Страница 1 от 1

Над Закона ли са председателите на съдилища?

МнениеПубликувано на: 26 Апр 2009, 19:45
от plamen_penev
Позволявам си да представя за анализ на уважаемия форум една тема на гражданското "сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията", предизвикана от значителния брой председатели на съдилища в страната през 2008 година, които de facto са се самопоставили над Законите в страната, като са издавали заповеди за ограничаване на достъпа на граждани и адвокатите им до деловодствата по време на съдебната ваканция. В случая магистрати - администратори са нарушавали поголовно "Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС). Сдружението избра един окръжен, един административен и един апелативен съд за да докаже възможно най-безспорно наличието на противоправно действие на техните председатели.
Противоправните заповеди бяха атакувани във Варненски и Пловдивски административни съдилища. Мотивите бяха, че чл.198 от ПАРОАВАС посочва работното време с граждани в императивна форма и че намаляването на това работно време засяга вече дефинирани и публикувани права на неограничен брой граждани.
Първата, бих казал първосигнална, реакция и на трите съдебни състава беше да откажат да гледат казуса по същество като обявят липса на правен интерес от страна на иначе пряко засегнатите жалбоподатели. ВАС вече се произнесе срещу два от отказите на първоинстационните съдии (АД № 13109/2008, АД № 13257/2008), предстои произнасяне и по третия (АД № 14423/2008) . По едно от делата (срещу председателя на окръжен съд Варна) вече има съдебно решение и заповедтта му е обявена за незаконна. Предвид мотивите на ВАС за отмяна на определенията за липса на правен интерес, а те са доста подробни и ясни, няма съмнение, че такъв ще е крайният резултат и по трите дела.
В този проект на сдружението се наблюдават две характерни за нашата съдебна система негативни явления:
1. Тогава, когато административен съдия по някаква негова си причина НЕ ЖЕЛАЕ да се произнесе срещу някоя влиятелна личност или група, или приятел или просто колега, той обявява липса на ПРАВЕН ИНТЕРЕС, въпреки че такъв без никакво колебание съществува. Дали такова определение представлява официален документ в който е потвърдена неистина, създаден от длъжностно лице във връзка и по повод изпълнение на служебните му задължения, с цел да бъде използван, ще оставя да дискутират специалистите по наказателно право.
2. Председатели на съдилища смятат, че са в правото си да тъкуват и прилагат законови текстове не така, както те са публикувани, а така, както на тях им е удобно или поне им се струва, че би било правилно да се прилагат.
Въпросът тук не е "трябва ли високопоставени юридически грамотни служители да спазват Законите на страната", а по скоро "трябва ли гражданите да имат доверие в такива съдии, когато те се произнасят по рутинни дела"? Мнозина граждани, обаче, не разграничават индивидите в съда. Не рядко за тях конкретния съдия с неговите особености и Съдът са еквивалентни... Така се уронва престижа не на съдията Х, а на ВСИЧКИ съдии като на хора, които просто правят каквото им скимне!

Re: Над Закона ли са председателите на съдилища?

МнениеПубликувано на: 31 Май 2009, 20:54
от plamen_penev
Въпреки очевидната липса на интерес тук към магистратите - нарушители, ще си позволя да съобщя и резултата от третото дело по въпроса за неговата допустимост: ВАС вече се произнесе по АД №14423/2008 г. в свое определение №6275/14.05.2009 г. Върховните съдии отново са нарекли отказа на първоинстанционния съдия да спазва законово закрепени права на граждани и граждански сдружения "незаконосъобразен". Делото по нарушението на председателя и на ПАС продължава в ПАдС.

Re: Над Закона ли са председателите на съдилища?

МнениеПубликувано на: 17 Юни 2009, 23:10
от kostadin.iordanov
Днес чух един професор по Право да казва, че ако имало определена категория хора, които най-много да нарушават Закона, то това били юристите. Уточни, разбира се, че освен всичко друго става въпрос за заобикаляне, но в крайна сметка и то е същото, защото се правят неща, които не би трябвало да се правят и това е резултатът

Не твърдя, че онова което българските юристи са свикнали да наричат Закон, като цяло, заслужава да бъде уважавано, не само от съдържателна гледна точка, а и предвид на начина, по който се създава. Но ми направиха впечатление думите на професора и понеже, като социолог, виждам Закона по друг начин, то по всичко личи, че човекът е прав и във "втория" смисъл на понятието

Re: Над Закона ли са председателите на съдилища?

МнениеПубликувано на: 19 Юни 2009, 09:33
от plamen_penev
Лошото, kostadin.iordanov, не е в това, че юристи нарушават закона! Лошото е в това, че те не могат да кажат, че не го познават за разлика от "бай Гицо"... от "незнам къде си"... Т.е. всяко нарушение извършено от юрист трябва да се смята за и е без съмнение УМИШЛЕНО! Помня преди време имаше един случай, в който известен магистрат заяви пред медиите че "не знаел", че да се изнасят незаконно пари зад граница е престъпление... Или нещо такова, беше отдавна.
Всъщност дори това не е нищо в сравнение с факта, че ние гражданите очакваме от тези хора да установят в България правовата държава :roll:

Re: Над Закона ли са председателите на съдилища?

МнениеПубликувано на: 15 Юли 2009, 16:10
от plamen_penev
За информация по темата: има произнасяне и по второто от трите дела. И председателят на Варненски административен съд беше обявен за нарушител на нормативен акт от свой колега... Очаква се произнасяне и по третото дело срещу председателя на Пловдивски апелативен съд. Това третото е забележително с това, че след 3 заседания в с.з. (2 в Пловдив и едно във ВАС), председателят на Пловдивски апелативен съд най-после реши да уважи Съда и благоволи да изпрати процесуалния си представител.
Все пак изглежда, че имаме Съд в България и председателите на съдилища не са над Закона... :)

Re: Над Закона ли са председателите на съдилища?

МнениеПубликувано на: 07 Авг 2009, 15:01
от plamen_penev
Вече се произнесе и третият съд срещу неспазването на правилата от страна на председателите на съдилища. В Решение от 30.07.2009 г. по АД 1710/2008г. Пловдивски административен съд отмени заповедта на Председателя на Пловдивски апелативен съд, с която се ограничаваше работното време на деловодствата с граждани през лятната ваканция. По този начин чрез всичките три дела по този проект на гражданското сдружение, въпреки опитите на първоинстанционните съдии да се отклонят от произнасяне (но санкционирани от ВАС!) бяха доказани две неща:
1. Да! Председатели на съдилища смятат себе си над Закона и си позволяват да проявяват фриволност при управлението на административния си апарат, нарушавайки дефинирани права на граждани, и
2. Да! В България съществува независимо правосъдие или поне правната система и нормативна база, при всичките им недостатъци, създават условия за независимо правосъдие.
Изграждането на ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА продължава! :)