начало

Главният прокурор обяви от „Туитър“ две разкрити убийства Главният прокурор обяви от „Туитър“ две разкрити убийства

За съдебната власт - GeorgiKERELOV

Дискусии на тема съдебната власт в България


Мнениеот GeorgiKERELOV » 02 Сеп 2008, 06:00

Предвид масовите оспорвания на последната вълна от назначения на ВСС след вътрешен конкурс, сега се поставя въпросът за организиране на защитата на пряко пострадалите пред върховния административен съд, преди евентуално някои от делата да стигнат и до Страсбург. Моля участниците в тези конкурси да споделят какви пороци са забелязали в тези конкурси, доколко те ще са релевантни пред съда и как биха могли да се докажат, при положение, че ВСС, доколкото ме осведомиха, укривал част от конкурсните документации, ако въобще има такива.

Така или иначе, тези дела са от изключително голям обществен интерес и не е лошо и гражданството да понаучи кой как скача и расте сега, в така наречената съдебна "система".

За сведение, тук оставям връзка и към паралелна тема по тези конкурси, но тя е доста разлята и не се концентрира върху съдебното оспорване на назначенията http://lex.bg/forum/viewtopic.php?t=27446
GeorgiKERELOV
Активен потребител
 
Мнения: 1180
Регистриран на: 07 Фев 2007, 21:19
Местоположение: georgikerelov@yahoo.com

Мнениеот GeorgiKERELOV » 02 Сеп 2008, 19:45

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за постъпилите жалби по реда на чл. 194, ал.2 във връзка с чл.187 от ЗСВ

1. Пламен Христов Дацов, съдия в Софийски градски съд, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31 за повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия в Софийски апелативен съд", Наказателно отделение (постъпила на 18.07.2008г.)
2. Татяна Ставри Нецова, съдия в Софийски градски съд, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30 за повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия” във Върховния касационен съд - Гражданска и търговска колегии и във Върховния административен съд (постъпила на 21.07.2008г.)
3. Веселин Иванов Иванов, следовател в Софийска столична служба, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30 за повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "следовател” в Националната следствена служба (постъпила на 22.07.2008г.)
4. Стойчо Тодоров Ненков, прокурор в Апелативна прокуратура - София, командирован във Върховна касационна прокуратура, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30 за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Върховна касационна прокуратура (постъпила на 23.07.2008г.).
5. Галина Тодорова Канакиева, заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Бургас – наказателно отделение (постъпила на 23.07.2008г.).
6. Цветомир Цветков Йосифов, прокурор в Софийска градска прокуратура - София, командирован във Върховна касационна прокуратура, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30 за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Върховна касационна прокуратура (постъпила на 23.07.2008г.).
7. Магдален Тошев Маринов, заместник-градски прокурор в Софийска градска прокуратура - София, командирован във Върховна касационна прокуратура, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30 за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Върховна касационна прокуратура (постъпила на 23.07.2008г.).
8. Борислав Боби Сарафов, прокурор в Софийска окръжна прокуратура - София, командирован във Върховна касационна прокуратура, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30 за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Върховна касационна прокуратура (постъпила на 23.07.2008г.).
9. Емилия Атанасова Брусева, съдия в Окръжен съд – Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив (постъпила на 23.07.2008г.).
10. Вера Иванова Иванова, съдия в Окръжен съд – Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност или преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив – гражданско отделение (постъпила на 23.07.2008г.).
11. Пламена Цветанова Апостолова, следовател в Националната следствена служба, срещу решение на ВСС от 10.07.2008г. по протокол № 28 за определяне на комплексна оценка и срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30, за класиране на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Върховна Касационна прокуратура (постъпила на 23.07.2008г.).
12. ИСКОВА МОЛБА (ЖАЛБА) от Светлана Йсрданова Стоянова – Вайзе , следовател в Столична следствена служба, срещу решение на ВСС от 10.07.2008г. за определяне на комплексна оценка и срещу решения на ВСС по протоколи 30 и 31(постъпила на 23.07.2008г.).
13. Елена Йорданова Захова, съдия в Окръжен съд – Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Пловдив – наказателно отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
14. Светла Миткова Цолова, съдия в Окръжен съд – Сливен, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив – наказателно и гражданско отделение и Апелативен съд – Бургас – гражданско отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
15. Дарина Стоянова Маркова, съдия в Окръжен съд – Варна, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Варна – гражданско и търговско отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
16. Даниела Росенова Иванова, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – София – наказателно отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
17. Корнелия Димитрова Колева, заместник административен ръководител на Окръжен съд – Велико Търново, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Велико Търново – наказателно отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
18. Пламен Христов Дацов, съдия в Софийски градски съд, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – София – наказателно отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
19. Милена Георгиева Панева, съдия в Софийски градски съд, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативени съд – гр. София – наказателно отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
20. Мария Анастасова Георгиева, съдия в Софийски градски съд, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Софийски апелативен съд - гражданско отделение (постъпила на 24.07.2008г.).
21. Мария Анастасова Георгиева, съдия в Софийски градски съд, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” във Върховния касационен съд (постъпила на 24.07.2008г.).
22. Уляна Куманова Савакова-Калинова, съдия в Окръжен съд - Варна, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Варна (постъпила на 25.07.2008г.).
23. Уляна Куманова Савакова-Калинова, съдия в Окръжен съд - Варна, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в Апелативна прокуратура – гр. Варна (постъпила на 25.07.2008г.).
24. Теодорина Михайлова Димитрова, съдия в Районен съд – Горна Оряховица, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Велико Търново (постъпила на 25.07.2008г.).
25. Елена Йорданова Захова , съдия в Окръжен съд – Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив – наказателно отделение (постъпила на 25.07.2008г.).
26. Ирина Атанасова Джунева , съдия в Окръжен съд – Пазарджик, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив – наказателно отделение (постъпила на 25.07.2008г.).
27. Светозар Костадинов Костов, Заместник на Административния ръководител-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас (постъпила на 25.07.2008г.).
28. Соня Иванова Гешева , съдия в Окръжен съд – Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив – гражданско отделение (постъпила на 25.07.2008г.).
29. Кристияна Димитрова Генковска , съдия в Окръжен съд – Варна, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Варна – гражданско отделение (постъпила на 28.07.2008г.).
30. Огнян Стоянов Стоянов , прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в Апелативна прокуратура – гр. Бургас (постъпила на 28.07.2008г.).
31. Росен Николов Каменов, прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – гр. Пловдив (постъпила на 28.07.2008г.).
32. Росен Николов Каменов , прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Върховна касационна прокуратура (постъпила на 28.07.2008г.).
33. Николай Венциславов Грънчаров, председател на районен съд - Разлог, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Благоевград. (постъпила на 29.07.2008г.).
34. Емилия Михайлова Русинова, прокурор в Софийска районна прокуратура, командирована в Софийска градска прокуратура, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор” в Софийска градска прокуратура (постъпила на 29.07.2008г.).
35. Стефан Тодоров Димитров, срещу решение на ВСС от 10.07.2008г. по протокол № 28, за определяне на комплексна оценка и решенията на ВСС за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите, участващи в конкурси чрез атестиране за длъжността “прокурор” във ВКП, “прокурор” във ВАП, следовател в НСлС, “прокурор” в АП - София и АП – Бургас, прокурор в СГП и съдия в Адм. съд – София град (постъпила на 29.07.2008г.).
36. Чавдар Стоянов Ангелов, прокурор в Софийска районна прокуратура, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в СГП. (постъпила на 30.07.2008г.).
37. Кети Михова Косева, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Окръжен съд – Стара Загора – гражданско отделение (постъпила на 30.07.2008г.).
38. Кети Михова Косева, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” във Окръжен съд – Бургас – гражданско отделение (постъпила на 30.07.2008г.).
39. Любомир Симеонов Нинов, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за определяне на комплексна оценка “добра”. (постъпила на 30.07.2008г.).
40. Иван Христов Перпелов , прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП Пловдив. (постъпила на 30.07.2008г.).
41. Красимира Христова Райчева , прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП Пловдив (постъпила на 30.07.2008г.).
42. Иван Манчев Димитров , съдия в Районен съд - Сливен, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Сливен – наказателно отделение и ОС – Бургас – гражданско отделение. (постъпила на 31.07.2008г.).
43. Десислав Светославов Любомиров, заместник на административен ръководител на Окръжен съд - Русе, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС София. (постъпила на 31.07.2008г.).
44. Елена Йорданова Захова, съдия в Окръжен съд - Пловдив, срещу решение на ВСС от 17.07.2008г. по протокол № 31, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Апелативен съд – Пловдив – наказателно отделение (постъпила на 30.07.2008г.).
45. Владимир Станчев Кънев, срещу решенията на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 31 и 33 – Апелативен съд – София – гражданско отделение, СГС – гражданско отделение и СОС – гражданско отделение (постъпили на 23.07.2008 г. и 30.07.2008г.).
46. Ваня Илиева Илиева, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33/24.07.2008г., за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в СГП. (постъпила на 31.07.2008г.).
47. Емил Цветанов Галипонов, прокурор в Районна прокуратура – София, командирован в Софийска градска прокуратура, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в СГП. (постъпила на 31.07.2008г.).
48. Надежда Димитрова Митева, прокурор в Районна прокуратура – Русе, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП Русе. (постъпила на 31.07.2008г.).
49. Драгомир Богданов Янчев, прокурор в Районна прокуратура – София, командирован в Софийска градска прокуратура, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в СГП. (постъпила на 31.07.2008г.).
50. Десислава Стефанова Джарова, съдия в Районен съд – София, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС София – търговско и гражданско отделение и СГС – гражданско отделение. (постъпила на 31.07.2008г.).
51. Емилия Стоянова Пашалиева, следовател в Столична следствена служба, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в СГП. (постъпила на 31.07.2008г.).
52. Димитър Георгиев Арнаудов, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП Шумен. (постъпила на 31.07.2008г.).
53. Виолета Димова Пунова, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП - Монтана (постъпила на 31.07.2008г.)
54. Юлия Русева Бажлекова, съдия в Административен съд – Варна, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Варна. (постъпила на 01.08.2008г.).
55. Иван Манчев Димитров, съдия в Районен съд – Сливен, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Окръжна прокуратура – гр. Сливен (постъпила на 01.08.2008г.).
56. Иванка Георгиева Илинова, заместник административен ръководител на Районен съд – Пазарджик, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Пазарджик. (постъпила на 01.08.2008г.).
57. Пламен Димитров Стефанов, заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Сливен. (постъпила на 01.08.2008г.).
58. Захарин Панайотов Захариев, съдия в Окръжен съд - Бургас, срещу решение на ВСС от 16.07.2008г. по протокол № 30, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” във Върховния касационен съд (постъпила на 01.08.2008г.).
59. Катя Ангелова Хасъмска , срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС София. (постъпила на 04.08.2008г.).
60. Станислав Дончев Андонов, прокурор в районна прокуратура – Варна, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Варна. (постъпила на 01.08.2008г.).
61. Вихра Костадинова Попхристова, следовател в Столично следствена служба, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в СГП. (постъпила на 01.08.2008г.).
62. Иван Христов Перпелов, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП Пловдив. (постъпила на 04.08.2008г.).
63. Люба Стоянова Карагеоргиева, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Силистра. (постъпила на 04.08.2008г.).
64. Асима Костова Вангелова-Петрова, съдия в Районен съд Карлово, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Пловдив (постъпила на 04.08.2008г.).
65. Гочо Георгиев Петков, Зам.районен прокурор при Районна прокуратура Свиленград, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в ОП Хасково. (постъпила на 04.08.2008г.).
66. Емил Димитров Божков, съдия в Районен съд Разлог, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Благоевград (постъпила на 05.08.2008г.).
67. Стефан Тодоров Димитров, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” в Окръжните прокуратури (постъпила на 05.08.2008г.).
68. Елена Стойнова Чернева, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Административен съд Силистра. (постъпила на 06.08.2008г.).
69. Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова, съдия в СРС, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Административните съдилища – София- област и София- град. (постъпила на 06.08.2008г.).
70. Зорница Димитрова Димитрова-Банкова, съдия в от РС Плевен, срещу решение на ВСС от 24.07.2008г. по протокол № 33, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в ОС Плевен. (постъпила на 06.08.2008г.).
71. Полк. Валентин Антов Виденов, военен следовател при ВОП Сливен, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във Военно-окръжна прокуратура- Сливен. (постъпила на 06.08.2008г.).
72. Христина Ботева Гарванска, съдия в Районен съд Благоевград, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Софийски районен съд (постъпила на 06.08.2008г.).
73. Елица Денчева Бояджиева-Георгиева, съдия в Районен съд Исперих, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Разград (постъпила на 07.08.2008г.).
74. Красимира Тончева Донева, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Бургас (постъпила на 07.08.2008г.).
75. Геновева Николаева Димитрова, съдия в СРС, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Административен съд София-град. (постъпила на 07.08.2008г.).
76. Даниела Михайлова Валчева, прокурор при Районна прокуратура Варна, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Варна (постъпила на 07.08.2008г.).
77. Димитър Каменов Младенов, прокурор при Районна прокуратура Сливен, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. София, Районен съд – гр. Елин Пелин и Районен съд – гр. Своге (постъпила на 07.08.2008г.).
78. Бойко Йорданов Атанасов, следовател при 10 ТО на СтСлС, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд - Дулово (постъпила на 07.08.2008г.).
79. Георги Златев Чолаков, зам.административен ръководител, зам.председател на АдмС Сливен, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Административните съдилища – София- област и София- град. (постъпила на 07.08.2008г.).
80. Виолета Александрова Русанова, съдия в Окръжен съд Силистра, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Административен съд Силистра. (постъпила на 08.08.2008г.).
81. Стоян Иванов Иванов, следовател във ВОП Сливен, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и повишаване в длъжност на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "прокурор ” във ВОП Сливен. (постъпила на 08.08.2008г.).
82. Ралица Райкова Данкова, председател на Районен съд Кула, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Елин Пелин (постъпила на 08.08.2008г.).
83. Петя Петрова Гергова, съдия в Районен съд Видин, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Административните съдилища- София-област и София- град. (постъпила на 08.08.2008г.).
84. Николай Симеонов Гемеджиев, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд – гр. Бургас (постъпила на 11.08.2008г.).
85. Мирослава Неделчева Райчева-Симеонова, съдия в Районен съд Варна, срещу решение на ВСС от 31.07.2008г. по протокол № 35, за класиране и преместване на кандидатите участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността "съдия ” в Районен съд - гр. Габрово и гр. Дряново (постъпила на 11.08.2008г.).
86. Драгомир Йорданов Драгнев, срещу решение на ВСС от 17.07.2008 г. за класиране и повишаване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “съдия” в Софийски апелативен съд – гражданско отделение” ( постъпила на 23.07.2008 г.)
87. Валентин Иванов Михов, прокурор в РП – Разлог, срещу решение на ВСС от 31.07.2008 г. за класиране и повишаване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “следовател” в ОСлС – Благоевград и ОСлС - Пазарджик
88. Веселка Велкова Златева, съдия в РС - Пазарджик, срещу решение на ВСС от 24.07.2008 г. за класиране и повишаване на кандидатите, участващи в конкурса чрез атестиране за длъжността “съдия” в ОС – Пазарджик – гражданско отделение


* * *

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за постъпилите жалби по реда на чл.187 от ЗСВ

1. Александър Стоянов Иванов от Русе.
Правно основание: чл.187, ал.1 от ЗСВ против решение на ВСС по протокол 29 от 21.09.2007г. в частта му, с която е оставено без разглеждане предложението на Председателя на Конкурсната комисия за назначаване на жалбоподателя в ОС-Русе и е уважено предложението за назначаване на Ралица Герасимова Цветкова на същата длъжност.
2.Цветелина Тошева Ангелова от Плевен.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.132, ал.2, т.3 от АПК против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което е оставено без разглеждане предложението на Председателя на Конкурсната комисия за назначаване на жалбоподателката в РС-Ловеч и е назначена Ваня Христова Иванова на същата длъжност.
3. Невена Иванова Янкова от Велико Търново.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което е оставено без разглеждане предложението на Председателя на Конкурсната комисия за назначаване на жалбоподателката в РС-Горна Оряховица и РС-Елена.
4.Росица Маринова Томова от Шумен.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.132, ал.2, т.3 от АПК против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което е
отхвърлено предложението на Председателя на Конкурсната комисия за назначаване на жалбоподателката в ОСС-Шумен.
5. Христо Лилянов Лазаров от Русе.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗСВ. против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което са назначени Антоанета Йорданова Атанасова и Десислава Николаева Колева на длъжност “съдия” в ОС-Русе, за където е кандидатствал жалбоподателя.
6.Даниела Иванова Милушева от Варна.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗСВ. против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което е назначен Калин Георгиев Колешански на длъжност “съдия” в ОС-Шумен, за където е кандидатствала жалбоподателката.
7. Галина Петкова Магардичиян от Русе.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗСВ. против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което са назначени Антоанета Йорданова Атанасова, Николинка Георгиева Чокоева и Десислава Николаева Колева на длъжност “съдия” в ОС-Русе, за където е кандидатствала жалбоподателката.
8.Вирджиния Константинова Караджова от Русе.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗСВ. против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което са назначени Антоанета Йорданова Атанасова и Десислава Николаева Колева на длъжност “съдия” в ОС-Русе, за където е кандидатствала жалбоподателката.
9. Донка Николова Батовска от Панагюрище.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗСВ. против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което са назначени други лица на длъжност “съдия” в ОС, за където е кандидатствала жалбоподателката.
10.Димитрия Николаева Дърмонска от Пловдив.
Обжалва решението на ВСС по Протокол 30/26.09.2007г., с което е отложено разглеждането на предложението на Председателя на конкурсната комисия за назначаване на районни съдии- наказателна право до изясняване на желанията на назначените Цветелина Захариева Михайлова и Стоян Людмилов Тонев.
11.Даниела Иванова Милушева от Варна.
Правно основание: чл.187 от ЗСВ във вр. с чл.186, ал.3 от ЗСВ. против решение на ВСС по протокол № 29 от 21.09.2007г., с което е назначен 12.Стоян Димитров Колев на длъжност “съдия” в РС-Балчик, за където е кандидатствала жалбоподателката.
12.Невяна Пейчева Захариева от Омуртаг.
Правно основание: чл.187, ал.1 от ЗСВ във вр. с чл.132, ал.2, т.3 от АПК против решение на ВСС по протокол № 37 от 01.11.2007г., в частта му, с която Калин Георгиев Колежански е назначен на длъжност “съдия” в РС-Шумен и е оставено без разглеждане предложението на Председателя на Конкурсната комисия за назначаване на Невяна Пейчева Захариева на същата длъжност.
13. Сийка Николова Забилева от гр. Смолян.
Правно основание – чл. 187, ал. 1 от ЗСВ против решение на ВСС по протокол № 37 от 01.11.2007 г. с което Цветелина Захариева Михайлова и Стоян Людмилов Тонев са назначени за съдии в Районен съд – гр. Пловдив – наказателно отделение.
14.Георги Манолов Георгиев от Велико Търново.
Правно основание: чл.42 от НРПКСПС против отказ на ВСС да отмени конкурсната процедура по за назначаване на съдии в Районните съдилища-Граждански отделения по протокол № № 12 и 4 от 11.04.2007 и от 25.04.2007г.
15.Александър Стоянов Иванов съдия от РС- Русе.
Правно основание: чл.187, ал.1 от ЗСВ против решение на ВСС - т.8 и т.9 по протокол № 12/12.03.2008г., с които е назначена за съдия в ОС-Русе Ралица Герасимова Цветкова и е оставена без уважение молбата му за назначаване, съобразно решение на ВАС № 1679/13.02.2008г. по адм.д. № 9598/2007г.
16.Жалба от Димитрия Николаева Дърмонска от Пловдив
/вх.№ от 11.06.2008г./ за обявяване на нищожност на решение № 10 на ВСС – протокол № 21/28.05.2008г. за последващо избиране на Цветелина Захариева Михайлова за съдия в РС-Пловдив.
GeorgiKERELOV
Активен потребител
 
Мнения: 1180
Регистриран на: 07 Фев 2007, 21:19
Местоположение: georgikerelov@yahoo.com

Мнениеот GeorgiKERELOV » 02 Сеп 2008, 19:54

В горния списък има и пропуснати жалби, като поне за още една мога да гарантирам, че не е там.
GeorgiKERELOV
Активен потребител
 
Мнения: 1180
Регистриран на: 07 Фев 2007, 21:19
Местоположение: georgikerelov@yahoo.com

Мнениеот mi_lena » 03 Сеп 2008, 09:55

Г-н Керелов, наистина ли смятате, че не знаем как да си отворим сайта на ВСС, та задръствате форума с копи-пейст информация, която и без това е достъпна за всички? Досадно е. Ако имате някаква собствена гледна точка по конкретен проблем - изложете я, но Вие пълните този раздел на форума с информационна плява, която всеки от нас отдавна вече е отсеял, видял е зърното в нея (ако го има) и си е изградил становище. Подценявате интелекта на участниците в този форум.

P.S. Присъединявам се към предложението на zidaromazach: Ако ще продължавате така - по-добре е да си отворите блог. Това е форум.
Аватар
mi_lena
Потребител
 
Мнения: 621
Регистриран на: 02 Сеп 2005, 16:53
Местоположение: София

време е за модераторите

Мнениеот zidaromazach » 03 Сеп 2008, 14:44

Мда, да помолим модераторите да обсъдят налагането на рестриктивни мерки с възпитателна цел. Е*баси и флууда тука.
Примерно една седмица бан? Като за начало.
zidaromazach
Потребител
 
Мнения: 146
Регистриран на: 18 Юли 2006, 13:44

Мнениеот cerera » 03 Сеп 2008, 16:01

Господин Керелов, може би мечтата Ви е била да бъдете част от съдебната система и поради факта, че не сте реализиран по желаният от Вас начин сте пренасочили енергията си в оплюване на "така наречената съдебна система" - цитат. Очевидно особено големите очаквания към Вас не са се оправдали и за това сте изключително активен в оплюването на ЕДНА ОТ ТРИТЕ ВЛАСТИ. Това е компенсаторна активност в най-чистият й вид.
cerera
Младши потребител
 
Мнения: 37
Регистриран на: 03 Сеп 2008, 15:37

Мнениеот GeorgiKERELOV » 03 Сеп 2008, 19:24

Хайде, още един, който не се интересува от това, което се пише, а от това кой го пише. И на него му предлагам лична среща да се опознаем, щом пък съм му толкова интересен.

Сега, че някои хора се дразнят от големия брой жалби срещу назначенията на ВСС, какво може да се направи - това са публични неща. И много чудно, защо някои хора се дразнят от изнасяната тук информация и дебати по темата, при положение, че не им пречи, че в останалите теми се излива толкова много помия и лични комплименти между участниците, а в доста случаи нивото е направо отчайващо. Но нали е свобода и демокрация.....

За съжаление, не всички юристи и гости на форума са толкова спец със сайта на ВСС и с другите новини, и затова по темите поднасям и фактите, за да може да се беседва върху нещо конкретно, което участниците са видели и прочели.

Ако някои толкова ги дразнят проблемите на правосъдието в България, просто да не четат тук и да бъдат така добри да не препятстват обществения и професионален дебат около явно силно оспорвания вътрешен магистратски конкурс и средствата за защита на потърпевшите кандидати.
GeorgiKERELOV
Активен потребител
 
Мнения: 1180
Регистриран на: 07 Фев 2007, 21:19
Местоположение: georgikerelov@yahoo.com

Мнениеот zidaromazach » 03 Сеп 2008, 22:58

А едно просто усещанийце че си досаден? Не си тъп- вижда се. Но чели сме ги тия неща- флуудваш брато, не се прави на некакъв борец за демокрацията в Намибия. Нищо лично ама си досадно досаден. Намери друга форма за социални контакти
zidaromazach
Потребител
 
Мнения: 146
Регистриран на: 18 Юли 2006, 13:44

Мнениеот Standbay » 04 Сеп 2008, 06:45

Господин Керелов, уверявам Ви, че мнозинството от посещаващите този форум следят и сайта на ВСС, и на МП, и на съдилищата и т.н.
Като сте подхванал темата за назначенията в съдебната система вземете анализирайте начина на провеждане на конкурсите - уж са по една наредба, НО - на едни се разрешава да ползват нормативни актове по време на изпита, на други не. В едни случаи на писмения може, на устния не може и т.н. ....
Това е един от проблемите.
Субективизма в назначенията никога не би могъл да се избегне при така организирано провеждане на конкурсите и необвързаност на ВСС с резултатите. Практиката показа именно това - от там и многото жалби ....
Аватар
Standbay
Потребител
 
Мнения: 568
Регистриран на: 27 Авг 2008, 21:46

Мнениеот GeorgiKERELOV » 04 Сеп 2008, 09:03

Благодаря Ви за мнението и информацията.

Тук е НАРЕДБА № 1 от 19 декември 2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател http://www.vss.justice.bg/bg/aktove/nar ... -12-07.rtf

Научих също, че помощните атестационни комисии не са били с един и същи състав при атестирането на кандидатите за една и съща длъжност. Струва ми се, че това е съществено нарушение на принципа на равно третиране на участниците във вътрешните конкурси.
GeorgiKERELOV
Активен потребител
 
Мнения: 1180
Регистриран на: 07 Фев 2007, 21:19
Местоположение: georgikerelov@yahoo.com

Мнениеот advokat__nikolov » 04 Сеп 2008, 21:33

fixxxer написа:Абе пак е рано - дори и да е някой ранобудник, ако първата работа ти е да си пуснеш компютъра и да пуснеш нова тема относно съдията-пияница от Плевен - нещата не са добре, портокал, не са добре :) (лично мнение).Абе аз като ви казвам, че на някои живота им минава във форума, вие мислите, че се бъзикам.

Това става, влиза във форума, след това, там някъде има кантора в панелка в Младост 17, пак пише във форума, изкара 15 лв. от едно пълномощно, връща се и пак във форума.

И после викат.............

"Аз имам 25 години стаж, аз съм велик юрист, аз знам всичко.

Ама е прав адвокат Георги Гатев-"Тъпкал, тъпкал на едно място.."


Абе, нищо и вие не знаете(обръщам се там, те си знаят). Ако толкова знаете, какво правите по 25 часа във форума.

Да не би не можете да забиете една мацка? :D

Е, да-зад компютъра, с някакво смахнато потребителско име, се правите на голяма работа, но в действотелността, а, кажете ми?Адвокат Пламен Николов & Адвокат Георги Гатев
advokat__nikolov
 

Мнениеот v_i_k_i_d » 09 Сеп 2008, 16:17

"Адвокат Пламен Николов & Адвокат Георги Гатев"?????


advokat__nikolov, не знам що за "адвокат" си ти, но не присламчвай името на колегата до твоето - може да те съди за обида
v_i_k_i_d
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 07 Яну 2008, 10:17

Мнениеот GeorgiKERELOV » 10 Сеп 2008, 08:23

НЯКОИ ПРИМЕРИ:

ПРЕВРАТНО ПОВИШАВАНЕ В РАНГ ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ ДА СЕ ОСИГУРИ В ТЕЧАЩИЯ КОНКУРС НЕПОЛАГАЩО СЕ ПРЕДИМСТВО ПО РАНГ
Татяна Ставри Нецова, кандидат за съдия във ВКС, с ранг съдия във ВКС и ВАС, Дело 9745/2008 по жалба срещу решенията на ВСС по протокол от 30 от 16.7.2008, сочи, че с протокол 27 от 9.7.2008 г. ВСС превратно ПОВИШАВА кандидат в същия конкурс, Еманоил Найденов Митев - съдия в Окръжен съд - гр. Кюстендил, с ранг "съдия в АС", на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС", единствено с цел да му осигури в течащия конкурс неполагащо му се предимство по ранг, въз основа на което същият е бил повишен седем дни по-късно за сметка на жалителката.

НЕПРАВОМЕРНО ЗАВИШАВАНЕ НА МАГИСТРАТСКИЯ СТАЖ, ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПОЛАГАЩО СЕ ПРЕДИМСТВО НА ПОВИШЕН КАНДИДАТ, КАКТО И ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА КАНДИДАТ С ПО-ДЪЛЪГ ОТ ТОЗИ НЕПРАВОМЕРНО ЗАВИШЕН СТАЖ
Галина Тодорова Канакиева, съдия от ОС-Бургас, кандидат за съдия в АС-Бургас, със стаж в съдебната система 24 години и 5 месеца, Дело 10381/2008 на ВАС, пренебрегната произволно за сметка на Светла Миткова Цолова, понастоящем съдия в ОС-Сливен, назначена на длъжността със същата оценка, но с неправомерно завишен стаж в съдебната система 20 години 5 месеца и 15 дни, от които действителен 17 години 5 месеца и 15 дни /губещите се три години са били адвокатски стаж, който не се брои в настоящия конкурс/.

НЕПРАВОМЕРНО ЗАВИШАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА МНОГО ДОБЪР ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПОЛАГАЩО СЕ ПРЕДИМСТВО НА ПОВИШЕН КАНДИДАТ, ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ДРУГ КАНДИДАТ С ПО-ДЪЛЪГ СТАЖ И ПРЕВРАТНО ПОВИШАВАНЕ В РАНГ ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ ДА СЕ ОСИГУРИ В ТЕЧАЩИЯ КОНКУРС НЕПОЛАГАЩО СЕ ПРЕДИМСТВО ПО РАНГ
Иванка Георгиева Илинова, съдия от РС-Пазарджик, кандидат за съдия в ОС-Пазарджик, със стаж в съдебната система 11 години 3 месеца и 16 дни, с комплексна оценка Много Добър, Дело 10490/2008, неправомерно изместена от Мариана Илиева Димитрова, съдия от РС-Пазарджик, с произволно завишена комплексна оценка от Добър /дадена от помощната атестационна комисия/ на Много Добър по предложение на Комисията по предложенията и атестирането без всякакви меродавни мотиви и основания, и с неправомерно зачетен стаж в органите на съдебната система 11 години /част от тях са извън съдебната система/. Освен това с протокол № 13 от заседанието на висшия съдебен съвет проведено на 19 март 2008 г. превратно е повишена на място в ранг “съдия в АС”, отново единствено с цел да й се осигури неполагащо й се предимство по ранг в състезанието с останалите кандидати за съдии в ОС-Пазарджик /срокът за подаване на кандидатурите за конкурса е изтекъл на 29.2.2008, към който момент следва да се вземат предвид стажът и рангът на кандидатите/.

НЕПРАВОМЕРНО ПОВИШАВАНЕ НА КАНДИДАТИ С ПО-МАЛЪК СТАЖ
Ирина Атанасова Джунева, Дело 10402/2008, съдия от ОС-Пазарджик, кандидат за АС-Пловдив, със стаж в съдебната система 16 години 10 месеца и 6 дни, и Елена Йорданова Захова, Дело 10403/2008, съдия от ОС-Пловдив, кандидат за АС-Пловдив, със стаж в съдебната система 17 години и 24 дни, са изместени неправомерно от Васил Стоянов Гатов, съдия във военен съд - Пловдив, със стаж в съдебната система 14 години 7 месеца и 15 дни.

НЕПРАВОМЕРНО ПОВИШАВАНЕ НА КАНДИДАТИ С ПО-МАЛЪК СТАЖ
Дарина Стоянова Маркова - Василева, Дело 10378/2008, съдия в Окръжен съд – Варна, кандидат за съдия в АС-Варна - търговско отделение, със стаж в съдебната система 16 години 2 месеца и 8 дни, изместена неправомерно от:
Петя Михайлова Хорозова, съдия в ОС-Варна, повишена в съдия в АС-Варна, със стаж в съдебната система 13 години 7 месеца и 14 дни,
Анета Николова Братанова, съдия в ОС-Варна, повишена в съдия в АС-Варна, със стаж в съдебната система 12 години 7 месеца и 14 дни

НЕПРАВОМЕРНО ПОВИШАВАНЕ НА КАНДИДАТИ С ПО-МАЛЪК И ДОРИ ПОД ИЗИСКУЕМИЯ СЕ ЗАКОНОВ СТАЖ
Дарина Стоянова Маркова - Василева, Дело 10378/2008, съдия в Окръжен съд – Варна, кандидат за съдия в АС-Варна - гражданско отделение, с ранг съдия във ВКС и ВАС, със стаж в съдебната система 16 години 2 месеца и 8 дни, изместена неправомерно от:
Пенка Стоянова Христова, съдия в ОС-Варна, повишена в съдия в АС-Варна, с ранг съдия от АС, с по-малък стаж,
Петя Иванова Петрова - Желязкова, съдия в РС-Добрич, повишена в съдия в АС-Варна, с ранг съдия от АС, със стаж в съдебната система 7 години 6 месеца и 6 дни при минимален стаж изискуем по закон 10 години за съдия в апелативен съд /чл.164 ал.4 от ЗСВ/.

НЕПРАВОМЕРНО ПОВИШАВАНЕ НА КАНДИДАТ С ПО-МАЛЪК СТАЖ И РАНГ
Николай Венциславов Грънчаров, Дело 10495/2008, съдия от РС-Разлог, кандидат за съдия в ОС-Благоевград,
неправомерно изместен от Величка Костадинова Пандева, следовател в Столична следствена служба, с по-малък ранг и с по-малък стаж от Грънчаров

УМИШЛЕНО ЗАНИЖАВАНЕ НА РАНГА НА КАНДИДАТ С ПО-ГОЛЕМИ РАНГ И СТАЖ, С ЦЕЛ ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕТО МУ
Юлия Русева Бажлекова, Дело 10484/2008, съдия от Административен Съд -Варна, кандидат за ОС-Варна, със стаж 11 години 10 месеца и 7 дни, с ранг съдия от ВКС и ВАС, но погрешно записана с ранг съдия от Административен съд, неправомерно изместена от
Трайчо Георгиев Атанасов, съдия в РС-Провадия, със стаж 9 години 10 месеца и 8 дни, и с ранг съдия от Апелативен съд,
Христо Иванов Койчев, съдия в РС-Девня, със стаж 8 години 10 месеца, и с ранг съдия от Апелативен съд,
Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева, съдия в РС-Варна, със стаж 6 години 8 месеца и 13 дни, и с ранг съдия от Апелативен съд.
GeorgiKERELOV
Активен потребител
 
Мнения: 1180
Регистриран на: 07 Фев 2007, 21:19
Местоположение: georgikerelov@yahoo.com

Мнениеот kostadin.iordanov » 10 Сеп 2008, 23:01

Искат оставки на висши магистрати

На 11.09.2008 г. от 13.00 часа в прес-клуба на БТА ще се проведе пресконференция, организирана от Гражданска инициатива "Справедливост".

Темата на пресконференцията е "Отговорността на съдебната система и нейните ръководители за провала на държавността в България. Обявяване на инициатива за искане оставките на Главния прокурор и на Председателя на Върховния административен съд".

10.09.2008
http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1232072
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

Мнениеот gudio » 10 Сеп 2008, 23:44

kostadin.iordanov написа:
Искат оставки на висши магистрати

На 11.09.2008 г. от 13.00 часа в прес-клуба на БТА ще се проведе пресконференция, организирана от Гражданска инициатива "Справедливост".

Темата на пресконференцията е "Отговорността на съдебната система и нейните ръководители за провала на държавността в България. Обявяване на инициатива за искане оставките на Главния прокурор и на Председателя на Върховния административен съд".

10.09.2008
http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1232072

8) Тоя първият е най-успешният главен прокурор досега ( :evil: а, дайте нещо контра-аргументи). Онзи вторият - не го познавам, но мисля, че след "правнука на "бацилус булгарикума"", е засега с по-малко нацапано бельо... ( :evil: айде пак -нещо напротив да ми кажете ?!). Оставки ?! Да направим Жорж Керелофф председател на ВКС, а брат му - Главен прокурор :roll:
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот kostadin.iordanov » 11 Сеп 2008, 18:18

От Гражданска инициатива “Справедливост” искат оставките на главния прокурор и председателя на ВАС

11 септември 2008 | 14:20 | Агенция "Фокус"

София. Искаме оставките на главния прокурор и председателя на Върховния административен съд, защото те не изпълняват конституционните си правомощия. Това каза на пресконференция председателят на Гражданска инициатива “Справедливост” Иван Груйкин, предаде репортер на Агенция “Фокус”.
Груйкин каза, че исканията на “Справедливост” се основават на общата оценка на действията на институциите, които са неспособни да постигнат вътрешен ред и действията на прокуратурата, която не се справя с организираната престъпност. Той каза, че липсват резултати в работата им “както за проблемите по САПАРД, така и за тези в пътния фонд”. Членове на “Справедливост” периодично са информирали прокуратурата за проблеми и теми, повечето от които са разгледани първоначално от медиите, но тя не се е самосезирала по нито един проблем. Иван Груйкин каза още, че трябва да се организира обществен дебат, на който да се даде оценка за работата на двете институции, както и че в България се издават актове, които служат за лична изгода само на някои лица. “Поради тази причина Гражданска инициатива “Справедливост” ще обяви особено скандални актове и на съдилищата, и на прокуратурата” каза Груйкин и допълни, че това ще бъде направено не само пред български, но и пред европейски институции. Той обвини и съдебната власт, и прокуратурата в лицето на Борис Велчев, че има “другарства между трите власти – изпълнителна, законодателна и съдебна” и каза, че това е неморално и противоконституционно. Това според Груйкин е причината да няма в България респект към тези институции. Той каза още и че очаква и други неправителствени организации и граждани да се присъединят към “Справедливост”.

http://www.focus-news.net/?id=n1036897
kostadin.iordanov
Потребител
 
Мнения: 646
Регистриран на: 20 Яну 2007, 14:59

и това е хулиганство

Мнениеот lexer » 12 Сеп 2008, 12:27

Темата за проформа конкурсите е много изтъркана, но за съжаление все още актуална в България! За един такъв "камофлажен" конкурс искам да Ви обърна внимание. Наскоро съвсем случайно чрез приятели научих, че е насрочен втори тур за длъжността "Съдебен администратор" в Административен съд - Варна. Длъжността е ръководна, изисква се юридическо образование, няма нормативно изискване за стаж, заплащането е 80% от съдийското възнаграждение за съответния съд. Толкова тихомълком е организиран конкурса, че за цяла Варна са се явили само 2 кондидати, единия от които е назначен до провеждането на конкурса и в момента заема тази позиция. Как може за други много по-малки от Варна градове да са се явили 5-6 и повече кандидати, а за морската столица само реално един кандидат?! Съдийте ще ходят на изпити и на конкурси, а останалите служители в съдебната система ще се назначават по лесния начин! До кога ще търпим такъв вид подигравка? Докога ще се шири шуро-бажинащината в съдебната администрация? Мисля, че от всички нас зависи!
lexer
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 11 Сеп 2008, 10:46

Мнениеот RinTimTim » 13 Сеп 2008, 11:01

gudio написа:Тоя първият е най-успешният главен прокурор досега


Факт, едва ли могат да ти дадат аргументи за обратното.

За мен обаче сегашното ръководство на прокуратурата продължава да допуска една кардинална грешка като отказва да идентифицира най-големия проблем на, да го кажем, наказателното правораздаване у нас, а именно законите, с които се работи. Огромният процент напълно безсмислен труд, който НПК принуждава органите на досъдебното производство да вършат ежедневно, демотивира и изхабява бързо, настройва дознатели срещу прокурори и обратно, но по високите етажи на прокуратурата и МВР това като че ли въобще не се вижда. Говорим си непрекъснато за "знакови дела", но същевременно "обикновените" едва кретат.

Освен това обществото е тотално ненаясно с нещата и явно има очаквания от Главния и прокуратурата като цяло, които последните просто не биха могли да оправдаят.
RinTimTim
Потребител
 
Мнения: 343
Регистриран на: 24 Авг 2006, 13:32

Мнениеот gudio » 13 Сеп 2008, 11:10

:lol: Очакват от главния прокурор да действа като библейски цар-съдия и незабавно лично да разпорежда кой да ходи в затвора и кого да хвърлят на лъвовете.
Χαῖρε, Ανδρέςκω, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ !
http://www.youtube.com/watch?v=hJMUewVpB5Y
Аватар
gudio
Активен потребител
 
Мнения: 3128
Регистриран на: 01 Мар 2006, 19:39

Мнениеот mi_lena » 14 Сеп 2008, 10:16

GeorgiKERELOV написа: ......за да може да се беседва върху нещо конкретно, което участниците са видели и прочели.

.......обществения и професионален дебат .......


За пореден път най-добронамерено Ви обръщам внимание, че по начина по който го правите, нито беседа, нито дебат можете да предизвикате с постингите си г-н Керелов. Вероятно имате да кажете нещо, но защо го поднасяте така отегчително?
Не е ли очевидно, че темите Ви увисват без съществен отклик не защото участниците са тъпи и/или неинформирани, а защото са лошо поднесени? Просто задръствате този раздел на форума и нищо повече. Казвам Ви го в качеството си на модератор на раздела.
Аватар
mi_lena
Потребител
 
Мнения: 621
Регистриран на: 02 Сеп 2005, 16:53
Местоположение: София

ПредишнаСледваща

Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron