на преговори за членството на Турция в ЕС. Според Мавродиев, страната ни трябва да има важна роля в Черноморското икономическо сътрудничество, транспортните коридори, като се развива като икономически лидер и финансов инвеститор, конкурент на Гърция. В областта на отбраната трябва да има нов тип армия, базирана върху по-малки по численост, но високоефективни и мобилни войскови единици, оперативно съвместими със силите на НАТО, каза Стоян Мавродиев. Армията трябва да помага за разрешаването на кризисни ситуации в подкрепа на силите на "Гражданска защита", трябва да бъде намалена енергийната зависимост от Русия, а дипломатическите ни служби в чужбина трябва да бъдат професионализирани.

В програмата на партията е заложена също децентрализация на правомощията на МВР към общините. Като мярка за спиране на "войната по пътищата" се предлага монтирането на камери по кръстовища и критични участъци за пресичане на субективния фактор и санкциониране на нарушителите като превантивна мярка. От ГЕРБ предлагат преминаването на структурите на НС "Противопожарна безопасност и защита на населението" и на НС "Гражданска защита" към кметовете на общини.

Агенцията за национална сигурност /АНС/ не трябва да е анализиращ орган, а да има и оперативни, и разследващи функции, посочи Мавродиев. Ръководството на АНС трябва да се назначава от Народното събрание с квалифицирано мнозинство, с мандат от 7 години, смята ГЕРБ. Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба трябва да бъдат самостоятелни служби, под контрола на парламента.

В областта на правосъдието според ГЕРБ трябва да бъде въведена персоналната отговорност за магистратите, да бъде въведен принципът на "мълчаливото съгласие", ВСС да стане постоянно действащ орган и с членове, които не извършват текуща правораздавателна дейност. В нормативната уредба трябва да бъдат намалени възможностите на магистратите да забавят срокове, добавят от ГЕРБ.
за 54%  против 46%  430 гласувалиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума