навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Спектър Технологии

Видимостта в реално време е ключова за оптимизацията според Brother

2024-02-28 0

Видимостта в реално време е ключова за оптимизацията според Brother

5 причини защо способността за видимост в реално време (RTV) прави логистиката ви по-бърза, по-лесна и по-ефективна

Повечето потребители вече са запознати с приложенията за проследяване, чрез които текущото местоположение и цикълът на пътуване на пратки и колети могат да бъдат записани във времето и регистрирани, главно чрез използване на QR код и баркод. Подобни приложения за "видимост" набират все по-голяма популярност и в по-широката логистична индустрия. Най-съвременната технология на Brother може да отпечата при поискване кодовете за проследяване, без които системите за проследяване не могат да функционират, и по този начин улеснява значително обработката на информацията. 


Видимостта в реално време като средство за подпомагане на бизнеса

Способността за проследяване в реално време сега включва възможността да имате пълна видимост на всички стоки и пратки от началната до крайната точка чрез веригата на доставки, както по време на транзит, така и когато се сменят режимите или депата.

Статия от 2021 г. на уважаваните индустриални анализатори Gartner прогнозира, че "до 2023 г. 50% от водещите световни предприятия ще са инвестирали в решения за видимост на транспорта в реално време". Подобна технология за видимост внесе известно спокойствие в някога препълнените оперативни бюра и офиси. И това не свършва с проследяване - тъй като видимостта в реално време сега се е превърнала в много по-голяма и по-широка задача, с потенциалния капацитет да промени обхвата и скоростта на вземане на логистични решения по начини, на които индустрията преди това не е можела да се радва.


5 начина, по които видимостта в реално време позволява бизнес процесите да бъдат по-продуктивни

Подобрената RTV предлага множество възможности за провеждане на по-ефективни операции по време на пътуването на стоките.   


1. По-добро вземане на решения

Видимостта в реално време означава да имате възможността да реагирате на събития по-бързо от всякога, тъй като сигналите пристигат в реално време и няма пропуски във вашата верига за доставки, които биха забавили тези сигнали в миналото. Глобалният гигант Nestle отчете подобрена удовлетвореност на клиентите и нивата на обслужване и намаляване на необходимите ръчни оперативни ресурси, както и повече стабилност2. Наличните действия включват пренасочване на камион, смяна на режими или повторно резервиране на времеви интервал за пристигане.

2. По-гладко функциониране на място

В бързо развиващи се логистични и складови среди, които сами по себе си са обект на непредсказуеми закъснения и затруднения, всяка ценна информация, която може да помогне за планирането в рамките на деня и ден по ден, е от огромна полза. Точно изчислените времена на пристигане (ETA) позволяват по-добро ежедневно управление на логистиката на място далеч от товарните докове, като позволяват разпределението на ресурсите на служителите и складовите движения да бъдат оптимизирани рентабилно. Междувременно, базираното на  данни вземане на решения ви позволява по-бързо да идентифицирате източника и причината за редовните затруднения, подкрепени с ясни доказателства.

3. Оптимизация на док/двор

Надеждните очаквани времена на пристигане и предупрежденията за забавяне позволяват по-добро планиране и по-дълго време за реакция. Разпределението на докове за товарене/разтоварване в складовете, което може да се превърне в главоболие, ако множество превозни средства с различни размери и товари пристигнат по едно и също време, става по-надеждно. Обръщането на камиона е по-бързо и времето за изчакване на шофьора е намалено, което позволява спестяване както на часове, така и на разходи на водача.

В казус, базираният в Хамбург специалист по стомана ArcelorMittal казва, че е съкратил времето за изпълнение с 90% и времето за изчакване на камиони с 30%, като използва такова решение.

4. Ефективно управление на транспорта

Управлението на транспорта е свързано с движението на стоки между изпращачите и клиентите, както по пътища (и други видове), така и на свързващи точки, като складове и дистрибуторски центрове. Компаниите, които са по-способни да управляват забавянията, имат най-добрия шанс да намалят разходите за тези забавяния, включително потенциалните разходи за спазване на разпоредбите за въглеродни емисии.

"С видимостта в реално време клиентските и вътрешните запитвания за статуса на поръчката намаляха с 40%, което доведе до директно намаляване на разходите за служители във вътрешните продажби и планиране на транспорта" - каза ръководителят на управлението на транспорта в специалиста по изолация от минерална вата Saint-Gobain Isover, цитиран в казуса.

5. Намаляване на такси и глоби

Изпращачите и превозвачите разбираемо се стремят да избегнат плащането на таксите за задържане и демюраж, когато транспортните контейнери останат твърде дълго в пристанищата или се връщат по-късно от договореното, когато са празни.

Заключение: Видимост, подкрепена от надеждност


Видимостта е полезна само ако има абсолютна увереност, че пратката или колетът, които се проследяват, са правилните, отиват до правилната дестинация в точното време. За да е налице тази увереност, трябва да се вярва на източника на данни. При преминаване към ниво индивидуален палет, щайга, чанта или колет, точността и надеждността на изходната информация върху етикета, заедно с качеството на самия етикет и неговия баркод или RFID, са жизненоважни, ако предимствата на видимостта наистина се усещат в глобалните вериги на доставки.

Brother е ключов играч в това пътуване. Ние знаем, че надеждният печат на етикети с първокласно качество е абсолютно жизненоважна част от всяка гладко протичаща логистична операция; но също така знаем, че печатането на етикети не е тема, за която мениджърите искат да отделят много време и енергия. Затова ние живеем за етикета от тяхно име. Фокусираме се върху правната прецизност, надеждност и качество - всеки етикет, всеки път.

 
за 49%  против 51%  170 гласували
принтирай блогове добави в любими



Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума