начало

Може ли районен съдия да бъде командирован на незает щат? Една промъкнала се промяна в ЗСВ Може ли районен съдия да бъде командирован на незает щат? Една промъкнала се промяна в ЗСВ

Влез

 

cron