начало

ВКС излезе с тълкувателно решение по несъстоятелността при липса на имущество за покриване на разноските ВКС излезе с тълкувателно решение по несъстоятелността при липса на имущество за покриване на разноските

ВТОРИ ЧАДЪР НА ПРОКУРАТУРАТА НАД ПСИХИАТРИ - ИЗМАМНИЦИ

Дискусии на тема съдебната власт в България


ВТОРИ ЧАДЪР НА ПРОКУРАТУРАТА НАД ПСИХИАТРИ - ИЗМАМНИЦИ

Мнениеот 5311276921 » 09 Фев 2012, 12:58

Излагам ви факти , за СХЕМА на прокурорски "чадър" върху неверните психиатрични поръчкови експертизи , възлагани и изготвяни по поръчка на прокуратурата.
Целта на тези експертизи ще установите сами, като прочетете, е по "указания" на прокурор Грамов .Той отказва да ги привлече като обвиняеми за издаване на документи с невярно съдържание". Целта на тази експертиза изготвена от бялата психиатрична мафия е, да помогне на осъдения психиатър Терзийски , да избегне правосъдието, с помощта на "професионалиста" прокурор Грамов от СПР.
Г-н Грамов , отказва да реагира на жалба и данни за извършено престъпление по НК .
Четете и се наслаждавайте на Българската правосъдна система и на съвестта на прокурор Грамов- адвокат на лекари и психиатри , по наказателни дела срещу тях:


до Г-н Грамов - Районен прокурор

при Софийска Районна ПрокуратураЖ А Л Б А

От Любомир Димитров Мулетаров, София 1309; Зона Б 18; Бл. 1; вх. А; GSM – 0888710202СРЕЩУ: експертиза на ОДПЗС София –
град д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолова .Уважаеми г-н Прокурор,

На 21. 03. 2010 година, без да съм следствен или осъден, се явих доброволно на психиатрично изследване в ОДПЗС София - град, с цел да изчистя името си, набедено и оклеветено от ”псевдо- психиатрична” експертиза от д-р Терзийски - Златарева, изготвена ми, без да ми е извършван преглед .
Доброволното ми явяване в ОДПЗС стана по Ваше разпореждане .
В изпълнение на това разпореждане , психиатри от ОДПЗС София – град – в състав : д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, даде заключение с експертно мнение от 31. 03. 2010 г., че в момента съм здрав . Медицинското заключение приемам - като изводи. Като цяло обаче, експертното мнение е пълно с лъжи, клевети и невярни обстоятелства и факти , нямащи отношение към здравния ми статус, съдържа тенденциозни неточности, грешни предположения и невярни твърдения. Моля, тази експертиза да се разглежда, като съучастна на експертизата, изготвена от екипа Терзийски – Златарева , мотивирана от конфликти на интереси, които ще изброя .
Ето защо, посочените експерти се съсредоточават в тълкуването на глупави твърдения и изводи написани в експертизата на Терзийски, които последния просто си е съчинил , за да мотивира болестното състояние, което ми е приписал – БЕЗ ДА МЕ ПРЕГЛЕЖДА.
Допускам предположението, че тези десетки невярни обстоятелства и факти, които ще изброя по долу, може би дори са вмъкнати умишлено с цел да помогнат на колегите им Терзийски и Златарева, да избегнат последствията от деянието си – издаване на невярна експертиза.
Получава се така че, експертно мнение е официален документ, съдържащ невярни обстоятелства и факти, злепоставящо ме и внасящо необосновано съмнение в психическия ми статус в минало време .

Ето някои от най-характерните неточности, съдържащите се в Експертното мнение на ОДПЗС от 31. 03. 2010 г. :

Страница 4 : “ПРЕГЛЕДЪТ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ и отлагане, поради (първоначалния отказ на г-н Мулетаров да се яви в диспансера ?), за което уведомихме писменно СРП и последва нейното разпореждане до 03 РПУ , (за принудителното му довеждане ?).”
Това твърдение е абсолютна лъжа !
Вие г-н Прокурор, най-добре знаете , че д-р Живков – директор на ОДПЗС , отказа писменно да назначи комисия (“поради конфликт на интереси” – това са негови думи ) и се обърна към Вас , да насочите експертизата към друго лечебно заведение.
Писменния отказ на д-р Живков е при Вас в преписката.
Доктор Секулов лъже официално , че съм доведен принудително.
Самия той прекрасно знае истината, лично му звънях многократно с въпроса кога ще започне прегледа. Звънях му , звънеше му и моя юрист,
г-н Йосифов. Докато д-р Живков ни съобщи причината за забавянето / че е поискал от Вас да го освободите от това задължение /, д-р Секулов забрани на мен и на г-н Йосифов да го безпокоим “да спра да му досаждам” ?! и да чакаме докато ме уведомят. Да ме “уведомят” –– за какво ?
Тези факти са лесно доказуеми. Оставам на Вас да прецените какъв интерес има лекаря Секулов да лъже така безобразно.

Страница 3 “ Еспертите от ОДПЗС София – град ; приемат , допускат , цитират и се позовават на клевети и лъжи, които фигурират в оспорва-ната диагностичната оценка на Терзийски – Златарева. Многократно съм заявил отказ да съм автор на такива очевидни глупости.
Тези абсурдни твърдения е ясно защо ми се приписват от д-р Терзийски.
Той чрез подобни фантазии се стреми да докаже мое болесно състояние и да подкрепи експертизата, която буквално си е изсмукал от пръстите. Защо обаче д-р Секулов, е отделил толкова време и място за да ги обсъжда е друг въпрос. Многократно заявих на д-р Секулов, че не не съм говорил подобни глупости. Той ме видя и разговаря с мене продължително. Нима не вижда абсурдността на твърдението, че съм имал “ налудности от мегаломанен кръг , съчетаващи се с такива за чужд произход и самоличност , олицетворяващ се за Исус Христос, понякога за Петър Дънов и че ще възстанови правдата на Земята .... и т.н ” Позоваването на такива чужди и невярни твърдения, в медицински документ към м. април 2010 година, /твърдения каквито никога не съм изричал и няма никакви доказателства да съм ги изричал / и свързването им с психичното ми здраве, е клевета.
Такава задача дори не е формулирана в постановлението на СРП.

Моля, да обърнете внимание г-н Прокурор - от една страна д-р Секулов се подписва под експертиза, че не ме счита за луд, а в същото време надълго и нашироко коментира очевидно налудни твърдения уж казани от мен. Що за тънка граница намира той между лудоста и нормалноста.
Аз например, ако някой започне да твърди пред мен подобни неща , без най-малко колебание ще го счета за душевно болен. Вие наверно също.
За какво му е на д-р Секулов да прави такава еквалибристика , хем приема че съм нормален, хем надълго и нашироко обсъжда преписвани ми налудни изказвания присъщи само на очевидно болни психически хора. За мен остава само съмнението, че по някакъв начин залага в експертизата си възможност неговия колега д-р Терзийски да се спаси от търсенето на отговорност за деянието си.
Сигнализирам ви, че е налице явен конфликт на интереси, касаещ чувствени и сърдечни отношения между хора и лекари, с различна от моята сексуална ориентация, които се стремят да се подпомогнат . Това става за моя сметка и за сметка на нарушаване на човешките ми права. Доктор Терзийски далече не е единствен от лекарите , даващи невярни твърдения относно психическото ми състояние, със сексуална ориетнтация различна от моята.

Страница 4

Записано за мен е:
“...Налице е известна параноялна нагласа, сензитивност, мнителност и подозрителност ...” , от записа става ясно , че имам параноидна мнителност . Това е лъжа – спокойно информирах “специалистите от ОДПЗС“, че имам резерви и недоверие към тях, защото техни колеги, специалисти като тях се гаврят вече пет години с мен. Нима очакват да им имам доверие ?
Дори след обстоятелстото, че повече от три месеца отказ- ваха да започнат да ме преглеждат и правят експертиза поради “конфликт на интереси” –– това те го казват и пишат официална до Вас ! И след това се експертите се чудят на странца 7 , “защо не мога да осъществя връзка пълна с доверие”, без да обясняват , че е налице явна и очевидна разлика в сексуалната принадлежност .

Страница 3

“Теоритично съществува вероятност и е възможно съществуването на “диссимулация на психопатологични мисли и преживявания, за които нямаме клинични потвърждения “. Без да съм болен и психопат, съм жертва на психиатри , лишен съм от констутиционно право да участвувам в съдебен процес .
Психиатрите от ОДПЗС имат ясно формирана задача, в нея не фигурира абсурдно “теоритично” произнасяне за “възможен” психиатричния статус , “без наличие на клинични данни” /цитирам/. При липса на клинични данни, експертите надълго и на широко обсъждат липсата и са записали : “Теоритично съществува вероятност и е възможно . ..”
Задачата, ясно формулирана , не изисква теоритизиране, а точни и конкретни експертни преценки , получени при прегледа ми , каквито очевидно липсват . Експертите затова са записали изрично , че нямат клинични потвърждения за такъв извод , следователно такъв запис не би трябвало да съществува, но той е факт – на стр 6. Защо им е подобна еквилибристика питам пак? Това не прави ли документа невярен ?
На страница 8 се твърди за наличие на друга експертиза , касаеща ме, без експертите от ОДПЗ да разполагат с нея : “Защо и друг експерт /д-р Цветислава Гълъбова/, без връзка с първите двама, по същото време дава заключение за “невменяемост” с диагноза “ Шизофренна психоза” “ , без тази експертиза да е приложена към експертното мнение но ОДПЗС . Как може да се обясни , че “специалистите” от ОДПЗС се позовават на документи, с каквито не разполагат ? И ако имам такава диагноза , как същите те , се произнасят че съм здрав ?
Същите тези “обективни “ експерти не приемат, не цитират и не се позовават на двете частни психиатрични еспертизи / д-р Мешекова , психолог Огнянова , д-р Емилия Велева и психолог Н. Иванова /, които съм предоставил преди прегледа? От тези две задълбочени експертизи , макар и частни , е безспорно видно че съм здрав , дееспособен както сега, така и в минало време. Тези констатации , не се покриват с “интересите” на д-р Секулов , затова той ги игнорира .
Мотивирани от служебни, професионални, колегиални и интимни причини , Секулов и ОДПЗ “удобно” поставят под съмнение моето психично състояние в минало време. Така дават възможност на осъдения вече за невярни експертизи, д-р Терзийски, да “мине метър” за издадената невярна експертиза, касаеща здравето ми . Така помагат и на колежката си , от другия кабинет – Златарева , но в моя вреда и против нормите на професионалната си етика.
Видно от мнението на ОДПЗС, д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова , приемат че има и цитират “съдебно психиатрична ексеприза “ на Терзийски , в която няма нито едно клинично доказателство, психиатрични тестове, анамнеза , дори и наблюдения , обосноваващи мое психично заболяване. Тези “липсващи” тестове, анамнези, прегледи и наблюдения са задължителни за всяка експертиза. Съгласно чл. 6 от Наредбата, експертизите задължително се провеждат в болнични заведения или лекарски кабинети . Ескпертите от ОДПЗС изпълниха всички условия на Наредбата , но когато се намесят колегиални и интимни отношения , същите тези експерти приемат , че мога да бъда освидетелствуван без каквито и да е данни и преглед , както това са сторили Терзийски – Златарева.

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

Считам, че не е необходимо да цитирам и останалите пасажи от експертизата, които съдържат противоречия , теоретизиране и лъжи в експертното становище - Вие ги виждате.
Моля, само да прецените - смисъла и съмнението , които е видял д-р Живков, декларира наличието на “конфликт на интереси” при първия отвод на ОДПЗ, да се произнася по психичното ми здраве.
На основание на гореизложеното, моля да бъдат изяснени фактите и причините , експертното мнение , издаден по Ваше разпореждане от ОДПЗС , да съдържа такива явно подвеждащи , лъжливи и неверни твърдения имащи за цел да подведат и заблудят СРП и Съда, както и за да получат за това не малък хонорар.
Моля да привлечете експертите ОДПЗС - д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, като съучастници на експертите „Терзийски – Златарева” , поради наличие на явно невярни обстоятелста и факти в „експертното мнение” на ОДПЗ от 31. 03. 2010 г.


София, 25. 05. 2010 г. Любомир Мулетаров

Обръщам се с апел за съдействие от тези, които имат връзки и контакти с "разследващи журналисти", с такива които могат да вдигнат скандал за прокурорските чадъри в медиите или извън граница.
Случая е достоен за скандал, а предстои , да публикувам и други документи ,за други психиатри и други чадъри- това не е последния.
Коснстатирайте верността на сентенцията :
"В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПРАВИШ ВСИЧКО КОЕТО ИСКАШ,АКО СИ ПРОКУРОР"

За да съпоставите фактите и лъжите на прокурора и "ЧЕСТНИТЕ И ПОЧТЕНИ ВЕЩИ ЛИЦА" ОДПЗС - д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, ви каня да разберете отношението ми към църква и религията, показано в следния клип:
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: ВТОРИ ЧАДЪР НА ПРОКУРАТУРАТА НАД ПСИХИАТРИ - ИЗМАМНИЦИ

Мнениеот tux4ev77 » 10 Фев 2012, 13:51

Раздел: параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). .............
Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр. :D
Никой не би се решил на такава рискована постъпка, но инспектор Тюхчев - би !
tux4ev77
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 09 Сеп 2009, 23:33

Re: ВТОРИ ЧАДЪР НА ПРОКУРАТУРАТА НАД ПСИХИАТРИ - ИЗМАМНИЦИ

Мнениеот 5311276921 » 10 Фев 2012, 14:10

tux4ev77 написа:Раздел: параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). .............
Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр. :D


:D :D :D Разбирам намека...но вече съм на 58 години и до сега , не съм имал повода и причини да проявя тази
"упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр. [/color] :D[/quote]"

:D приемам посланието с усмивка , което не променя фактите , че срещу мен и извършен произвол и защитавам правата си. :D :D
Смисълът на присъствието ми тук , не е да се "оплаквам" , а да се разбере какво става с хора , попаднали във водовъртежа на психиатри , полицаи и прокурори които действуват организирано ,целенасочено и с мотив.
Ако чаках някой да ми помогне да стигна до тук.....
"Болестните ми убеждения" са реализирани в пълната им степен и нямам основания да се оплаквам от това.
Повече се "гъбаркам" с тези цитираните "професионалисти" , надявам се че не сте от тях .....
Благодаря ви за участието!
Обидно е, да се жалиш от такива същества като замесените в тази помия , ама на ...какво да сторя? :D
Боец на думи :
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater

:D ето от къде сте взели цитата, ама това едва ли се отнася точно до мен, но приемам и тази забележка :
ОСНОВНИ СИМПТОМИ при психозата:

1. Налудности (налудни идеи)- погрешни съждения или умозаключения, които не съответстват на действителността и не се коригират от данните на опита или по пътя на логиката.

От налудностите се изключват различни вярвания, които причисляват човека към една или друга религиозна група. Налудността е "самотно", идиосинкретично явление, специфично за всеки отделен човек. Важна характеристика на налудностите е тяхната неразколебимост - те не се поддават на логически аргументи или объркване.

Налудните идеи се класифицират по различни критерии (напр. първични и вторични, периодични и постоянни и др.), но голямо практическо значение има разделянето им според тяхното съдържание:

а) параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). (Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр.):

- за преследване: налудна убеденост на болния, че е преследван от близки или непознати хора, от лични врагове, от терористични организации и др. (за да се защити, много често от преследван става преследвач). Наблюдава се при шизофрения и други психози с параноиден синдром.

- за отношение (сензитивна налудност): човек се усеща по един или друг начин в центъра на събитията (на Вселената). Има чувството, че хората го гледат по-особено, че разговорът прекъсва, когато той влезе, защото говорят за него, че си правят знаци зад гърба му. Налудна убеденост, че хората около него имат отрицателно предубедено отношение, че пренебрегват интересите му. Друг вариант на тази налудност: болният има усещане, че предмети и ситуации са подредени с някаква цел специално за него и ги тълкува.

- ревностова: налудна убеденост за измяна или опит за измяна от страна на близко лице (най-вече на брачен партньор). Наблюдава се при параноя, алкохолни психози и др.
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron