начало

ССБ с апел към международни организации да изведат стандарти и мерки срещу политически действия срещу съдии ССБ с апел към международни организации да изведат стандарти и мерки срещу политически действия срещу съдии

Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Дискусии на тема съдебната власт в България


Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот teogeo » 26 Апр 2010, 17:02

Случайно попаднах на този съдебен бисер:

http://www.admcourt-varna.com/admcom/0061eb08/56030408.HTM
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1488
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот chris_vicom » 04 Юни 2010, 09:11

Връзката не работи!
chris_vicom
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 09 Дек 2004, 10:46

Re: Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот Ivailo5rov » 04 Юни 2010, 10:58

ОПРЕДЕЛЕНИЕгр.Варна, 04.03.2008 г.ВАРНЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, ХХ СЪСТАВ, в закрито съдебно заседание на четвърти март две хиляди и осма година, в състав:Председател:М.Н.при секретаря и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Н. ч.адм.дело № 560 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:Производството по делото е по реда на чл.217 ал.2 от ЗУТ във вр. чл. 166 ал.2 от АПК .Образувано е по жалба на З.Д. *** против Заповед № 84/ 05.02.2008г. на Кмета на Община Аксаково, Област Варна, с която на основание чл. 196 ал.1 и ал.2 от ЗУТ е наредено да премахне за своя сметка собствения си обект: “жилищна сграда” със застроена площ от 60 кв.м., находящ се в УПИ І-669, кв.35 по плана на гр.Аксаково, тъй като същият е естествено износен, опасен за здравето на обитатели и негоден за ползване, неподлежащ на ремонт и реконструкция и подлежащ на премахване. С обжалваната заповед на основание чл. 196 ал.1 от ЗУТ е наредено сградата да бъде премахната, като е определен срок за доброволно изпълнение – 14 дни от влизане в сила на заповедта. На основание чл. 196 ал.2 от ЗУТ е насрочено принудително изпълнение на заповедта в 30-дневен срок след изтичане срока за доброволното й изпълнение. По жалбата срещу заповед № 84/05.02.2008г е образувано адм.дело № 557/08г на ВАдмС.

С жалбата си до съда З.Д.Д. е направила особено искане на основание чл. 166 ал.2 изр.1 от АПК съдът да спре предварителното изпълнение на заповедта, допуснато по силата на чл. 217 ал.2 т.9 от ЗУТ, тъй като ще й бъдат причинени значителни и труднопоправими вреди.

При така описаната фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 217 ал.2 т.9 от ЗУТ жалбите пред съда не спират изпълнението на заповеди по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ. Съгласно нормата на чл. 217 ал.2 от ЗУТ обаче съдът може да спре изпълнението на тези заповеди. Законът за устройство на територията не е посочил основанията, при които съдът може да спре изпълнението на административния акт. По силата на препращащата норма на чл. 213, ал. 1 ЗУТ следва да намери приложение общата норма на чл. 60, ал. 1 АПК, в която са посочени основанията, при които може да се допусне предварително изпълнение на административните актове. По аргумент за противното, за да постанови спиране по реда на чл. 217, ал. 2 ЗУТ на допуснатото по закон предварително изпълнение на актовете по чл. 217, ал. 1 ЗУТ съдът следва да установи наличие за молителя на някои от основанията по чл. 60, ал. 1 АПК. Съгласно чл. 166 ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизане в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да причини на оспорващия значително или трудно поправима вреда. Съгласно чл. 166 ал.3 от АПК искането за спиране се разглежда в открито заседание, като съдът се произнася незабавно с определение, което обявява в заседанието. Чл. 166 АПК обаче урежда спирането на предварителното изпълнение на административни актове, разпоредено от административния орган, а не по силата на закона, както е в случая, уредба на което АПК не съдържа. В този случай редът по чл. 166, ал. 3 АПК за разглеждане на искането в открито заседание е неприложим. По същество такова искане е не за спиране на предварителното изпълнение занапред въз основа на настъпили след влизането му в сила обстоятелства (чл. 166, ал. 2 АПК), а за отмяната му поради изначалното несъществуване на презумирания от закона интерес от допускането му или изначалното наличие на насрещен интерес на молителя със същата или по-голяма важност. Поради тази разлика исканията за спиране на предварително изпълнение, допуснато по силата на закона, следва да се разглеждат в закрито заседание по аналогия на чл. 60, ал. 5 от АПК. Поради което съдът ще разгледа искането на З.Д. незабавно, в закрито заседание, без връчване на преписи от жалбата на страните.

За да се разгледа обаче искането за спиране на допуснато предварително изпълнение в открито заседание относно неговата основателност, е необходимо преди това съдът да провери дали направеното искане е допустимо за разглеждане, в това число дали е налице правен интерес, респ. предмет.

Съдът счита, че определените в заповедта срокове за доброволно и за принудително изпълнение не представляват по своето естество допускане на предварително изпълнение или насрочване на такова. В заповедта е предвидено, че срокът за доброволно изпълнение е 14 дни след влизането й в сила, а след изтичането му започва да тече 30-дневния срок за принудително изпълнение. Тъй като заповедта е обжалвана по съдебен ред, едва след влизане в сила на съдебно решение по делото ще е налице стабилен акт, годен да породи правни последици. Ако заповедта бъде отменена с влязло в сила съдебно решение, тя никога няма да влезе в законна сила и следователно няма да започне да тече срокът за доброволното й изпълнение, а след него и срокът за принудителното й изпълнение. Ако съдът отхвърли оспорването на заповедта с влязло в сила решение, заповедта ще влезе в законна сила и ще породи визираните в нея правни последици, но на общо основание като стабилен акт, а не по силата на допуснато предварително изпълнение. По делото обаче няма представени данни, че към момента на постановяване на настоящото определение заповедта е изпълнена. Само в този случай искането за спиране изпълнението на административния акт би било лишено от предмет. Поради което съдът счита, че искането за спиране има предмет и е допустимо за разглеждане, въпреки че в обжалваната заповед не се съдържа насрочване на предварителното й изпълнение.

Разгледано по същество, съдът намира искането за спиране на предварително изпълнение на заповедта за премахване на постройката за основателно. Жалбоподателката сочи, че едно предварително изпълнение би й причинило значителна и трудно -поправима вреда. Тя ще изгуби безвъзвратно един свой собствен недвижим имот, в който смисъл вредата би била трудно поправима. Освен това се сочи наличието и на голяма емоционална стойност на процесната постройка за жалбоподателката, както и за цялото й семейство. Която значителност, добавена към несъмнено значителната финансова стойност на постройка от 60 кв.м. обуславя наличието на интерес от категорията на посочените в чл. 60 ал.1 от АПК, но с обратен знак /в полза на молителката/.Водим от горното и на основание чл. 166 ал.2 от АПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:СПИРА предварителното изпълнение на заповед № 84/05.02.2008г на Кмета на Община Аксаково по искането на З.Д. ***

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване.Съдия :
Ivailo5rov
Активен потребител
 
Мнения: 1098
Регистриран на: 16 Сеп 2006, 14:39

Re: Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот Ivailo5rov » 04 Юни 2010, 11:12

много е дълго и нямах търпение да го чета ред по ред. коментирайте кое го прави уникален бисер, т.е. насочете
Ivailo5rov
Активен потребител
 
Мнения: 1098
Регистриран на: 16 Сеп 2006, 14:39

Re: Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот Гост. » 04 Юни 2010, 12:33

:mrgreen: О, не- не е дълго, напротив такъв бисер си струва да бъде четен. И публикуван, като някакъв кратък ( противоречив 8) ) курс по административно право. :lol: :lol:

Според мен е следвало молбата да бъде оставена без уважение, но само според мен. Явно съдебния състав не е на моето мнение, макар добре да е започнал в мотивите си...
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот blind_guardian » 04 Юни 2010, 14:22

Голяма работа е станала!!!
Явно е ползвана сламка или две и съдията се е разсеял.
И той е човек и той душа носи...
blind_guardian
Потребител
 
Мнения: 137
Регистриран на: 04 Май 2010, 18:38

Re: Решение на Варненския АС, да се почудим малко.

Мнениеот nikiboy » 06 Юни 2010, 08:59

Money talk 8)
nikiboy
Потребител
 
Мнения: 982
Регистриран на: 31 Авг 2006, 08:05


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron