навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Име: Аделин Младенов Ашков
Град: Бургас
Адрес: ул. Рилска 42
Квалификация: съдебно-счетоводен експерт


Име: Адриан Михайлов Велчев
Град: Варна
Адрес: ул. Петър Скорчев 3
Телефони: 052 301700
Мобилен телефон: 0888 288989;
Квалификация: Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Счетоводни експертизи, Автотехнически експертизи.
Специалност: Икономист – счетоводител


Име: Адриан Петров Димитров
Адрес: ж. к. Красно село, бл. 189, вх.Е, ет. 1, ап. 2
Мобилен телефон: 087 7579200
Специалност: технология на неорганичните и органичните вещества


Име: Адриана Иванова Негрева
Адрес: ул. Юри Венелин 42, ет. 4
Телефони: (02) 9801728
Мобилен телефон: 088 8379012
Квалификация: химик, неорганик
Специалност: атомно-абсорбционен анализ, оценител на ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности


Име: Адриана Иванова Негрева
Адрес: ул. Юри Венелин 42
Телефони: (02) 9801728
Мобилен телефон: 088 8379012
Квалификация: химик, неорганик
Специалност: свидетелство: атомно-абсорбционен анализ, сертификат: оценител на произведения на изкуството-ювелирни изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни, нумизматика, антикварни ценности, експерт на бижута и скъпоценни камъни, оценка на други активи (ювелирни


Име: Адриана Колева Маджурова
Град: Пловдив
Адрес: ул. Отец Паисий 18
Мобилен телефон: 088 8984300
Специалност: нервни болести


Име: Адриана Владимирова Благоева
Град: София
Адрес: бул. Вардар 22
Телефони: (02) 9294721
Специалност: ПГС-конструкции, оценител на недвижими имоти


Име: Албена Георгиева Кръстева
Град: София
Адрес: гр. София п.к. 1574, ж.к. "Христо Смирненски" бл. 74, вх. 1, ет. 8, ап.35
Мобилен телефон: 0895443533
Квалификация: Инженер-химик; участва в съдебно-химически, съдебно-физически, съдебно-физикохимически експертизи и експертизи, свързани с производствени дейности


Име: Афанаси Каменов Костов
Град: Монтана
Адрес: ул. Веренишка 39
Телефони: (096) 27850
Мобилен телефон: 088 8965356
Квалификация: лекар-хирург


Име: Афродита Иванова Доневска
Град: Троян
Адрес: ул. Христо Ботев 64
Телефони: (0670) 33190
Специалност: геодезия


rss
Посети форума