начало

Премиерът нареди: Ако си сам на улицата или се разхождаш в парка – без маска Премиерът нареди: Ако си сам на улицата или се разхождаш в парка – без маска

Има ли съдебна власт в България ?

Дискусии на тема съдебната власт в България


Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот Pink_Floyd » 12 Фев 2009, 14:01

От дни чета дискусията и не мога да не изразя очудването си, че никой до сега не е "отгърнал" малко практика по чл. 5, ал. 2 КРБ. Може и да съм пропуснал позоваването на съответното тълкувателно решение на КС от някой от участниците в дискусията, но все пак да ви насоча към задължителното тълкуване на чл. 5, ал. 2 КРБ, дадено от КС в Решение № 10/1994 г. Още от студентските ми години запомних това основополгащо за правоприложението тълкуване на КС (Различна го е изказала, но струва ми се, без да е цитирала това решение).
Прилагам линк, но ми се струва, че трябва да пейстна есенцията:
http://www.constcourt.bg/Pages/Document ... spx?ID=181
Позоваването на Конституцията в един спор в областта на гражданското, наказателното, административното или някакъв друг клон на правото не изисква специален процесуален ред за разрешаването му. Защитата на правото, при което ще се приложи непосредственото действие на съответните конституционни норми, ще се осъществи по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс или Закона за административното производство, т.е. ще се реализира по действащия процесуален ред. Решението по такъв спор няма да има общозадължителна сила, а ще породи действие само за конкретния случай. Инстанционната проверка на правилността му ще се осъществи на общо основание по реда на действащото процесуално законодателство. Това отличава решението на правоприлагащия орган от решение на Конституционния съд, което по силата на чл. 14, ал. 6 от Закона за Конституционния съд е задължително за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
Pink_Floyd
Потребител
 
Мнения: 238
Регистриран на: 09 Яну 2008, 09:58

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот portokal » 12 Фев 2009, 14:20

Позоваването на Конституцията в един спор в областта на гражданското, наказателното, административното или някакъв друг клон на правото не изисква специален процесуален ред за разрешаването му.

Казаното абсолютно никой от нас не го оспорва и също сме го учили като студенти, въпросът е дали е така при несъобразен с Конституцията закон (по-нов от нея), или разпоредбата за "ВКС и ВАС спират делото" въвежда точно за законите по-специално правило. По този точно въпрос решението не се произнася.
Citrus sinensis от семейство Седефчеви
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5412
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kpavlova » 12 Фев 2009, 14:58

Само за противоречие говорим, не за приложение на норма при липса на уредба.Излиза, че позовавайки се на чл.5 - непосредствено приложение на конституционната норма,съдията ще наруши чл.151, ал.2, която казва, че обявените за противоконститц.закони не се прилагат от датата на влизане в сила на решението на КС и задължението си по чл.15 ЗСВ да сезира ВКС ?.До таза дата могат ли да не се прилагат противоконституционните закони?Или ще откаже да приложи закона и после ще сезира ВКС?
Май ми стана много объркано :oops: Но го разбирам да не може да откаже приложението на противокнистуц.закон, а преко сили да сезира ВКС и после ...какво да прави със спора ...не знам. :oops:
kpavlova
Активен потребител
 
Мнения: 1474
Регистриран на: 07 Фев 2006, 23:29

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот plamen_penev » 12 Фев 2009, 15:56

Наистина съжалявам Pink_Floyd, че не познавах посоченото от вас Решение № 10/1994 г. на КС когато имах нужда от това! По-лошото (от гледна точка темата!) е в това, че изглежда то не е било познато и на допладчика на 7чл. състав на ВАС, когато поисках отмяна на решение, по причина липса на мотиви, позовавайки се не на АПК, както държеше да бъде ВАС, а на чл.121 ал. 4 от Конституцията...
plamen_penev
Активен потребител
 
Мнения: 1388
Регистриран на: 13 Май 2007, 17:01
Местоположение: Пловдив

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kpavlova » 12 Фев 2009, 16:25

Нищожна е вероятността седем съдии от ВАС да не са го чували това решение :oops:
Решението е на тема :
кой орган е компетентен да приложи или да прогласи непосредствено действаща конституционна разпоредба в хипотезата на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията


Цитираното горе от колегата е относимо само до непосредственото действие на КРБ при противоречие със завареното от нея законодателство/ вкл. и ЗАКОНИ/.
Ако прочетете цялото решение, както и поста на Портокал по -горе, ще видите , че това решение не решава въпроса:
нов закон/ следконституционен/, с ранг закон/ не подзаконов акт/, противоречащ на КРБ, който инстанционният съд трябва да откаже да приложи по спора.
Инцидентен контрол за конституционосъобразност на ЗАКОНИ е допустим само за завареното законодателство.
Тъй че май трябват други аргументи. :oops:
kpavlova
Активен потребител
 
Мнения: 1474
Регистриран на: 07 Фев 2006, 23:29

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kostadin.iordanov » 12 Фев 2009, 17:02

Pink_Floyd написа:... да ви насоча към задължителното тълкуване на чл. 5, ал. 2 КРБ, дадено от КС в Решение № 10/1994 г. ...
http://www.constcourt.bg/Pages/Document ... spx?ID=181
...Решението по такъв спор няма да има общозадължителна сила, а ще породи действие само за конкретния случай. ...


Бихте ли посочил съдебен акт, където действително се прилага конституционна норма за сметка на действащия и противоречащ на нея законов текст?
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот plamen_penev » 12 Фев 2009, 18:47

Прочетох го това решение на КС... Истина е kpavlova, че питането е свързано с параграф 3 от ЗР, но както самото решение така и мотивировката му са доста по общи... струва ми се... и доста несвусмислени!
Не мисля, че 7чл. състав на ВАС се нуждае от някаква защита на всяка цена тук. Все пак това е форум - не Страсбург :D
plamen_penev
Активен потребител
 
Мнения: 1388
Регистриран на: 13 Май 2007, 17:01
Местоположение: Пловдив

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kpavlova » 12 Фев 2009, 20:36

Ако опрат до моята защита :oops: има голям проблем :lol:
Като "виден конституционалист", който не е отварял кониституционно право от държавния си изпит не ще им бъда много полезна :)
Този въпрос не зная дали е "третиран" изрично от ВКС директно... индиректно -

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 19.05.2004 Г. ПО ГР. Д. № 1/2004 Г., ОСГК НА ВКС
Противоконституционността на чл. 90а ЗН произтича от противоречието му с чл. 17, ал. 1 от Конституцията, защитаващ правото на собственост и наследяване на гражданите на Република България. Собствениците на земеделски земи никога не са губили в цялост правото на собственост ­ по арг. на чл. 71 ЗН (отм.). По силата на реституционния закон (ЗСПЗЗ) правото на собственост не се придобива, а се възстановява в пълноценния му вид.. Противоконституционността на чл. 90а ЗН е прогласена с Решение № 4 на КС на Република България от 27.02.1996 г., обнародвано с ДВ, бр. 21 от 12.03.1996 г. и влязло в сила на 16.03.1996 г. Правните последици на прогласената противоконституционност на даден закон са уредени с разпоредбата на чл. 151, ал. 2 и 3 на Конституцията на Република България в смисъл, че противоречащата на основния закон правна норма се обезсилва. На предвиденото действие на решенията на Конституционния съд ex tunc ­ за в бъдеще, се базира становището, че по отношение на заварените висящи спорни правоотношения за открити наследства до 16.03.1996 г. норма на чл. 90а ЗН намира приложение във всички хипотези.
В съдебната практика има и второ становище, с което се приема, че ако съденият спор за зачитане правата по завещание на земеделски земи, чиято собственост се възстановява по ЗСПЗЗ, но е съставено след одържавяването и включването им в ТКЗС или други образувани въз основа на тях селскостопански организации, не е приключил с влязло в сила решение към датата на влизане в сила на Решение № 4/1996 на КС на Република България, разпоредбата на чл. 90а ЗН не следва да намери приложение, като се зачете действието на обявената противоконституционност на закона.
Общото събрание на ГК на ВКС счита за правилно второто становище. С влизане в сила на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 17/1991 г.) се създаде нормативната база и обективните предпоставки за възстановяване правото на собственост на земеделските имоти в самостоятелно индивидуализирани обекти. От момента на приемането на чл. 90а ЗН със ЗИДЗН (ДВ, бр. 60/1992 г.) разпоредбата е в обективно противоречие с основни принципи на Конституцията на РБ, с правото на гражданите да наследяват и притежават имота на своите праводатели. От момента на влизане в сила на решението за обезсилване на противоконституционния закон ­ чл. 90а ЗН, той не може да се прилага към онези спорове, които съществуват, но не са заявени пред съда или ще възникнат в бъдеще. Принципът на равенство на гражданите пред закона предпоставя необходимостта от зачитане правата им по завещание, ако съдебният спор е висящ към датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд. Гражданският съд, като общ правоприлагащ орган, е задължен да съобрази решението си с правните последици на конституционното решение. Възприетото становище налага ограничаване приложното поле на обявената за противоконституционна норма на чл. 90а ЗН, в рамките на приключилите с влязло в сила решение съдебни спорове до датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд ­ 16.03.1996 г. Съдебните решения по висящите граждански производства към и след тази дата следва да бъдат подчинени на общото правило в полза на наследяващия ­ in favorem testamenti и обявената противо-констаитуционност на чл. 90а ЗН, като действието на универсалните (общи) завещателни разпореждания, доколкото същите са валидни и отговарят на изискванията на закона, се зачита.


Питах колега, никак не съм на "ти" с наследственоправната и реституционната материя , а за конституционната се разбрахме :oops:
Тъй че не им е хрумнало, че по висящия спор някой може да се позове на КРБ / инстанционен съд, ВКС/ и да не приложи чл.90 а, по пътя на инцидентния контрол, преди КС да обяви противоконституцинността му :oops:
Понеже вероятността да се изправя пред решаване на подобна хипотеза / по протиконституционен нов закон/ клони към по -малко от нула, аз мисля да се откажа в чуденето си и да го оставя въпроса ... за когато му дойде времето ...и на някой по -подготвен :oops:
kpavlova
Активен потребител
 
Мнения: 1474
Регистриран на: 07 Фев 2006, 23:29

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот Pink_Floyd » 13 Фев 2009, 00:08

Позоваването на Конституцията в един спор в областта на гражданското, наказателното, административното или някакъв друг клон на правото не изисква специален процесуален ред за разрешаването му.

Казаното абсолютно никой от нас не го оспорва и също сме го учили като студенти, въпросът е дали е така при несъобразен с Конституцията закон (по-нов от нея), или разпоредбата за "ВКС и ВАС спират делото" въвежда точно за законите по-специално правило. По този точно въпрос решението не се произнася.Да, наистина трябва да се публикува на части цялото решение:

От казаното дотук може да се направи изводът, че Конституцията подлежи на прилагане както всеки друг нормативен акт. Проблемът за конституционосъобразността на завареното законодателство, който всъщност е частен проблем за прилагане на непосредственото действие на конституционните норми, е разрешим по принцип от компетентните за всеки конкретен случай правоприлагащи органи (съдебни, административни и др.). Това може да стане по повод на защита на конституционно прогласени права и свободи, по повод на защита на други имуществени или неимуществени права и законни интереси, по повод на реализиране на компетенции от страна на държавни и административни органи.

Или казано иначе - когато се прогласи противоконституционността на определена правна норма, това решение е общозадължително, а когато ад хок даден павораздавателен орган приеме, че определена разпоредба е противоконституционна и той не я прилага, тази негова преценка подлежи на институционен контрол.
Всъщност да погледнем от друг ъгъл - Регламентите имат непосредствено действие - това няма никой да оспори (все пак твръде е модерно да смятаме, че разбираме от общностно право), но може да се повдига преюдициален спор. Може ли съответният правосъден орган да се позове непосредствено на разпоредба от Регламент или трябва преди това да повдига спор за преюдициален въпрос. Смятам, отговорът се подразбира. Погледнете от този дедуктивен начин и мисля, че сами ще достигнете до правилния извод. В този случай обещавам, че няма да пействам повече части от това решение на КС.
Съвършено различно е обаче общото схващане на правоприложителите в България и няма как да не призная, че мнението на Портокал има своите многобройни и горещи поддръжници.
Pink_Floyd
Потребител
 
Мнения: 238
Регистриран на: 09 Яну 2008, 09:58

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kostadin.iordanov » 13 Фев 2009, 10:53

Pink_Floyd написа:...наистина трябва да се публикува на части цялото решение:

От казаното дотук може да се направи изводът, че Конституцията подлежи на прилагане както всеки друг нормативен акт. Проблемът за конституционосъобразността на завареното законодателство, който всъщност е частен проблем за прилагане на непосредственото действие на конституционните норми, е разрешим по принцип от компетентните за всеки конкретен случай правоприлагащи органи (съдебни, административни и др.). ...


Да, но никой ли не може да посочи Съдебен акт, където това Решение на КС, което цитирате, действително намира приложение? От 1994-а досега са вече цели 15 г.

И всъщност, отнася ли се това Решение за новоприеманите закони, извън хипотезата на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията?
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот Pink_Floyd » 13 Фев 2009, 12:05

Господин Йорданов, изхождайки от частния си интерес, Вие желаете да получите още веднъж потвърждение на Вашата надежда. Това е разбираемо, но каквото съм имал да кажа по темата, съм го написал. Ако по-внимателно прочетете моите мнения по темата, ще разберете аз какво мисля. То няма да е в унисон с "общоприетата" съдебна практика, но за това е този форум - да излагаме убедителни аргументи в една или друга насока. И само да ви напомня нещо твръде важно - не винаги е необходимо да се позовавате на КРБ, когато има изчерпателно уредба на даден правен институт в отделен закон и съответната правна норма не противоречи на Конституцията. В Основния закон се уреждат основополагащи правни норми, да го наречем по-общо - правни принципи, които са изведени от векове обществено и правно развитие и на които следва да се подчинява цялата законодателна и правоприложителна дейност. Но, понякога, кагато съответният закон е достатъчно детайлен и по който има константна практика, която очевидно не е в разрез с така установените от Конституцията правни норми, директното позоваване на общата конституционна разпоредба без да се осмисли уредената в закона правна норма, издава делитантство, патос, емоция, но не и познаване на правото, респ. на основните начала, уредени в самата Конституция. И като заключение - бих Ви препоръчал умерено да боравите с директни цитати от Конституцията. Простете ми - не искам да бъда надменен, от опита си Ви съветвам - когато имате нужда от добър правен съвет, потърсете го при добрите юристи.
И ако все още някой не е осмислил целта на касационното обжалване по "новия" ГПК (по повод на частния интерес на г-н Йорданов), е крайно време да си даде сметка за следното: при спора за допустимостта на касационната жалба касационната инстанция не следва да изследва дали по принцип обжалавния съдебен акт е правилен, а дали чрез допускането за разглеждане на спора по същество ще се достигне до развитие на правото, респ. до точното прилагане на материалния и процесуалния закон в "центъра и по места". В този смисъл не трябва да се влагат емоции, макар че не вярвам някой истински съдия да остане безразличен пред явно нарушение на закона от възивната инстанция и да не допусне касация. Но по-интересен е случаят, когато по своите крайни правни изводи въззивното решение е павилно, но са допуснати отделни процесуални нарушения или неразбиране на съответната материална разпоредба, следва да се допусне до разглеждане жалбата, за до може върховният съд да "поучи" въззивната инстанция, дори и да остави в сила обжалвания акт.
Pink_Floyd
Потребител
 
Мнения: 238
Регистриран на: 09 Яну 2008, 09:58

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kostadin.iordanov » 13 Фев 2009, 12:32

Доколкото разбирам, Решението на КС, което цитирахте по-горе, всъщност не се отнася за новоприеманите закони, извън хипотезата на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Конституцията? И дори в рамките на тази хипотеза, която е по-скоро извън проблема на дискусията, непосредственото действие на конституционните норми се определя като частен въпрос?
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот Pink_Floyd » 13 Фев 2009, 13:38

Явно не можем да се разберем. Но това не е повод да се притесняваме, все пак и аз не разбирам от всичко, напр. от ядрена енергетика.
Pink_Floyd
Потребител
 
Мнения: 238
Регистриран на: 09 Яну 2008, 09:58

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kostadin.iordanov » 13 Фев 2009, 13:52

Защо да не можем да се разберем? Стана ясно, че конституционните норми всъщност нямат непосредствено действие, а се прилагат посредством актовете на Обикновеното Народно събрание, доколкото са въплътени в тях и не им противоречат. Когато има противоречие между едното и другото, териториалните Съдилища не могат да прилагат конституционните норми и опосредствано.
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kostadin.iordanov » 06 Ное 2009, 17:57

НАД 100 ОРГАНА БОРЯТ КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Когато се е сформирало и започнало да работи 41-то Народно събрание, и съответно Комисията за борба с корупцията, се е установило всъщност, че в цялата страна има над 100 органа и ведомства, които се занимават с това

Освен в Народното събрание, Висшия съдебен съве (ВСС), отделните министерства, органи и дирекции, които да борят корупцията, има във всякакви ведомства и агенции.

„Ефективността обаче е изключително ниска" ...

06.11.2009
http://news.ibox.bg/news/id_1425640324
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот georgiev_sfbg » 24 Ное 2009, 13:46

bla-bla-bla ...bla-bla-bla ...

"GeorgiKERELOV" ("plamen_penev"), си знае работата! - Човекът, си е журналист.
...Но Вие колеги, утре, да не си прочетете мненията от форума - под формата на интервю или на информация - "получена" от "доверен" или "достоверен източник" - в някой "жълт" вестник! :wink:
...Принципът на действие, е елементарен - пускаш "мухата" и чакаш отговори на въпросите си - ...и статийката е готова!

п.п./ ...Само се учудвам на колегите, които се надпреварват да му "пишат" статиите, да участват в журналистически "разследвания" и да дават "интервюта" - под формата на мнение във форума. ...Но явно, на повечето от тях, им се отдава журналистиката, за разлика от правото! ( ...в такъв случай, са объркали и сайта, и професията си!) :mrgreen:

...А някой взима и кинти - от цялата работа! :wink:
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот kostadin_yordanov » 01 Фев 2010, 12:43

СЪДИИ ОТ ЧУЖБИНА ДА НАБЛЮДАВАТ КОЛЕГИТЕ СИ В БЪЛГАРИЯ, ИСКА ЦВЕТАНОВ

Съдии от чужбина трябва да наблюдават работата на колегите си в България. Такава позиция изказва вътрешният министър Цветан Цветанов в интервю за в. „24 часа”. „Трябва да има съдии от съдилищата в Европа и Америка, които да се запознават с мотивите и целия процес по едно дело. За да има мониторинг и самите съдии да чувстват, че са удовлетворени от това, което правят”, казва Цветанов. ...

01 февруари 2010
http://www.cross-bg.net//politika/12/1099228


Идеята за въвеждане на своеобразен чуждоезичен „съдебен борд“ /по аналогия с валутния/ не е нова, като се върти от доста време по разните дискусии, организирани във връзка и с промяната на Конституцията. В това отношение, прави впечатление, че и тази идея се лансира преди възможността за конституирането на единен Върховен съдебен орган, който да носи отговорността за осъществяването на съдебната справедливост в държавата, така както се опитват да прокарват електорален избор на председателите на съдилища преди изобщо да е предоставяна възможност на самите съдии от конкретния съд да излъчват своя председател -- viewtopic.php?f=11&t=38805
maxilian.free.bg
kostadin_yordanov
Потребител
 
Мнения: 676
Регистриран на: 03 Дек 2009, 10:08

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот 1968 » 01 Фев 2010, 14:10

Поредната простотия на Цветанов.Първо да си научи ведомството как се правят разработки и реализация, а в последствие, как се събират годни доказателства.
1968
Потребител
 
Мнения: 571
Регистриран на: 21 Окт 2005, 15:02

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот error » 01 Фев 2010, 23:26

1968 написа:Поредната простотия на Цветанов.Първо да си научи ведомството как се правят разработки и реализация, а в последствие, как се събират годни доказателства.


Да ги научи ли? А той това откъде да го знае?
Аватар
error
Потребител
 
Мнения: 458
Регистриран на: 20 Окт 2004, 16:01

Re: Има ли съдебна власт в България ?

Мнениеот tj_todorov » 02 Фев 2010, 00:41

Както е казал поета - всичките са маскари :D
Изключение правят само тук присъстващите и модераторите :mrgreen:
tj_todorov
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 04 Фев 2006, 14:29

ПредишнаСледваща

Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron