Страница 1 от 5

решение ВКС

МнениеПубликувано на: 09 Мар 2012, 21:14
от guero
Подлежи ли на обжалване определение на ВКС? Или на някакъв контрол?

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 09 Мар 2012, 23:48
от Melly
guero написа:Подлежи ли на обжалване определение на ВКС? Или на някакъв контрол?


В случай, че съм налучкала смисъла на въпроса - НЕ.

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 00:00
от rourke
с много упоритост май че може в определена/и хипотези :) :) , решенията на ВКС даже може и да се отменят :)

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 00:18
от Melly
rourke написа:с много упоритост май че може в определена/и хипотези :) :) , решенията на ВКС даже може и да се отменят :)


Неукротим... любител на силни усещания. :lol: :lol: :lol:

Ама питащият се интересува дали подлежат на съдебен контрол Определенията на ВКС :idea:

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 00:29
от rourke
:D :) ами някои от тях се жалят - по памет тези, които са постановени от с-в на ВКС, но виж пък и заглавието на темата. Обаче подчертавам че не е лесно да се съборят :)

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 01:03
от Melly
rourke написа: :D :) ами някои от тях се жалят - по памет тези, които са постановени от с-в на ВКС, но виж пък и заглавието на темата. Обаче подчертавам че не е лесно да се съборят :)

Я вземи малко почети преди да ръсиш глупости.

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 09:34
от rourke
имах предвид О. по чл. 274 /2/ изр. 2 ГПК :) :)

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 13:11
от neutralen
rourke е прав ! - чл.274 от ГПК със заглавие "Обжалване с частна жалба", ал.2 - "Когато определенията по ал.1 са постановени от въззивната инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд. Определенията по ал.1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд."

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 13:19
от Гост.
:roll: `начи- те отговорите щяха да са коректни, ако питащия знаеше, какво пита.
И Рурк( да не идва от известния актьор?) щеше да е прав, ако историята на питащия не говори за съдебен спор по реда на АПК, респективно визира върховен съд, но административен.
Хайде, пак с обясненията, като съобразите и указанията - административно дело, административен спор( уволнение на държавен служител с доста интересна история). :D

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 15:21
от rourke
така е poli_g, не знам как достигна до уволнението по ЗДСл., но дори и да е така /не съм сигурен - виж заглавието на темата/ този спор въпреки, че се движи по реда на АПК е в същността си частноправен. Въобще нуждата от АС е много, ама много съмнителна :) :) Във сравнително правен аспект много малки страни могат да се "похвалят" с такива "съдилища"....

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 16:33
от guero
neutralen написа:rourke е прав ! - чл.274 от ГПК със заглавие "Обжалване с частна жалба", ал.2 - "Когато определенията по ал.1 са постановени от въззивната инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд. Определенията по ал.1, постановени от състав на Върховния касационен съд, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд."

В какъв срок neutralen? Благодаря!

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 17:32
от neutralen
ЧЛ.275 ОТ гпк - еДНОСЕДМИЧЕН СРОК.

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 17:36
от guero
Много, много лошо!!!!!

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 17:39
от guero
neutralen написа:ЧЛ.275 ОТ гпк - еДНОСЕДМИЧЕН СРОК.

Този срок от кога започва драги neutralen? Благодаря все пак!

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 17:55
от neutralen
Чл.275, ал.1 от ГПК - "Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието."

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 18:08
от guero
neutralen написа:Чл.275, ал.1 от ГПК - "Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието."

Още малко, извинете! Заседанието е било закрито и ВКС не изпраща съобщения, в този случай от кога започва срока за обжалване? Много Благодаря!

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 19:43
от neutralen
Отивате в съответната канцелария на ВКС и подавате Молба да Ви бъде издаден заверен препис от Определението, което искате да обжалвате. При получаване на преписа, поискайте върху него и върху Определението, което се намира в делото да бъде отбелязано - кога/ на коя дата/ Ви е връчен преписа. От следващия ден започва да тече цитирания ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК в който следва да подадете Частната жалба. Ако подавате Жалбата по пощата, изпратете я с препоръчано писмо с баркод. Пощенсското клеймо с датата на изпращане не трябва да бъде след цитирания едноседмичен срок.

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 20:25
от guero
Това наистина е отговора, който очаквах! Благодаря много!! :D

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 20:30
от guero
neutralen написа:Отивате в съответната канцелария на ВКС и подавате Молба да Ви бъде издаден заверен препис от Определението, което искате да обжалвате. При получаване на преписа, поискайте върху него и върху Определението, което се намира в делото да бъде отбелязано - кога/ на коя дата/ Ви е връчен преписа. От следващия ден започва да тече цитирания ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК в който следва да подадете Частната жалба. Ако подавате Жалбата по пощата, изпратете я с препоръчано писмо с баркод. Пощенсското клеймо с датата на изпращане не трябва да бъде след цитирания едноседмичен срок.

Това наистина е отговора, който очаквах! Благодаря много!! :D Същото важи предполагам и за Определение на ВКС и жалбата ще се гледа от петчленен състав на ВКС

Re: решение ВКС

МнениеПубликувано на: 10 Мар 2012, 20:45
от neutralen
Чл.274 ал.2, изречение 2 от ГПК има предвид случаите, когато ВКС действа като въззивна/втора/ инстанция. Постановените във връзка с горното Определения се обжалват пред друг/също ТРИЧЛЕНЕН/ състав на ВКС. Определението на този тричленен състав е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване. Няма Петчленен състав.