Страница 1 от 1

Свидетел по дело в друг град - възстановяване на разходи

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2016, 12:35
от asen_ezikilov
Здравейте,
надявам се някой да може да ми помогне.
Призован съм за свидетел по дело в Сандански; аз съм от София. Безпредметно е да обяснявам, че не съм бил свидетел на случката, тъй като е замесен сегашният ми автомобил, купен в последствие от мен.
От горчив опит знам обаче, че след като съм призован е по-добре да се явя, тъй като последствията не са много благоприятни.
Ще искам обаче от съда да ми въстанови следните разходи:
- транспортни разходи
- трудово възнаграждение за съответния ден, тъй като работодателят ми не е длъжен да го заплаща
Въпросът ми е, знаете ли какви документи трябва да нося за второто? Трудов договор достатъчен ли е?
И като цяло, ако някой внесе малко разяснение в цялата процедура, ще бъда благодарен!

Re: Свидетел по дело в друг град - възстановяване на разходи

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2016, 12:54
от Melly
Само транспортните разходи ще ви бъдат възстановени, като за целта е необходимо да направите искане в с.з. и представите оправдателен документ (препоръчвам билетът да е издаден в две посоки).

Re: Свидетел по дело в друг град - възстановяване на разходи

МнениеПубликувано на: 06 Юли 2016, 13:03
от asen_ezikilov
Благодаря за отговора.
А ако пътувам с кола, ще ми възстановят ли поне до стойността на билета?
Какво се случва и с този ден, в който аз не съм на работа, след като работодателя няма да ми изплати възнаграждение?

Re: Свидетел по дело в друг град - възстановяване на разходи

МнениеПубликувано на: 09 Юли 2016, 02:14
от thebeast
http://rsbalchik.info/bg/documents/rules/witness/
това са правилата в Балчик
от сайта на РС Сандански не личи да имат правила
Най-добре си носете заповед за отпуск и удостоверение от работодателя какъв би бил размерът на дневното Ви възнаграждение, ако бяхте на работа, за деня на съдебното заседание и че няма да Ви плати за този ден.
С пътните въпроса е сложен. Ако можете да се сдобиете с билет София - Сандански, независимо дали ще пътувате с автобуса - най-добре, иначе ходене по мъките.
Направете си предварително "списък за разноски и възнаграждение на свидетел .... трите имена, ЕГН, постоянен адрес, по дело № ........ по описа на Районен съд - Сандански, .... състав
1.Възнаграждение за ............. г. - ....................лв.;
2.Пътни пари -София - Сандански - София - ................. лв.;
3.Дневни пари за 1 ден - ......... г. - 10 лв.;
Общо ........... лв.
Разноските и възнаграждението могат да бъдат платени по банкова сметка IBAN ===========, банка, банков код с титуляр (трите Ви имена)
Приложения: 1.Заповед за отпуск № ....................
2.Удостоверение изх. № ...................
3.Билет .................

Подпис:................
Представете го на съдебното заседание и си поискайте сумата, след като Ви изслушат........

Re: Свидетел по дело в друг град - възстановяване на разходи

МнениеПубликувано на: 09 Юли 2016, 18:32
от jhoro
Считам, че за пътните въпроса е по-ясен - ползва се логиката на Наредба за командировките в страната
Чл. 11. На командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място.
Чл. 12. (1) Когато между населеното място, където е мястото на постоянната работа, и мястото на командироването има повече от един вид превозно средство (самолет, експресен влак, бърз и обикновен влак, автобус, кораб и др.), то се определя по преценка на командироващия, като се вземат предвид условията на превоза, естеството на извършваната работа, необходимото време и др. Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка.
Чл. 13. (1) Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
(2) В случаите по ал. 1 в заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари.