навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Валентин Апипиев Петков

град София
умения недвижими имоти
адрес ул. Марко Балабанов № 2а
телефон 02/98800 61; 0887 799 277


Валентин Русенов Първанов

град София
умения цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;недвижими имоти; машини и съоръжения
адрес ул. Ами Буе 72, ет.2, офис 12
телефон 02/952 37 29; 0888 325 390


Валентин Кирилов Тодоров

град Варна
умения оценка на търговски предприятия и вземания; земеделски земи и трайни насаждения, недвижими имоти
адрес ул. Одрин 11, ет.2
телефон 0888921797


Валентин Йорданов Велизаров

град Русе
умения недвижими имоти; машини и съоръжения
адрес бул. Цар Освободител 42А, вх.1, ет.12, ап.53
телефон 082/821 048; 082/821 047; -факс 0898 604 267
ел. поща walwel@abv.bg


Валентин Христов Мендизов

град Бургас
умения машини и съоръжения
адрес бул. Демокрация 1, вх.Д, ет. 3, ап.6
телефон 0889909482
ел. поща mendizov80@gmail.com


Валентин Драгнев Василев

град София
умения недвижими имоти
адрес бул. Евлоги Георгиев № 85 - партер Дилема консулт ЕООД
телефон 02/9806716; 02/986 5948; 0888 588 289


Валентин Досев Досев

град София
умения цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;недвижими имоти
адрес ж.к. Красно село, ул. Хризантема 15, ет.4, ап.15
телефон 02/952 66 26; 0898 597 063


Валентина Петрова Станева

град Сливен
умения недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения
адрес ул. Драган Цанков 5, вх.А, ап.3
телефон 0887558850
ел. поща valia@stanev.org


Валентина Стефанова Николова

град София
умения машини и съоръжения
адрес ж. к. Връбница - 2 част, бл. 632, вх В, ет. 3, ап. 6
телефон 02/9347728; 0888467429


Валя Петрова Стефанова -Георгиева

град Видин
умения цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества
адрес ул. Хан Аспарух № 29, вх Б, ет. 4, ап. 7
телефон 0888764064
Списъкът на вещите лица към Агенция по вписванията е утвърден със Заповед № РД-01-444/23.10.2013 на Изпълнителния директор

Внимание! Базите данни в справочника на Lex.bg са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са предоставени за свободно ползуване само за справочни нужди. Копиране на базите без съгласието на Lex.bg представлява правонарушение!

rss
Посети форума