Страница 1 от 1

Кой управлява съдебната система

МнениеПубликувано на: 23 Авг 2010, 12:13
от kostadin_yordanov
Преди около два месеца Министерски съвет прие т.нар. Стратегия за продължаване реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз -- http://www.strategy.bg./StrategicDocume ... -BG&Id=615. „Много (а вероятно и мнозинството) от днешните предизвикателства имат решение на плоскостта на компетентния мениджмънт, преди да се налага прекрояването на поредния процесуален кодекс или на конституцията“ е записано по стратегическа цел за по-добро управление в документа (стр. 8). И по въпроса за укрепване на институциите на съдебната власт Висшия съдебен съвет e определен като „органът за управление на съдебната система“ (стр. 16). Но макар това положение да намира известно основание в ЗСВ, то съгласно правомощията записани в Конституцията ВСС управлява единствено състава и проекта за бюджет на системата, като дори имуществото на съдебната власт се управлява от министъра на правосъдието. ВСС не е упълномощен да инициира промени в структурата, отговорността и функционалната компетентност на съдебните органи, което може изпълнителната власт и се решава от парламентарното мнозинство. ВСС дори е председателстван от министъра на правосъдието и значи отново от изпълнителната власт. Всъщност, още в член 1-ви на Конституцията е записано, че управлението на република България е парламентарно и следователно някой може ли да поясни на какво основание Висшия съдебен съвет вече бива третиран като орган за управление на съдебната система? Дори сега, от формулирането и реализацията на въпросната Стратегия се вижда, че съдебната система (в т.ч. параметрите на дейността) се управлява от политическия мандатоносител, като изключим единствено състава; въпреки че и в това направление изпълнителната власт започна да осъществява натиск чрез медиите с обвинения в корупция, а предсрочното прекратяване и смените на състава на ВСС от управляващите при предишните мандати са известни

Re: Кой управлява съдебната система

МнениеПубликувано на: 23 Авг 2010, 17:15
от justmy
Мънгистрат :|

Re: Кой управлява съдебната система

МнениеПубликувано на: 15 Юли 2012, 09:28
от kostadin_yordanov
Има превишаване на конституционните правомощия на Висшия съдебен съвет, допуснато с чл. 16, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 2 от действащия Закон за съдебната власт и е интересно защо никой от правоимащите все още не е сезирал Конституционния съд по въпроса. Съгласно Конституцията и по-конкретно чл. 130, ал. 6, където са определени правомощията на ВСС, този съвет няма право да представлява Съдебната власт, да определя организацията на работа на Съдебната власт и да осъществява управление на дейността й. Висшият съдебен съвет няма конституционно право и да създава и закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата