навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Президентът наложи вето на антикорупционния закон

02.01.2018 0 - A +

Президентът наложи вето на антикорупционния закон Снимка: bgnes.com

В първия работен ден от новата година, президентът Румен Радев наложи вето на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Така държавният глава спази заканата си да върне за ново обсъждане закона, който беше окончателно гласуван през декември. В мотивите си той посочва, че макар да са спазени процедурите за обществено обсъждане, приетият закон не само не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но дори ще затруднява борбата с нея.

Според него, в приетия от управляващите закон, противодействието на корупцията е ограничено само до мерките, осъществявани от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Той подчертава, че извън обхвата на закона остават редица органи с функции срещу корупцията като инспекторатите по Закона за администрацията, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция.

Президентът акцентира и върху неправилното според него приобщаване на производствата, свързани с отнемане на имущество и тези за конфликт на интереси. По думите му, те имат малко общо като предмет и основания за образуване, доказателствени средства, срокове, съдържание на крайните административни актове и последици от влизането им в сила.

„Принципно различният им характер е виден и от съдопроизводствените правила - за съдебните производства относно конфликта на интереси се прилага Административнопроцесуалният кодекс, а за тези относно отнемането на незаконно придобито имущество – Гражданският процесуален кодекс“, посочва държавният глава. В подкрепа на виждането си той допълва, че изброените в закона престъпления, за които се предвижда отнемане на имущество са свързани повече с организирана престъпност, убийства и тероризъм и много малка част от тях са корупционни.

„Това означава, че за други корупционни престъпления производството по отнемане на имущество няма да се прилага. Например няма да бъде отнемано имущество по този закон за същински корупционни престъпления – издаване на сведения от значение за стопанството с цел получаване на дар или имотна облага (чл. 224 от Наказателния кодекс), получаване на неследваща се имотна облага (чл. 225б от НК), както и за такива с вероятен корупционен мотив – разпореждане с бюджетни средства не по предназначение (чл. 254а от НК), осуетяване на наказателно преследване (чл. 288 от НК), непривеждане в изпълнение на присъда (чл. 295 от НК).“, допълва в мотивите си Радев. Необяснимо за него е и защо  сред изброените престъпления не са включени укривателството на вещи, поставени под специален режим, квалифицираната кражба от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение и най-вече кражбата в големи размери. „Всичко това показва, че механичното обединяване на разнородни по своя характер материи, освен че е правно неиздържано и необосновано, може да доведе до неефективност в борбата с корупцията“, се казва в мотивите на президента.

Радев не е съгласен и с виждането на депутатите, че проблемът с корупцията може да бъде решен със създаване на „единен антикорупционен орган“, като подчертава изричните правомощия по Конституция на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

В мотивите към ветото е отделено място и на подаването на сигнали за корупция, което беше обект на дебати и в парламента, като в крайна сметка депутатите решиха, че Комисията няма да разглежда анонимни сигнали. В тази връзка президентът пише, че законът не защитава подателите на сигнали, а отделно от това не става ясно кой трябва да разглежда сигналите. В закона се казва, че те се подават до Комисията, а в същото време в Закона за администрацията е посочено, че сигнали за корупция в изпълнителната власт се подават до Главния инспекторат на Министерския съвет.

Президентът пише още, че законът изобилства от неясни понятия като „прояви на корупция“ и „заплаха за корупция“, които дават възможност за различни тълкувания и репресивни мерки.

Възможността на комисията да иска използването на специални разузнавателни средства (СРС) беше сред най-оспорваните по време на обсъждането на приетия закон. Според Радев не става ясно в кои случаи ще се прилагат СРС и не е изключено това да става и за по-леки престъпления.

„С оглед правната сигурност и защитата на правата на лицата, които нито са подсъдими, нито дори привлечени като обвиняеми, е притеснителен фактът, че съществени въпроси относно методите, средствата и способите за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност не са предмет на уредба на законово ниво, а на подзаконово – с наредба и инструкция, приети от Комисията (чл. 102, ал. 2 и чл. 104, ал. 2)“, се казва в мотивите.

Държавният глава се спира и на процедурите по избор и подбор на членовете на Комисията. В хода на дебатите преди приемането на закона, президентът застъпи тезата, че той трябва да  избира председателя на Комисията, за да има баланс, но това не беше прието от депутатите. Макар още миналата година той се зарече да наложи вето на закона, в мотивите си не е коментирал това правомощие. Вместо това, Радев посочва, че за заместник-председателите на комисията се изисква само 5-годишен професионален стаж, което е по-малко от изискванията към главния секретар и директорите на дирекции в досегашната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

„Считам за неподходящо заместник-председателят и членовете на Комисията да се избират по предложение на нейния председател, тъй като по този начин целият състав ще бъде доминиран от мнозинството в парламента, а не от цялото народно представителство“, посочва още Радев.

за 58%  против 42%  2495 гласувалиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума