навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Служба по вписванията Габрово
Имотен регистър гр.Габрово , ул „Лазар Донков" № 5
Търговски регистър ул. „Лазар Донков” №5
Булстат регистър ул. „Лазар Донков” №5, пк 5300


Служба по вписванията Варна
Имотен регистър гр.Варна, бул.” Осми Приморски Полк” № 119
Търговски регистър бул.” Осми Приморски Полк” № 119
Булстат регистър бул.” Осми Приморски Полк” № 119


Служба по вписванията Балчик
Имотен регистър гр.Балчик, ул."Ген. Попов" № 3


Служба по вписванията Враца
Имотен регистър гр.Враца, ул."Ал. Стамболийски” № 7
Търговски регистър Ул. „Ал. Стамболийски” №7
Булстат регистър Ул. „Ал. Стамболийски” №7, пк 3000


Служба по вписванията Брезник
Имотен регистър гр.Брезник, ул."Радослав Григоров" № 7


Служба по вписванията Ардино
Имотен регистър гр.Ардино, ул."Републиканска" № 6


Служба по вписванията Благоевград
Имотен регистър гр.Благоевград, пл."Васил Левски" № 1
Търговски регистър ул."Даме Груев" 38, пк 2700
Булстат регистър ул."Даме Груев" 38, пк 2700


Служба по вписванията Айтос
Имотен регистър гр.Айтос, ул."Цар Освободител" № 3А


Служба по вписванията Видин
Имотен регистър гр.Видин, пл."Бдинци" № 1
Търговски регистър Пл. „Бдинци”№1
Булстат регистър Южна промишлeна зона 49, пк 3700


Служба по вписванията Горна Оряховица
Имотен регистър гр.Горна Оряховица, ул."Христо Ботев" № 2
Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума