навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Спектър Бизнес

Управление на човешките ресурси в голяма компания. 5 важни съвета

2023-08-08 0

Управление на човешките ресурси в голяма компания. 5 важни съвета

Управлението на човешките ресурси в голяма компания е сериозно предизвикателство. В него се включват множество задължения:

  • откриване и задържане на таланти;
  • управление на системите за заплати и бонуси;
  • оценка на представянето на всеки служител;
  • спазване на законовите изисквания за безопасност на труда;

  • поддържане на добра комуникация между различните отдели и ръководството;
  • създаване на благоприятна работна атмосфера;
  • стимулиране на ангажираността на служителите;
  • предоставяне на обучения и възможности за кариерно развитие.

Тези задачи са от голямо значение за успешното функциониране на съвременната компания и са само част от всички задължения на специалистите по човешки ресурси.


Какви са особеностите на човешките ресурси в голяма компания?

Съществуват няколко отличителни особености между малките и големите компании, които засягат сложността на управлението на човешките ресурси:

1. Брой служители - с нарастването на компанията става по-сложно да се създадат условия за ефективното функциониране на всеки служител.

2. Комплексна структура - големите компании обикновено имат сложна структура от отдели, което усложнява комуникацията

3. Различни работни места - много често големите компании имат служители, които работят в различни офиси, производствени площадки или дори в различни държави.

4. По-голямата компания изисква по-високи изисквания при подбора на нови служители.

Предимство на големите компании е, че специалистите по човешки ресурси обикновено не отговарят сами за всичко, а има разпределение на отговорностите в рамките на отдела. 


5 важни съвета за управление на човешките ресурси

Функцията по управление на човешките ресурси в голяма компания често е недооценявана, но това не я прави по-лесна. Ето няколко ценни съвета, които могат да помогнат на мениджърите и на служителите в отдела за управление на човешките ресурси:


Изслушвайте служителите и техните нужди

Работете върху вашите комуникационни умения. Това е често срещан съвет, но много често погрешно тълкуван в посока подобряване на умението да говорим. Всъщност по-важното умение на комуникацията е това да изслушваме. Служителите са живи същества, които изпитват емоции и имат нужда от разбиране. Много често те взимат емоционални решения, които могат да изненадат техните мениджъри. Ако съумеем да преодолеем бариерите между нас и служителите, и да изслушваме техните нужди и емоции, ще забележим значително повишаване на нивото на доверие между нас. В резултат, това ще доведе до повишена лоялност на служителите.


Мотивирайте служителите

Основна задача на специалиста по човешки ресурси е да поддържа висока мотивацията на служителите, което не е никак лесно. Необходимо е да бъдете адвокат пред ръковоството на компанията за въвеждане на нови социални продобивки и стимули, както и да сте наясно с нормативната база. Възможности за мотивация са ваучери за храна в размер до 200 лв. месечно, карти за спорт, допълнително здравно осигуряване, развлечения и тийм билдинг събития.


Бъдете свързващото звено между бъдещите и настоящите служители

Един от най-често срещаните проблеми в големите компании е вътрешното обучение на нови служители. Ако фирмата няма достатъчно добър процес за това, рискува да изгуби бързо новите служители. Понякога настоящите служители не са мотивирани или нямат умения да помогнат в процеса на обучение, което превръща специалиста по човешки ресурси във важно свързващото звено. 


Ангажирайте служителите

Ангажирането на служителите във всяка компания би трябвало да бъде приоритет №1 за всеки мениджър, не само за тези в отдела за управление на човешките ресурси. Ангажираните служители са по-лоялни, по-продуктивни и по-доволни от работодателя си, също така комуникират по-добре с колегите си.

За да постигнете по-добро ангажиране на служителите във вашата компания, е важно да осигурите няколко неща: 

1. Система за допълнителни стимули - добрата работа, постиженията и положените усилия следва да бъдат разпознавани от мениджмънта, ясно комуникирани и възнаграждавани. 

2. Повишаване на знанията и уменията - инвестирайте в обучения и/или менторски програми. Когато служителите осъзнават, че вие се грижите за тях, те ще го оценят и ще бъдат много по-ангажирани и отдадени.

3. Възможности за кариерно развитие - ако служителите възприемат компанията като място, където могат да останат дълго време и да се развиват кариерно, те ще бъдат много по-ангажирани.

4. Тийм билдинг - това не е просто събитие, на което събирате екипа, занимавате ги с различни инициативи и завършвате с весела вечер. Тийм билдингът трябва да бъде продължителен и целенасочен процес на изграждане на екипно мислене. 

H3: Осигурявайте комуникация между всички отдели

Следвайте следните стъпки, за да гарантирате добрата комуникация между отделите: 

1. Създайте култура на сътрудничество - стимулирайте и подкрепяйте сътрудничеството между отделите. Насърчавайте служителите да научават и разбират приноса на всеки колега в другите отдели. 

2. Установете ясни комуникационни канали между отделите - улеснете потока на информация. Не е нужно да бъдат само формални, неформалните канали за комуникация често вършат по-добра работа.

3. Развивайте проекти, които включват служители от различни отдели. Говорим не само за големите проекти на фирмата, които вече е ясно, че изискват сътрудничество с екипи от различни отдели. Това са малки проекти, които се фокусират например върху Човешки ресурси - как да се намали употребата на офис консумативи или мерки за опазването на околната среда в компанията.

4. Подпомагайте срещите между отделите във фирмата – както формални, така и неформални. Осигурете подходящи зали, необходимите ресурси и кетъринг.

5. Уточнете ролите и отговорностите на ранен етап - много често, особено при нови служители, не е ясно кой изпълнява каква роля и кои са отговорностите им във всеки отдел, което може да доведе до конфликти. За да предотвратите това, уверете се, че новият служител има възможност да се запознае с колегите от други отдели и да научи повече за техните роли в организацията.


С какво да бъдем внимателни?

Няколко са нещата, с които да бъдем внимателни в голямата компания: 

1. Организационна култура - отделете време да проучите текущата организационна култура и създайте план за промяна, ако е нужно. В случай че разликата между настоящото и желаното състояние на организационната култура е голяма, бъдете внимателни и не правете рязки промени, защото може да срещнете сериозна съпротива.

2. Как другите отдели възприемат отдела за човешки ресурси - често този отдел е недооценяван от служителите в другите отдели, като се смята, че няма голям принос за резултатите на фирмата. Постарайте се с времето да запознаете колегите от други отдели с ролите и функциите на отдела за човешки ресурси, за да бъдете ценени и уважавани повече.

3. Сложността и разнообразието на демографската структура в голямата компания - в една голяма компания често има представители от различни демографски сегменти, като възраст и произход на служителите. Тези фактори могат да повлияят на вашите планове. Опитайте се да предвидите как всеки ще реагира на вашите идеи и инициативи.

за 52%  против 48%  89 гласувалиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума