начало

МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи

Подсъдни или безнаказани са прокурорите и по точно Грамов?

Дискусии на тема съдебната власт в България


Подсъдни или безнаказани са прокурорите и по точно Грамов?

Мнениеот 5311276921 » 05 Фев 2012, 10:52

Имам основание да задам този въпрос и да търся отговора му.
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
Ежедневно различни прокурори и различни по ниво прокуратури издават прокурорски актове - постановления ,които след това , биват обжалвани и отменяни като немотивирани и незаконосъобразни.
Голяма част от тях вероятно са "нищожни" в истинския смисъл на това понятие.
Не поставям въпроса за формалните грешки, съпътствуващите работата на прокурора.
Поставям ударението на " немотивираните и незаконосъобразни" актове издавани и отменяни като такива .
Ако един прокурор е автор на "незаконосъобразно" постановление, постановяващо че един виновен е "невинен" и това постановление бъде отменено , каква е неговата отговорност пред закона?
Този прокурор е извършил престъпление , създал е документ с "невярно съдържание" , съдържащ неверни обстоятелства и факти без мотивация , даже /отгоре на всичко/ и без законно основание.Нещо повече, той е използувал този документ в правосъдната система и е манипулирам правосъдието, част от което е самия той.
Каква е отговорността на прокурора, примерно на прокурор Грамов от СРП, прикриващ престъпление и оневиняващ "зловещото лице" - Руслан Терзийски , както и на други вещи лица и полицаи. Мога да споделя документи , които доказват че този прокурор , манипулира дознанието в желаната от него насока и използва за това екип "удобни спецалисти и полицаи от СДВР".
Как се доказва умисъла в грешките на прокурорите?
Как се доказва твърдението , за наличието на организирана група от длъжностни лица, които в рамките на служебното си си положение , създават поредица от документи с невярно съдържание, за да се оневинят един друг?
Как може да се обърне внимание на някой "прокурор" , който играе в отсрещния на закона отбор , използувайки за целта служебното доминиращо положение и власт?
Ето пример :
АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА
№ 4642/2011 Г.
27.12.2011 Г.
С О Ф И Я

ДО
АДВ. МИНЧО СПАСОВ
Гр. София, ул. „Перник” № 114
Офис 6а
КОПИЕ: СОФИЙСКА ГРАДСКА
ПРОКУРАТУРА
На № 11378/2010 г.
• П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
гр. София, 15.12.2011 г.
Григор Скелин – прокурор при Апелативна прокуратура – София, като се запознах с материалите по преписка № 4642/2011 г. по описа на Апелативна прокуратура – София,
У С Т А Н О В И Х:
Адвакат Минчо Спасов, като пълномощник на Любомир Димитров Мулетаров обжалва постановление от 20.10.2011 г., с което Софийска градска прокуратура е оставила без разглеждане, като недопустима, жалбата му срещу постановление от 27.05.2011 г. по преписка № 654/2009г., с което Софийска районна прокуратура е прекратила досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, водено срещу Руслан Иванов Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева – Станчева, за престъпление по чл. 291 ал. 1 от НК. Като навежда доводи за неправилност, иска отмяна, както и да бъде разпоредено да му бъде издаден препис от постановлението за прекратяване.
Жалбата е основателна.
Атакуваното постановление на Софийска градска прокуратура е необосновано и незаконосъобразно.
Жалбоподателят Любомир Димитров Мулетаров е „пострадал” по смисъла на разпоредбата на чл. 74 ал. 1 от НПК – претърпял е очевидно вреди от престъплението. На общо основание като такъв, той разполага с правата в досъдебното производство, посочени в чл. 75 НПК, между които и да обжалва актовете, които водят до прекратяване на наказателното производство.
Естествено, за да може да осъществи това си право на обжалване, той следва да разполага с копие – в случая, от постановлението за прекратяване на досъдебното производство.
Отказвайки му да бъде връчено такова, Софийска градска прокуратура е нарушила правата му като „пострадал”. Лишила го е и от възможността по чл. 243 ал. 3 НПК, да обжалва постановлението за прекратяване на наказетелното производство пред съда, както и ако не се възползва в този срок от посоченото му право, да поиска инстанционен контрол.
Съобразно изложеното, постановлението на Софийска градска прокуратура следва да бъде отменено, Софийска районна прокуратура да връчи на жалбоподателя Любомир Димитров Мулетаров препис от постановлението си от 27.05.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР. При допустима жалба, от компетентност на Софийска градска прокуратура, тя следва да се произнесе по същество.
Поради изложеното и на основание чл. 199 и чл. 201 НПК
П О С Т А Н О В И Х:
Отменям постановление от 20.10.2011 г. по преписка № 11378/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура.
Уважавам жалбата на адв. Минчо Спасов, като пълномощник Любомир Димитров Мулетаров.
Указвам на Софийска районна прокуратура да връчи препис от постановлението си от 27.05.2011 г. по преписка № 654/2009 г.
Преписи от настоящето да се изпратят на жалбоподателя за сведение, както и заедно с материалите по преписки № 11378/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура и № 654/2009 г. по описа на Софийска районна прокуратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста.

ПРОКУРОР: /п/
гс/сн /Гр. Скелин/

Когато четете това, знайте че е писано от един "невменяем", неразбиращ свойството и значението на постъпките си и лишен от права да участвува в наказателния процес като "свидетел". Само да допълня , че никога в живота си , не съм бил "правен субект" по смисъла на наказателния кодекс /не съм бил следствен или подсъден/.
Въпреки това,с акт -"прокурорско постановление" е следвало да бъда приет на "принудително лечение" в специализирано медицинско заведение за лечение на правонарушители.
Оказва се, че "прокурор Грамов" е опасно оръжие, против правосъдието , както и против мен.
Аз съм очевидно "потърпевш" от облечения със власт прокурор, който е над закона и отвъд него.
Всъщност в случая, той е закона , защото от него зависи , дали ще го приложи и към кого ще го приложи.
Ще ви запозная как бях пресиран с негови постановления и указания , от участник в групата -полицай от СДВР и вещи лица .Опасно е да си "неудобен свидетел" , който защитава правата си , накърнени от прокурор.
Моля за вашия професионален коментар и човешко съдействие, защото основателно се страхувам от "незаконосъобразните и немотивирани" постановления на прокурори, които имат мотивация , различна от законната такава.
Разберете какъв "невменяем правонарушител" съм- каня да посетите следните линкове:
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/
Последна промяна 5311276921 на 01 Мар 2012, 17:15, променена общо 1 път
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ОСЪДЯ ПРОКУРАТУРАТА за клеветите , по адрес

Мнениеот 5311276921 » 10 Фев 2012, 03:31

Имаме седем дневен срок, да обжалваме това "постановление" /не бих го нарекъл така/ на прокурор Грамов , в Софийски Районен съд.
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
С облекчение ще напусна временно "черната кутия" наречена СРП , олицетворявана от прокурор Грамов, който явно не си е учил уроците и затова е написал такова велико Постановление , смешно дори за търговец на авточасти. Има теоретична възможност , г-н Грамов да си е учил лекциите, но да е "зависим" по някакви обстоятелства към Терзийски и Станчева?
След седем дни, ще се пренеса очакванията си в Софийски Районен съд , където определено ще им бъде интересно, когато четат казуса.
Предстои седем дни , ред по ред, да ви покажа , че почти нищо от "творенията" на прокурора не е вярно, да не говорим пък смислено и логично. За законност няма да става въпрос- съда ще си каже думата.
Според мен , това е нищожен ПРОКУРОРСКИ ДОКУМЕНТ, съдържащ неверни обстоятелства, факти и твърдения, предположения без основания, коктейл от две обединени идентични преписки срещу два подсъдни екипа лекари -психиатри, по две различни дела.
Дали да не заведа дело , за клевета и набеждаване на свидетел- защото всеки път се внушава, че съм извършил престъпление , по дознание, каквото срещу мен не е образувано или по точно , образувано е от старши лейтенат от 03 РПУ , без тя да е лице от съдебната система и без да има право на това.
Така и портиера на съседния блок , може да ми образува дознание, което обаче е нищожно. И всичко това, е написано и обяснено много вежливо , изискано и затова неразбираемо за прокурор Грамов- в определение на Софийски Районен съд - подписано от съдия Ушев.
В него ПИШЕ че на мен не ми е предявено обвинение, поради липса на каквито и да е данни , за извършено от мен престъпление.
Дори и аз "невменяемия"- полят с помия и потърпевш от действията на организирана група "вещи лица" имам смешното усещане на гъдел, как в Софийския съд ще четат и ще се смеят и надсмиват на този Велик прокурор.
Глупост до глупост , глупост върху глупост.....толкова страдам от 7 години, за да прочета всичко това,но нищо съществено, което да ме обогати и направи по добър, учен и вменяем.
Преди да прочетете "документите", предизвикали страданието ми, прегледайте отново клипа , изразяващ отношението ми към църквата и поповете. Великия прокурор Грамов , в "защита" на подсъдните Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева - Станчева, твърдящи че съм се представял за Христос или Дънов , дошъл да спася света от глупостта ....Те явно са ми попречили, изобличавайки име като невменяем ,поради което , някои от нас /начело с мен /са останали глупави:
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/

ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ОСЪДЯ ПРОКУРАТУРАТА за клеветите , по адрес на български гражданин?

След това шеговито хапче , прочетете официален документ на прокуратурата, с невярно съдържание, съдържащ невярни обстоятелства и факти , в защита на тандема Терзийски - Станчева :

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
гр. София п.к. 1080 бул. „ Драган Цанков” № 6
РБ
654/31.05.2011
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
за прекратяване на наказателното производство
Гр.София, 27.05.2011 г.
Й. Грамов – прокурор при СРП, след като се запознах с материалите съдържащи се по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, пр. пр. № 654/ 2009 г. по описа на СРП,
У С Т А Н О В И Х:
Досъдебното производство е образувано срещу РУСЛАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ с ЕГН – ....... и ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРЕВА – СТАНЧЕВА с ЕГН...., за това, че на 24.09.2004 г. в гр. София, в съучастие като съизвършители, като вещи лица по досъдебно производство ЗМ № 2342/ 2004г. по описа на РУ – СДВР,пр.пр. 43725/2004г. по описа на СРП, писмено съзнателно дали невярно заключение – престъпление по чл. 291 ал. 1 вр.чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 от НК.
След проведено разследване, делото е изпратено в СРП с мнение за прекратяване на наказателно производство на основание чл. 243 ал. 1 т. 2 от НПК.
След анализ на материалите от делото по реда на чл. 242 ал. 1 НПК намирам, че са налице процесуалните предпоставки за прекратяване на наказателното производство на посоченото процесуално основание.
От събраните в хода на досъдебното производство дакозателства и доказателствени средства се устанявяват следните фактически обстоятелства.

На 21.09.2004 г. в 03 РПУ – СДВР е започнало полицейско производство по № ЗМ 2342/04г., пр. пр. № 43725/04г. на СРП, срещуЛюбомир Димитров Мулетаров за това, че за времето от м. Юли до 17.09.2004 г. в гр. София, се заканил с думите: „ Ще те убия, ще те заколя,ще смажа теб и семейството ти” на лицето Калин Витанов Балканлиев и това заканване е възбудила основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144 ал. 3 вр. Ал. 1 от НК.
/Това са твърдения на г-н Грамов, приети за доказателства. но отхвърлени като недоказани от СРС - Съдия Ушев.По ЗМВР старши лейтенант Ангелина Ганчева е полицейски служител , без правомощия да образува дознания-а разпореждане на прокурор не е имало към тази дата.Тя е умна полицайка, но не е установила безспорно, че в жалбата няма данни за това , кой , кого , как , от кой телефон и на кой телефон е бил заплашен някой и кой е бил свидетел на това недоказуемо "заплашване" Кашата се заформя!/
Още в същия ден /на 21.09.2004 /служители при 03 РУ посетили адреса на управление на фирмата „Ем Комплект 33” ООД, в която Мулетаров бил съдружник. Служителите на МВР открили Л. Мулетаров в офиса и му разпоредили да ги последва в 03 РУ за извършване на процесуално следствени действия.Тъй като на Л. Мулетаров не бил представен съответен документ /призовка или процесуален властнически акт/ задължаващ го да се яви пред разследващия орган, той отказал да изпълни разпореждането. Въпреки това служителите на МВР го отвели на сила в районното управление. /В Последствие, във връзка с тези действия, спрямо същите служители на МВР била реализирана дисциплинарна отговорност/Полицаите са били толкова бързи , че са "изпреварили" времето на престъплението ,каквото никога не се е случвало/
Разследването по полицейското производство било възложено на свид. Ангелина Ганчева – дознател при 03 РУ,...липсват и няма данни, кой и с какъв документ е възложил "разследването" на Ангелина Ганчева на 21.09.2004 година, защото първото прокурорско постановление по преписката е на 16.11.2004 година, на прокурор Немска/....която предварително била виждала изготвен некролог на Л. Мулетаров, със странно нетипично съдържание. /ето тук се пита, как , кога, от кого и в качествата на каква Ганчева е разполагала с "некролог" и документи приемайки че са мои, бе да знае дали са мои или чужди?Тя не ме е познавала на 21.04.09/Във връзка с това обстоятелство свид. А. Ганчева предварително назначила служебен защитник на Л. Мулетаров – адв. Радост Нацева – Микова. /Прокурор Грамов приема за законно и нормално, да бъде назначаван служебен защитник по не-образувано дознание, на нищо неподозиращ и невивен гражданин,който си им адвокат на име Червенякова/, След довеждането на Л. Мулетаров в районното управление, свид. А. Ганчева пристъпила към разпита му в качеството на уличено лице /каквото съда констатира че не съм бил. Оттук надолу започват лъжите и измислиците, кредитирани от великия прокурор Грамов. Четете ги с усмивка и съчувствие/ . На зададения въпрос признава ли се за виновен по предявеното му обвинение/каквото не ми е предявявано- Ушев/, Л. Мулетаров отговорил, че той не е лицето Любомир Димитров Мулетаров и в последствие отказал да подпише протокола за разпит. Това поведение на Л. Мулетаров дало основание на А. Ганчева да приеме, че в случая е налице съмнение за психическа годност на уличения да участва в наказателното производство, във връзка с което още в същият ден назначила съдебна-психиатрична експертиза, която била възложена на вещото лице д-р Руслан Иванов Терзийски – съдебен психиатър. След като получил предварителни данни за освидетелствания , д-р Р. Терзийски преценил /неуточнено в качеството на какъв???/, че в изготвянето на епикризата ще следва да участва и психолог и във връзка с това се обадил/по какъв начин и по чие разпореждане/ и на вещото лице Димитрина Стефанова Златарева – Станчева – клиничен психолог, с молба да се яви в 03 РУ за съвместно извършване на прегледа. Самият преглед бил осъществен под формата на беседа. Първоначално разговор с Л. Мулетаров провел само свид. Р. Терзийски, а след това и свид. Д. Златарева. И двамата твърдят/подсъдните са явно кредитирани с доверието на прокурор Грамов/, че през време на беседата Л. Мулетаров се държал неадекватно. На въпрос на свид. Л. Терзийски как се казва, той отговарял, че няма име, че името „Мулетаров” не е истинското му име , а име на мъртвец. Твърдял, че хората се движат по улици на мъртъвци и че носят имена на мъртъвци. Споделил/ :D /, че не признава законите на страната, държавноста и институциите и че е свободен човек, олицетворяващ се като Христос, а понякога и като Дънов, и че ще възстанови правдата на земята/ :D сериозно помислете за позицията на прокурор Грамов в тази преписка/. Заявил, че е ненаказуем по всякакви закони, тъй като е починал отдавна, като за целта сам си е издал некролог, удостоверяващ смъртта му. Такова поведение на Л. Мулетаров описва и свид. Д. Златарева – Станчева. Тя твърди, че Л. Мулетаров заявил, че не може да води разговор с него защото той не е реален човек, а в същност това е ноговия дух, който броди по София, самият той бил представител на древни цивилизации/ :D хей г-н Грамов имате нужда от преглед :D / , че не съществува в реалното време и пространство, държал се негавистично и раздразнително. Непрекъснато апосртофирал задаваните му въпроси и отговарял с контра въпроси. Според свид. Д. Златарева – Станчева, Л. Мулетаров с поведението си показал специфични болестни нарушения на логиката, на убежденията, нелогизми, емоцията му била изключително хладна, по време на разговора правил гримаси, които изтлеждали странно до степен гротеска.
На водените от вещите лица разговори с Л. Мулетаров присъствала и служебния му защитник – свид. Радост Микова. В показанията си тя в голяма степен потвърждава изложеното от свидетелите Терзийски и Златарева – Станчева /защитникът , свидетелствува срещу подзащитния си????/ . Посочва, че той бил неадекватен, държал се демонстративно, ругаел и се разправял с присъстващите в кабинета, видимо бил психически неустойчив./ :D :D тази моя неустойчивост се вижда 7 години/
На 24.09.2004 г. вещите лица Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева изготвили възложената им експетиза и я депозирали в писмен вид пред разследващия орган/какъвто орган не е имало,поради не предявяване на обвинение и липса на такова/ . В заключението на експертизата двамата отразили следните констатации:
„От клинико – психиатричния преглед и психологичното изследване, извършени в условията на амбулатория и въз основа на данните от дознанието, се налага експертното становище, че при осв. Любомир Димитров Мулетаров, се касае за МАНИЕН ЕПИЗОД С ПСИХОТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ. Манийният епизод е фаза на биполярното афективно разстройство /манийно депресивна психоза; циклофрения/, за която са характерни болестни разстройства наафекта, мисленето и волята. Тя представлява душевно заболяване в клиничния смисъл на понятието. Манийният епизод по своята същност представлява качествено разстройство на съзнанието в смисъл на чл. 33 от НК и лишава освидетелствания от годностите му да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си, както и да участва в наказателния процес и да носи наказателна отговорност” /каквато отговорност не съм имал по закон/
Експертизата заключава, че при осв. Мулетаров е уместно приложението на чл. 89 б. „б” от НК / принудително лечение на невменяеми правонарушители в районната психиатрична клиника/./каквото правно заключение не е работа на психиатър и лекар -вещо лице, но е приета от прокурорите Немска и Грамов!!!!/
В настоящето досъдбно производство са приобщени: цитираната съдебно-психиатрична експертиза; частни съдебно-психиатрични експертизи- /липсват становищата на тези лица ,липсват и възраженията по тях./; експертни становища, разпитани са свидетели; приобщено е полицейско производство под № ЗМ 2342/04г., пр. пр. № 43725/04г. на СРП. Въз основа на всички тези източници на данни и доказателства и при проведен личен преглед на свид. Л. Мулетаров, са изготвени Комплексна/съдебно – психиатрична и психологична/ експертиза и допълнителна такава,/цитират се "липсващи" и укрити данни за постановления и мотивировка за извършването им, без възраженията по тях.Това става при явната ми невиновност към 21.04.2009/ даваща следните заключения:
Към настоящия момент свид. Л. Мулетаров не страда от същинско психично заБоляване психоза, което може да се приравни към краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието в смисъла на чл. 33 от НК. При него не се установяват данни за контакти с психиатрични служби – диспансеризация и хоспитализации. Интелектът му е в границите на нормата. Няма данни за разстройство на личността /психопатия/. Характеров5ите му особености са в границите на личностова акцентуация – краен вариант на индивидуалните личностови особености в норма.Тези констатации дават основание на експертизата/коя еккпертиза , от коя дата, от кои съставители???/ да приеме, че към настоящия момент свид. Л. Мулетаров може да разбира свойството и значението и да ръководи постъпките си.
За състоянието му към инкриминирания момент – 24.09. 2004 г. е много трудно да се направи екзактна оценка поради следните причини:
На първо място е минал голям период от време.
Експертите от настоящата експертиза /липсват имената , датите на експертите и яснота , по коя точно от поръчковите и отхвърлени с възражение ,експертизи става въпрос/и нямат лични възприятия за психичното състояние на Л. Мулетаров към 24.09.04 г.
В настоящето изследване при осв. Л. Мулетаров не се открива клинично манифестирана симптоматика за актуално психотично разстройство, но тази оценка не носи информация за психичното му състояние по време на инкриминираното деяние. /Седем години страдания - един момент на фалшива радост, защото глупостите не свършват до тук/
В досъдебното производство се съдържат някои /не е важно какви и кои точно данни???/медицински документи, а и като анамнеза са предоставени и други /не са изброени и липсват такива/медицински документи от роднините на Л. Мулетаров, които изхождат от различни идзточници на информация и оценяват психичното му състояние по различен начин, като част от техните крайни оценки са взаимоизключващи се. /налице са изводи и твърдения на прокурора, които не почиват на документи/
Експертите от процесната експертиза са единствените вещи лица, които имат лични възприятия за Л. Мулетаров към 21.09.04 г. Те описват състоянието му към момента на срещата им като състояние, което би могло да се наблюдава и при маниен епизод./???Би могло , но може и да е обратното- а това е прокурорски акт!/ От друга страна от наличните данни и доказателства / показанията на свид. Мулетарова/ става ясно, че след като Л. Мулетаров е освободен от срещата с двамата експерти той е бил весел, усмихнат и доволен от товя, че неприятната за него ситуация е приключила.От събраната анамнеза няма данни Л. Мулетаров да е търсил медицинска помощ преди или след задържането му.
От анализа на последващите събития и от обективното изследване не се установяват данни за продължаващо психотично разстройство или постпсихотични последствия върху психиката му./Възможно ли е да бъде установено разстройство , каквото не е имало никога?/
На 21. 09. 2004 г. , свид. Л. Мулетаров е бил поставен в екстремална за него ситуация, която вероятно е довела до емоционален стрес - бил е доведен ненадейно в 03 РУ, бил е задържан пред мнозина негови клиенти и служители на фирмата му, което неизбежно е уронило неговия авторитет и достойнство. Не е бил уведомен относно причините за задържането му./налице е признание на абсурдността на ситуацията в която съм поставен /
Поради всичко това вероятно е бил афектиран. Афектът му на фона на характеровите му особености,иносказателността и своеобразносттта на вербалния му изказ, чувството му за хумор, иронията и сарказма които притежава, могат да доведат до психично състояние, което в тази екстремална ситуация наподобява /наподобяването вероятно е доказателство според г-н Грамов/ психотично мотивирано поведение.
И на последно място - за да диференцират оценката си, вещите лица от процесната експертиза би следвало /пркурорски пожелания на г-н Грамов в минало време/ да имат достатъчно допълнителни данни, като анамнеза на близките, справка за евентуална медицинска документация, обяснение по какъв начин е бил доведен Л. Мулетаров в районното управление. В условията на липса на информация и невъзможност да изследват лицето спокойно, евентуално неколкоратно в здравно заведение, значително се затруднява преценката на вещите лица от 24.09.04г. за психичното състояние на Л. Мулетаров към този момент.
Допълнителното заключение на експертизата от 20.03.2011 г. /съобразена с новопостъпили данни/ /каквито данни не е имало -експертизата е оспорена .По нея има жалба , за обявяването на същата , като документ с невярно съдържание и съучастие на съставителите и[b].[/b] /потвърждава даключението си от първоначалната експертиза, а именно че при Л. Мулетаров не е на лице психотично състояние, което да се приравни към разстройство на съзнанието. Потвърждава се и констатацията по отношение на наличието на изразени личностови особености в рамките на личностова акцентуация, като в този смисъл личността на Л. Мулетаров показва белези на известна дисхармония, водеща до нарушения в социалното му функциониране и интерперсоналните отношения. Подчертава се, ченастоящата експертиза на този етап е затруднена в преценката дали Л. Мулетаров към 21.09. 04 г. е бил в състояние на психоза. Описаното от свидетелите по тогавашното полицейско производство и другите данни по него показват, че поведението му е било нелепо, гротесктно и излизащо извън разумнитеграници. Това поведение е възможно да е било психотично обусловено, т.е. да е израз на същинско психично заболяване, а също така и да бъде възприето като такова поради крайната му неадекватност в ситуацията. Отново се подчертава, че настоящите експерти нямат преки впечатления за това поведение.
В експертизата си вещите лица Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева са описали състояние, отговарящо на диагностичните критерии за наличие на маниен епизод. Описанието му на фона на показанията на свидетелите към този период говорят, че с голяма вероятност е било на лице психотично състояние или друго състояние, възприето като психотично.
Настоящата експертиза не може да отговори еднозначно дали диагнозата в процесната експертиза от 24.09.04 г. е правилна, тъй като наблюдаваната клинична картина може да се наблюдава при различни психични разстройства, но във всеки слючай диагнозата в това заключение отговаря на диагностичните критерии на констатираното психичноразстройство. И поради посоченото по-горе, настоящата експертиза не може със сигурност да прецени безисните психически годности на Л. Мулетаров към 21.09.04г. т.е. годностите да разбира и ръководи действията си. При изготвяне на процесната експертиза от 24.09.04 г. вещите лица са спазили методите и реда за изготвяне на този вид експертизи, като единствено не са събрали анамнезни данни от близките на Л. Мулетаров, поради това, че не им е била предоставена възможност за това, а също така и възможност да извършат прегледа в здравно заведение. Не им е била предоставена и медицинска документация. Последните обстоятелства са се наложили поради това, че процесната експертиза е изготвена в условията на спешност, което не може да се вмени във вина на вещите лица Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева.
Въз основа на така установеното могат да се направят следните правни изводи:
Предмет на доказване в настоящето досъдебно производство е изясняване на въпроса извършено ли е в случая престъпление по чл. 291 от НК и ако е извършено, чие е участието в изпълнителното му деяние / чл. 102 т.1 НПК/. Престъпните състави на чл. 291 ал. 1 и ал. 2 от НК предвиждат съзнателно или непредпазливо даване на невярно заключение пред съд или друг надлежен орган /какъвто безусловно се явява и разследващият орган при 03 РУ/. В настоящия процес, предвид спецификата на предмета на доказване, изясняване на въпроса вярно ли е заключението на експертизата от 24.09.04 г-, бе проведено преди всичко по експертен път, чрез „ревизираща” експертиза – като решителен и впрочем единствен криминалистически способ за установяване на обективната истина. Тази експертиза / първоначална и допълнителна/ по описаните по-горе съображения не може да даде еднозначен отговор на въпроса дали в действителност при Л. Мулетаров се касае за маниен епизод с психотични елементи и белези на атипизъм, респ. Дали в действителност той е бил невменяем в смисъла на чл. 33 ал. 1 – НК. След като настоящата експертиза не може да даде категоричен отговор на този въпрос, е невъзможно да се обоснове каквато и да е обвинителна теза. И ако се възприеме такава теза, то тя във всички случаи би почивала напредположения, което в наказателния процес е недопустимо.От тук следва, че в случая е на лице прекратителната процесуална предпоставка на чл. 243 ал. 1 т. 2 от НПК, при наличието на която наказателното производство следва да бъде прекратено поради недоказаност.
От друга страна, за обследяване на главния факт по делото към настоящия момент са изчерпани всички процесуални средства и възможности.
В хода на разследване, поради отсъствието на процесуалните предпоставки на чл. 219 ал. 1 от НПК , Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева не са привлечени в качеството на обвиняеми, респ. Не им е определяна мярка за процесуална принуда.
Предвид проявената в хода на производството процесьуална активност на св. Любомир Мулетаров, считам, че с настоящия прокурорски акт следва да се внесе окончателна яснота във връзка с образувано по жалба на ЛV Мулетаров и предмета на разследване е деяние по чл. 291 от НК. Касае се обаче за престъпление на формално извършване което не съдържа в обективната си страна конкретни вредни последици, относими към едно или повече конкретни лица, които да се лигитимираткато „пострадали” от деянието в смисъла на чл. 74 ал. 1 – НПК. С престъплението по чл. 291 ал. 1 и ал. 2 от НК се засяга друг обект, а именнообществените отношения свързани с правосъдието. Ето защо в конкретния слечай св. Л. Мулетаров няма самостоятелни права в процеса като „пострадал” /което не е вярно-видно от Постановление на Апелативна прокуратура/и не разполага с права на участник в досъдебното производство, които да се съблюдават от разследващите органи и прокурора, респ.. от съда в правомощията му по контрола за законосъобразност на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В този смисъл е и Решение № 1081/21.02.2006 г. по н.д. № 572/05г. на ВКС –ІІІ НО /третиращо съвършенно идентичен случай/. Ето защо, при липсата на процесуалната фигура „пострадал” в настоящето производство, препис от постановлението не следва да бъде изпращан на св. Любомир Мулетаров.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 243 ал. 1 т. 1 вр. Чл. 24 ал. 1 т.1 и чл. 199 от НПК
П О С Т А Н О В И Х:

ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, пр.пр. 654/2009 г. по описан на СРП, образувано срещу РУСЛАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ с ЕГН – и ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРЕВА – СТАНЧЕВА с ЕГН - за престъпление по чл. 291 ал. 1 от НК.
Преписи от постановлението да се изпратят за сведение на:
-Руслан Иванов Терзийски – Софиа, ул. ххххххххххх- Димитринка Стефанова Златарева – Станчева – София, ххххххххх
-СДВР.
Постановлението подлежи на обжалване на основание чл. 243 ал. 3 от НПК пред СРС – НК в седмодневен срок от получаване на преписал

ПРОКУРОР: /п/ не се чете /печат
Последна промяна 5311276921 на 01 Мар 2012, 17:16, променена общо 8 пъти
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: Подсъдни или безнаказани са прокурорите и по точно Грам

Мнениеот consultant » 10 Фев 2012, 11:42

ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПУБЛИКУВАТЕ ПОСТОВЕ СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ - НЕ САМО ВАШИ, НО И НА ДРУГИ ХОРА! ТОВА ЧЕ ВИЕ СЕТЕ СЕ СЕ ИЗЛОЖИЛ НА ПОКАЗ ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ С ТРИТЕ СИ ИМЕНА И ЕГН СИ Е ВАШ ПРОБЛЕМ, НО НЕ СЪЗДАВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ И НА ДРУГИ ХОРА, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА СТАНЕТЕ КЛИЕНТ И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДАВАМ ВИ СРОК ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ ДА ЗАЛИЧИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВСИЧКИ ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВАШИТЕ ПОСТОВЕ!
АКО НЕ ГО НАПРАВИТЕ ВСИЧКИ ТЕМИ ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ А НА ВАС ЩЕ ВИ НАЛОЖА БАН!
moderator
Аватар
consultant
Младши потребител
 
Мнения: 77
Регистриран на: 30 Ное 1999, 01:00

Re: Подсъдни или безнаказани са прокурорите и по точно Грам

Мнениеот tux4ev77 » 10 Фев 2012, 13:47

Раздел: параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). .............
Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр. :D
Никой не би се решил на такава рискована постъпка, но инспектор Тюхчев - би !
tux4ev77
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 09 Сеп 2009, 23:33

Re: Подсъдни или безнаказани са прокурорите и по точно Грам

Мнениеот 5311276921 » 10 Фев 2012, 14:34

:D Разбирам намека...но вече съм на 58 години и до сега , не съм имал повода и причини да проявя тази
"упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр. [/color] [/quote]"

приемам посланието с усмивка , което не променя фактите , че срещу мен и извършен произвол и защитавам правата си. Това не изключва по пикакъв начин , правото да боледувам,но преследването на болни , става при определени обстоятелства и задължителни условия, които ...при мен не са били налице.
Смисълът на присъствието ми тук , не е да се "оплаквам" , а да се разбере какво става с хора , попаднали във водовъртежа на психиатри , полицаи и прокурори които действуват организирано ,целенасочено и с мотив.
Виждам че сте от тази група лица , действаща с медицински термини.
Ако чаках някой да ми помогне да стигна до тук.....
Вероятно сте някой от "утвърдените списъците"...но това няма значение..
"Болестните ми убеждения" са реализирани в пълната им степен и нямам основания да се оплаквам от това.
Повече се "гъбаркам" с тези цитираните "професионалисти" , надявам се че не сте от тях .....
Благодаря ви за участието!
Обидно е, да се жалиш от такива същества като замесените в тази помия , ама на ...какво да сторя?
Боец на думи :
http://www.youtube.com/watch?v=5PgkBT02 ... r_embedded
ето от къде сте взели цитата, ама това едва ли се отнася точно до мен, но приемам и тази забележка :
ОСНОВНИ СИМПТОМИ при психозата:

1. Налудности (налудни идеи)- погрешни съждения или умозаключения, които не съответстват на действителността и не се коригират от данните на опита или по пътя на логиката.

От налудностите се изключват различни вярвания, които причисляват човека към една или друга религиозна група. Налудността е "самотно", идиосинкретично явление, специфично за всеки отделен човек. Важна характеристика на налудностите е тяхната неразколебимост - те не се поддават на логически аргументи или объркване.

Налудните идеи се класифицират по различни критерии (напр. първични и вторични, периодични и постоянни и др.), но голямо практическо значение има разделянето им според тяхното съдържание:

а) параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). (Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр.):

- за преследване: налудна убеденост на болния, че е преследван от близки или непознати хора, от лични врагове, от терористични организации и др. (за да се защити, много често от преследван става преследвач). Наблюдава се при шизофрения и други психози с параноиден синдром.

- за отношение (сензитивна налудност): човек се усеща по един или друг начин в центъра на събитията (на Вселената). Има чувството, че хората го гледат по-особено, че разговорът прекъсва, когато той влезе, защото говорят за него, че си правят знаци зад гърба му. Налудна убеденост, че хората около него имат отрицателно предубедено отношение, че пренебрегват интересите му. Друг вариант на тази налудност: болният има усещане, че предмети и ситуации са подредени с някаква цел специално за него и ги тълкува.

- ревностова: налудна убеденост за измяна или опит за измяна от страна на близко лице (най-вече на брачен партньор). Наблюдава се при параноя, алкохолни психози и др.

http://www.youtube.com/watch?v=5PgkBT02 ... r_embedded
Последна промяна 5311276921 на 01 Мар 2012, 17:17, променена общо 2 пъти
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: Подсъдни или безнаказани са прокурорите и по точно Грам

Мнениеот tux4ev77 » 10 Фев 2012, 15:13

consultant написа:ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПУБЛИКУВАТЕ ПОСТОВЕ СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ - НЕ САМО ВАШИ, НО И НА ДРУГИ ХОРА! ТОВА ЧЕ ВИЕ СЕТЕ СЕ СЕ ИЗЛОЖИЛ НА ПОКАЗ ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ С ТРИТЕ СИ ИМЕНА И ЕГН СИ Е ВАШ ПРОБЛЕМ, НО НЕ СЪЗДАВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ И НА ДРУГИ ХОРА, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА СТАНЕТЕ КЛИЕНТ И НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДАВАМ ВИ СРОК ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ ДА ЗАЛИЧИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВСИЧКИ ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВАШИТЕ ПОСТОВЕ!
АКО НЕ ГО НАПРАВИТЕ ВСИЧКИ ТЕМИ ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ А НА ВАС ЩЕ ВИ НАЛОЖА БАН!ЗЗЛД

(1) Забранено е обработването на лични данни, които:

1. разкриват расов или етнически произход;

2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

3. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
Никой не би се решил на такава рискована постъпка, но инспектор Тюхчев - би !
tux4ev77
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 09 Сеп 2009, 23:33


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron