начало

Иван Гешев: Политици и бизнесмени да спрат да дават акъл на прокуратурата Иван Гешев: Политици и бизнесмени да спрат да дават акъл на прокуратурата

Казус с легитимност на вещо лице

Дискусии на тема съдебната власт в България


Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот teogeo » 14 Апр 2010, 13:39

Ето го и казуса:

* Гражданско дело в края на 2009та година. Съдът назначава вещо лице от списъка за вещи лица. Избира вещото лице Х.

* Настъпва 2010та година. В обнародвания от 12.02.2010 списъка на одобрените вещи лица за 2010година ЛИПСВА името на вещото лице. Накратко казано - вещото лице Х вече не е в списъка с вещи лица за 2010година

* Съдебният състав (съдийката де) продължава да изслушва същото това "вещо лице" и да му възлага задачи.

Възможно ли е в бъдеще едно такова съдебно решение да бъде оспорено заради липсата на легитимност на вещото лице по това време?
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1482
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот Melly » 14 Апр 2010, 15:02

teogeo написа:Ето го и казуса:

* Гражданско дело в края на 2009та година. Съдът назначава вещо лице от списъка за вещи лица. Избира вещото лице Х.

* Настъпва 2010та година. В обнародвания от 12.02.2010 списъка на одобрените вещи лица за 2010година ЛИПСВА името на вещото лице. Накратко казано - вещото лице Х вече не е в списъка с вещи лица за 2010година

* Съдебният състав (съдийката де) продължава да изслушва същото това "вещо лице" и да му възлага задачи.

Възможно ли е в бъдеще едно такова съдебно решение да бъде оспорено заради липсата на легитимност на вещото лице по това време?


Поискай отвод на вещото лице като изтъкнеш, че за 2010 същият/та не фигурира в списъка за вещите лица.
В случай, че това обстоятелство е налице (а това за съда ще е служебно известна информация), съдът следва да се произнесе с определение за отвеждането му, като същевременно назначи друго вещо лице със същата задача. Извършените до настъпване на обстоятелството за отвод процесуални действия от отведеното в.л. следва да бъдат отменени и проведени отново.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7614
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот teogeo » 14 Апр 2010, 15:53

Melly написа:
teogeo написа:Ето го и казуса:

* Гражданско дело в края на 2009та година. Съдът назначава вещо лице от списъка за вещи лица. Избира вещото лице Х.

* Настъпва 2010та година. В обнародвания от 12.02.2010 списъка на одобрените вещи лица за 2010година ЛИПСВА името на вещото лице. Накратко казано - вещото лице Х вече не е в списъка с вещи лица за 2010година

* Съдебният състав (съдийката де) продължава да изслушва същото това "вещо лице" и да му възлага задачи.

Възможно ли е в бъдеще едно такова съдебно решение да бъде оспорено заради липсата на легитимност на вещото лице по това време?


Поискай отвод на вещото лице като изтъкнеш, че за 2010 същият/та не фигурира в списъка за вещите лица.
В случай, че това обстоятелство е налице (а това за съда ще е служебно известна информация), съдът следва да се произнесе с определение за отвеждането му, като същевременно назначи друго вещо лице със същата задача. Извършените до настъпване на обстоятелството за отвод процесуални действия от отведеното в.л. следва да бъдат отменени и проведени отново.


Това и направих - поисках отвод. Ескпертизите, които вещото лице е извършило за 2009 - ОК, приемат се. Но всякакви други негови действия от момента на публикуването на ДВ (където името му липсва) не следва да бъдат приемани.

Казах го на съдийката. Дадох й и справка от ДВ със списъка за вещите лица за 2010. Тя каза: "Ами това няма значение. Аз мога да назнача и вещо лице, което не е в списъка с вещите лица на ВСС!"

Е как ще го назначи? Той как ще се легитимира като няма карта??? Каква отговорност ще носи после евентуално???

Името на съдийката е Ивелина Йорданова от ЛРС.


Трябва да се затворят Югозападния и Русенския университети!
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1482
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот Melly » 14 Апр 2010, 16:11

Ааа, ама това не става така, като на селски мегдан - да си говорите в зала и да няма отбелязване в Протокола, както на искането ти за отвод, така и за отказа на съда да го уважи. :roll:

ГПК написа:Чл. 196. (1) Разпоредбите на чл. 22, ал. 1 се прилагат съответно и за вещите лица.
(2) Всяка от страните може да иска отстраняване на вещото лице, ако е налице някое от основанията по ал. 1.
(3) Вещото лице е длъжно незабавно да съобщи на съда всички обстоятелства, които могат да бъдат основание за отстраняване. То е длъжно да вземе отношение по твърденията в молбата за отстраняването му.
(4) Съдът се произнася с определение по искането за отстраняване на вещото лице.

Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице:
1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;
4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото;
5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото;
6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.
(2) Съдията е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 1, т. 1 - 5, а когато не приеме отвода по ал. 1, т. 6, да обяви обстоятелствата.

Процедура по отвода
Чл. 23. (1) Отстраняване може да поиска всяка от страните в заседанието, след като е възникнало или е станало известно основанието за отстраняване.
(2) Съдът решава въпроса за отстраняването при участие на съдията, за когото е направено искането.
(3) Ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7614
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот Quicksilver » 14 Апр 2010, 22:28

ЗСВ написа: Чл. 396. (1) Вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, на принципа на случайния подбор от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица.

(2) При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.


В ГПК няма разпоредба за списъка с вещите лица. А основанията за отвод на вещите лица са съвсем други.
Доказването пък на липсата на необходимост от назначаването на вещото лице, невключено в списъка, си е, както и да го погледнем: 1) практически невъзможно и 2) правноирелевантно - не смятам, че може да се обоснове като съществено процесуално нарушение, основание за отмяна на СР. В случая по-важно е нещо друго - познанията на вещото в областта, в която е специалист и добросъвестното изпълнение на възложената с експертизата задача. Съдържанието на експертизата би показало дали това е така.

Но, разбира се, при негативно съдебно решение винаги може да се изтъкне в жалбата пред горната инстанция, че вещото лице не е включено в съответния списък. Всички знаем, че от жена и съд ... всичко, пък каквото ... :D :mrgreen:

Да, виждам, че вече са ме изпреварили. Така е, като върша няколко неща едновременно :D
Quicksilver
Потребител
 
Мнения: 126
Регистриран на: 09 Яну 2008, 19:42

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот Melly » 14 Апр 2010, 22:50

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2008 г. написа:Чл. 13. За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. завършило професионално образование и притежава съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно приложение № 1;
2. има най-малко 5 години стаж по специалността;
3. не е осъждано за престъпление от общ характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. е на възраст не повече от 65 години;
6. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
7. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В двугодишен срок от влизането в сила на тази наредба лицата, които са вписани в списъците на вещите лица до издаването на тази наредба, трябва да удостоверят със съответните документи пред органа по чл. 19 , че отговарят на изискванията по чл. 13 от т. 1 - 4 и от т. 6 - 7.


Та, интересно е каква ли ще да е била причината, за да отпадне това в.л. от Списъка. Дали няма да е налице някакво обстоятелство, което да компрометира незаинтересоваността му от процеса? :roll:

Моите уважения, но при толкова много вещи лица, в процеса да остане лице, единствено компетентно в областта си - т.е. само специалист..... знам ли, разколебана съм. :?
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7614
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот portokal » 15 Апр 2010, 09:27

Та, интересно е каква ли ще да е била причината, за да отпадне това в.л. от Списъка. Дали няма да е налице някакво обстоятелство, което да компрометира незаинтересоваността му от процеса?

Е ми хубаво, ама нека се установи обстоятелството. Вярно, че звучи съмнително, но наистина това, че вещото лице не е в списъка, само по себе си не прави решението неправилно, още по-малко недопустимо или нищожно (защото се пита може ли впоследствие решението да бъде оспорено). :oops:
Citrus sinensis от семейство Седефчеви
Аватар
portokal
Старши потребител
 
Мнения: 5405
Регистриран на: 13 Яну 2005, 20:36

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот Гост. » 15 Апр 2010, 13:27

:) Подкрепям становището на магистратите, в частност на съдията по делото.
Това, че вече не е в списъка на ВЛ, както каза и Портокал, само по себе си не е основание за порок в решението. Само простото позоваване на този факт няма да доведе до изменение/ обезсилване.

Мелка, цитираната от теб норма визира изискванията, на които следва да отговаря специалиста, за да бъде включен в посоченият списък. Нищо повече. А причините за отписването му могат да бъдат чисто субективни( здравословно състояние).
С оглед бързината в процеса, приема се, че ВЛ работило по този казус е по-запознато с детайлите и фактологията ( още повече, че се касае за допълнителна експертиза). Ако заключението не е оспорено от страните, то същото си е годно доказателство, предвид изключението на визираната норма от ЗСВ. А съдебният състав дали ще го кредитира или не, зависи не от това дали е в този или онзи списък.

п.п. В страни от темата- последните години, всички сме наясно, какъв проблем се оказва подсигуряване на ВЛ. Често по делата, въпреки изрична норма, се приемаха експертизи и на ВЛ, включени не в списък на съответния ОС, а от съвсем друг съдебен район. Е, решенията, постановени при участието на такива специалисти, поне на мен, ми е неизвестно да са отменени на това основание.

:roll: Чета и не вярвам- като да не са ви питали в с.з. " Имате ли претенции по отношение определянето на това ВЛ, колеги?" Да не споменавам, че и страните имат право да си сочат имена на ВЛ. А колко често и самите ВЛ пускат молби за отвод...
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: Казус с легитимност на вещо лице

Мнениеот Melly » 15 Апр 2010, 13:35

Охххх, Поли, понякога ми се иска да се явявам в друг съдебен район. Кой ти пита тези неща тук, у Софето..., да не приказвам колко още други "различия" се случват... :wink: , а казват, че законУТ бил един и същ. :?
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7614
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron