Страница 1 от 1

Може ли някой да обясни на ВАС, ЛАС и прочие ......

МнениеПубликувано на: 03 Фев 2011, 01:58
от disident
административни съдии и бюрократи, че аз съм достатъчно добре документриран безделник, отговарящ на условията за получаване на чл. 9 от ЗСП, а не длъжностното лице което трябва да им предостави информацията, че съм такъв???

чл. 23 от ЗПП
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени
доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско
възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.