навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Спектър Финанси

БАКР повиши дългосрочния рейтинг на "Пощенска банка"

2021-07-07 0

БАКР повиши дългосрочния рейтинг на

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) повишава Дългосрочния рейтинг на "Пощенска банка" от BBB- на ВВВ при запазен краткосрочен рейтинг A-3, като по този начин той се изравнява с този на страната, и променя перспективата на "стабилна". Също така повишава Дългосрочния ѝ рейтинг по национална скала от A+ (BG) на AА- (BG) и повишава Краткосрочния ѝ рейтинг по национална скала от A-1 (BG) на А-1+ (BG), с което високо оценява стабилната позиция на банката сред водещите институции в страната. Това поредно признание за дейността на банката се основава на силните оперативни резултати и на устойчивата лидерска позиция на финансовата институция в банковия сектор, аргументирана с редица качествени и количествени критерии и показатели, се посочва в становището на БАКР от 30.06.2021 г. 

Повишаването на дългосрочния рейтинг на "Пощенска банка" от A+ на AА- със стабилна перспектива отново потвърждава цялостното положително въздействие върху баланса и дейността на "Пощенска банка" през първата година, постигнатите високи оперативни резултати, последователното подобряване на качеството на кредитния портфейл, както и системната устойчива позиция на банката сред водещите институции в сектора според редица качествени и количествени критерии и показатели. БАКР акцентира, че се затвърждава значителното сравнително преимущество на банката при повечето показатели за качество на доходите и възвръщаемостта.

Високата оценка на БАКР отчита, че предвид безпрецедентната COVID–19 криза от 2020 г. и нейния ефект върху малкия и среден бизнес, "Пощенска банка" активно се е включила в различни програми за подкрепа на този икономически сегмент, сред които споразумения с Българска банка за развитие и ЕИФ (JEREMIE и COSME), с отчитане на бъдещия им ефект, който се предвижда да бъде разгърнат през 2021 г. 

Повишаването на рейтинга на финансовата институция е още едно доказателство, че "Пощенска банка" се характеризира с много добре диверсифициран корпоративен кредитен портфейл по отрасли без концентрация или значителна експозиция към рискови отрасли, засегнати в голяма степен от настоящата пандемична обстановка. От БАКР посочват, че през периода на преглед нивата на показателите за ликвидност на банката остават стабилни и продължават да я позиционират благоприятно от гледна точка на изложеността ѝ на ликвиден риск.

"Пощенска банка" се утвърждава сред водещите в банковата система на страната с ръстове на привлечени средства и активи, е уточнено в оценката на БАКР . Рейтинговата агенция отбелязва също така, че отчетеният за 2020 г. оперативен резултат на банката е с темп на повишение 18.9%, който е над два пъти по-висок от отчетения за предходната 2019 година (7.7%). 

 
за 42%  против 58%  1007 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума