навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Апелативна прокуратура - Бургас

Адрес: 8000 Бургас, ул. "Александровска" 101
Телефони: 056/871 717
Ел. поща: ap_burgas@prb.bg


Апелативна прокуратура - Варна

Адрес: 9000 Варна пл. "Независимост" 2
Телефони: 052/606 216
Ел. поща: ap_pr@vn.prb.bg


Апелативна прокуратура - Велико Търново

Адрес: 5000 ВеликоТърново, ул. "Васил Левски" 16
Телефони: 062/62 00 85
Ел. поща: ap_vt@vt.prb.bg


Апелативна прокуратура - Пловдив

Адрес: 4000 Пловдив, пл. "Съединение" 3
Телефони: 032/600 401, 600 440
Ел. поща: apelprok@plv.prb.bg


Апелативна прокуратура - София

Адрес: 1303, София, ул. "Антим І" 17, ет. 7
Телефони: 02/981 5150
Ел. поща: apelativ@prb.bg


Апелативна специализирана прокуратура

Адрес: 1505 София, ул. "Черковна" 90
Телефони: 02/948 8244
Ел. поща: asp@prb.bg


Военно - апелативна прокуратура

Адрес: 1000 София, ул. "Съборна" 7
Телефони: 02/800 5701
Ел. поща: admsec_voap@mil.prb.bg


Военно-окръжна прокуратура - Пловдив

Адрес: 4000 Пловдив ул. "д-р Г. М. Димитров" 28
Телефони: 032/628 767
Ел. поща: karadjov_plovvop@mil.prb.bg


Военно-окръжна прокуратура - Сливен

Адрес: 8804 Сливен, бул. "Георги Данчев" 1
Телефони: 044/667 182
Ел. поща: admsec_slivvop@mil.prb.bg


Военно-окръжна прокуратура - София

Адрес: 1000 София ул. "Позитано" 24А
Телефони: 02/921 6061
Ел. поща: svop@prb.bg
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!