навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
адрес София 1202, ул. "Георг Вашингтон" 22
телефон 02/810 69 55; 02/8106 913
факс 02/810 69 63
ел. поща priemna@ombudsman.bg; press@ombudsman.bg
уеб страница http://www.ombudsman.bg
президент Мая Манолова
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума