начало

Окончателно: Главният прокурор се избира и освобождава от ВСС с 13 гласа, а председателите на ВКС и ВАС – със 17 гласа Окончателно: Главният прокурор се избира и освобождава от ВСС с 13 гласа, а председателите на ВКС и ВАС – със 17 гласа

Влез

 

cron