начало

КС ще решава за втори път за необжалваемостта на общите устройствени планове КС ще решава за втори път за необжалваемостта на общите устройствени планове

ГРАЖДАНСКО СЪДОПРОИЗВОДСТВО(Библиография)

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


ГРАЖДАНСКО СЪДОПРОИЗВОДСТВО(Библиография)

Мнениеот palimsest » 19 Май 2009, 12:28

347.91/(094.4) България. Закони и др.пр. Граждански процес: Сборник нормативни актове / състав. Анелия Мингова. - София: Сиби, 2000. - (Поредица Джобни издания)
347.91/(094.57) България. Върховен съд. Граждански процесуален кодекс: текст, съдебна практика, литература / състав. Н. Райчев. - София: Наука и изкуство, 1957
347.91/(094.57) Върховен касационен съд. Сборник от касационни решения по Закона за гражданското съдопроизводство: Текст, съдебна практика, литература / състав. В. Ганев. - София: изд-во на в-изд. фонд, 1943
347.91/(094.57) Върховен съд. Съдебна практика. Актуални въпроси на касационното производство: Тълкувателно решение No 1/2001 ОСГК ВКС и Търкувателно решение No 2/2004 г. ОСГК и ОСТК ВКС с коментар на Огнян Стамболиев. - София: УИ "Св.Кл. Охридски", 2004
347.91/(094.57) Върховен съд. Съдебна практика. Закон за гражданското съдопроизводство: Съдебна практика, доктрина, блиблиография. - София, 1938
347.91/(094.57) Съдебна практика и др. Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд: 2003-2005. - София: Нова звезда, 2005
347.91/(094.57) Съдебна практика Касационна практика по административнонаказателни дела. - София: Пакс, 2005
347.91/А11 Абрашев, П. Гражданско съдопроизводство: Лекции / П. Абрашев. - София: царска придворна печ., 1914 т. 2. – 1914 т. 3. – 1918
347.91/А93 Атанасова, Мариета. Универсалните правила в изпълнителното производство / Мариета Атанасова. - Свищов: Полигр.база при АИ "Ценов", 2003.
347.91/Б43 Бешков, Панчо. Регистърно право / Панчо Бешков. - София: Фенея, 2004
347.91/В40 Велинов, Любен. Ръководство за вписване в съдебния регистър / Любен Велинов. - 2 доп. и прераб. изд. - София: Фенея
347.91/В40 Велинов, Любен. Ръководство по вписване в съдебен регистър / Любен Велинов. -3 прераб. и доп. изд. - София: Фенея, 2004
347.91/В46 Венедиков, Петко. Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес / Петко Венедиков. -3 изд. - София: Петок Венедиков, 2000
347.91/В46 Венедиков, Петко. Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес / Петок Венедиков. - 2 прераб. изд. - София: Сиби, 1994
347.91/В92(ч.1) Вълчанов, Х. За доказателствата в гражданския процес: ч.1:чл.чл.282-504. - / Х.Вълчанов. - София: п-ца Франклин, 1923 ч.1. – 1923 ч.2. - 1923
347.91/К85 Корнезов, Любен. Бързо производство в гражданския проце / Любен Корнезов. - София: Софи-Р, 1999
347.91/К85 Корнезов, Любен. Бързо производство в гражданския проце / Любен Корнезов. - 2 прераб. и доп. изд. - София: Софи-Р, 2004
347.91/К85 Корнезов, Любен. Касационно производство / Любен Корнезов. - София: Софи-Р, 1998
347.91/К85 Корнезов, Любен. Конситтуционни основи на гражданското съдопроизводство / Любен Корнезов. - София: УИСв.Кл. Охридски, 1996
347.91/М62 Мингова, Анелия. Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения / Анелия Мингова; ред. Живко Сталев. - София: Софи-Р, 1999
347.91/М62 Мингова, Анелия. Отказът от иск / Анелия Мингова. - 2 доп. изд. - София: Софи-Р, 2000
347.91/М95 Мутафчиев, Георги. Граждански процес: Изпълнително производство / Георги Мутафчиев. -3 доп. и прераб. изд. - София: б.м., 2005
347.91/М95 Мутафчиев, Георги. Граждански процес: Изпълнително производство / Георги Мутафчиев. - 2 прераб. и доп. изд. - София: УИ Св.Климент Охридски, 2001
347.91/М95 Мутафчиев, Георги. Граждански процес: том трети / Георги Мутафчиев. - 2 прераб. изд. - Ловеч: ИК Сафо, 2003
347.91/М95 Мутафчиев, Георги. Казуси по граждански процес / Георги Мутафчиев. - 2 доп. и прераб. изд. - Ловеч: Сафо, 2005
347.91/М95 Мутафчиев, Георги. Казуси по Граждански процес / Георги Мутафчиев. - София: Сафо, 2001
347.91/М96 Мутафчиев, Георги. Граждански процес: т. 1. - / Георги Мутафчиев. - София: Юриспрес, 2000
347.91/П93 Пунев, Благовест. Касационно обжалване / Благовест Пунев. - София: Софи-Р, 2000
347.91/Р18 Радулов, Параскев. Доказателствена сила на документа в гражданския процес / Параскев Радулов. - София: УИ Св.Климент Охридски, 1993
347.91/Р77 Розанис, Соломон. Гражданският процес: след реформите от 1997 г. и 1999 г. / Соломон Розанис. - София: Фенея, 2001
347.91/Р77 Розанис, Соломон. Исково производство. Съдебна делба / Соломон Розанис. - София: Фенея, 2003
347.91/Р77 Розанис, Соломон .Нови разрешения на традиционни правни хипотези / Соломон Розанис. - София: Фенея, 1999
347.91/Р77 Розанис, Соломон. Съвременни разрешения на традиционни правни хипотези / Соломон Розанис. - 2 прераб. и доп. изд. - София: Фенея, 2003
347.91/С32 Семов, Атанас и др. Съдебната система на Европейския съюз и САЩ / Атанас Семов, Христо Христев, Зорница Грекова, Георги Георгиев. - София: Ин-т по европейско право, 2007
347.91/С63 Сталев, Живко. Арбитраж по частноправни спорове / Живко Сталев. - София: Сиела, 1997
347.91/С63 Сталев, Живко. Българско гражданско процесуално право / Живко Сталев. -7 доп. и прераб. изд. - София: Сиела, 2001
347.91/С63 Сталев, Живко. Българско гражданско процесуално право / Живко Сталев. -6 доп. и прераб. изд. - София: Сиела, 2000
347.91/С63 Сталев, Живко. Българско гражданско процесуално право / Живко Сталев. -3 доп. и прераб. изд. - София: Наука и изкуство, 1979
347.91/С63 Сталев, Живко. Сила на пресъдено нещо в гражданския процес / Живко Сталев. - София: Сиела, 2007
347.91/С63 Сталев, Живкои др. Българско гражданско процесуално право / Живко Сталев, Анелия Мингова и др. -8 доп. и прераб. изд. - София: Сиела, 2004
347.91/С65 Стамболиев, Огнян. Доказването в исковото производство / Огнян Стамболиев. - Варна: ВСУ, 1999
347.91/С65 Стамболиев, Огнян. Обективно съединяване на искове в гражданския процес / Огнян Стамболиев. - София: УИ Св.Климент Охридски, 1999
347.91/С65 Стамболиев, Огнян. Процесът е защита или история на едно измислено дело / Огнян Стамболиев. - София: УИ Св. Климент Охридски, 1994
347.91/Т48 Тенева, Людмила. Вписване на актове относно недвижими имоти: Въпроси и отговори. Съдебна практика / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2005
347.91/Т48 Тенева, Людмила. Вписване на ипотеки: Коментар, образци на документи, съдебна практика / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2004
347.91/Т48 Тенева, Людмила и др. Вписвания на недвижими имоти: Процедури и коментар / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2005
347.91/Т48 Тенева, Людмила и др. Наръчник по нотариална дейност: Вписвания, имотен регистър, кадастър / Людмила Тенева, Нина Николова. - София: Фенея, 2006
347.91/Т48 Тенева, Людмила. Практически аспекти на вписванията / Людмила Тенева. - София: Фенея, 2004
347.91/Х51 Хинов, Мико. Решителна клетва: текстове и касационна практика на ВКС / Мико Хинов. - Бургас: печ. Зора, 1947
347.91/Ц44 Цеков, Цеко. Разпит на свидетели в гражданското производство: Коментар на нормативната уредба в ГПК и на практиката на ВС / Цеко Цеков. - София: Сиела, 1997

Полезно е, мисля! С надежда да остане време да се прочете всичко, пък за осмисляне дума да не става!
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....

Re: ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО(Библиография)

Мнениеот andrea » 19 Май 2009, 12:44

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО
1. Александров, Емил. // П р а в. м и с ъ л, 1987, № 2, 115-117. Рец. за: А. С. Тимошенко. Формирование и развитие международного права окружающей среды. М., 1986. 191 с.
2. Александров, Емил. България и развитието на международното право на околната среда. - В: Актуални проблеми на международното право. - С. : Бълг. асоц. по междунар. право, М-во на външ. работи, 1990. – с. 25-30.
3. Анастасов, Ангел. Екологическата сигурност - понятие, същност, някои актуални проблеми. - В: Актуални проблеми на международното право. С., Бълг. асоц. по междунар. право, М-во на външ. работи. 1990, 63-69.
4. Анастасов, Ангел. Международноправни аспекти на екологичната сигурност. - Държава и право, 1990, № 7, 17-23.
5. Белчев, Асен. За правния режим на водното стопанство в Унгарската народна република. - Хидротехн. и мелиор., 1972, № 4, 25 - 27.
6. Бобева, Кристина. Собственост и ползване на водите и водостопанските системи и съоръжения според новия Закон за водите, рубрика "Нови правни уредби" - Търговско право, 2000, № 3, с. 90
7. Божанов, Симеон. Екологичната политика на България. - Bulg. Quart., 1991, № 2, 116-126.
8. Божанов, Симеон. Екологичните престъпления по българското законодателство. - Правна мисъл, 1995, № 4, 86-89.
9. Божанов, Симеон. Законът за защита на природата - да, но какъв? - Еволюция, екол., екополит., 1992, № 1, 6-8.
10. Божанов, Симеон. Законът за морските пространства на Народна република България и проблемът за опазване на морската среда. - Пробл. мор. право, 1988, № 1, 7-15.
11. Божанов, Симеон. Законът за опазване на околната среда поражда проблеми. - Еволюция, екол., екополит., 1992, № 2, 18-23.
12. Божанов, Симеон. Заплашено ли е Черно море от екологична катастрофа? - Пробл. мор. право, 28, 1991, 13-18. (Бълг. законодателство и опазването на морската среда от замърсяване).
13. Божанов, Симеон. Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. - Пробл. мор. право, 1, 1994, 3-7.
14. Божанов, Симеон. Правната защита на българските морски пространства от замърсяване. - Пробл. на морското право, 1987, № 2 (19), 85-91.
15. Божанов, Симеон. Правни аспекти на опазването на Черно море от замърсяване. - Пробл. мор. право, 1988, № 2, 46-50.
16. Божинов, Тодор. Стратегия на природоползването и природоопазването в новите условия на развитие на НР България. - Защита на природата, 1987, № 4, 3-4.
17. Бозуков, Георги. Всеки пожар изпепелява националното богатство. - Пробл. соц. контрол, 1988, № 8, 51-55. (Интервю за противопожарната обстановка в страната и ролята на държавния и народния контрол.)
18. Брадистилов, Д. Изграждането на селищните системи и опазването на околната среда. - Икон. мисъл, 1977, № 3, 3 - 16.
19. Брадистилов, Добри. Селищните структури и проблемът за опазване на околната среда. - Социал. пробл., 1980, № 2, 83 - 91.
20. Брадистилова, Свобода Д. Проблемът за опазването на природната среда в съвременни условия. - Икономика, 1988, № 6, 25-35.
21. Бузова, Надежда. Наказателноправна защита на водите в НР България от замърсяване. - Социалист. право, 1979, № 7, 33 - 47.
22. Бузова, Надежда. Основни насоки на регламентиране опазването и възпроизводството на природната среда в НР България. - Прав. мисъл, 1979, № 4, 75 - 83.
23. Василев, Васил Ст. и Цено Д. Витков. Насоки за изграждане на система от показатели и санкции за опазване на окръжаващата среда. - План. стоп., 1976, № 7, 52 - 58.
24. Велинов, Иван. Правен режим на недвижимите паметници на културата. - Нар. съвети, 1971, № 12, 17 - 20.
25. Видинова, Ф. По-нататъшно развитие на съветското природозащитно законодателство. - Бюл. СЮБ, 1979, № 4, 46 - 49.
26. Върбанов, Райчо. Необходимост от контрол върху опазването на природната среда. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1977, № 10, 17 - 18.
27. Ганчев, Владимир. Опазването на природната среда като конституционен принцип. - Прав. мисъл 1978, № 2, 63 - 67.
28. Гатев, Гатьо. Обкръжаващата среда като обект на управление. - Соц. управл., 1983, № 4, 74 - 85.
29. Георгиев, Георги Н. Опазване на морската среда от замърсяване по законодателството на НРБ - Пробл. мор. право, 1981, 137 - 139.
30. Георгиев, Георги Стефанов. Международната екологическа сигурност. - Междунар. отнош., 1990, № 6, 83-90.
31. Георгиев, Емил. Новият правен режим на опазване на работната земя. - Социалист. право, 1973, № 6, 10 - 18.
32. Георгиев, Николай. Всеобща грижа и задължение. - Нар. съвети, 1986, № 1, 5-8. (Задачите на народните съвети по опазването на природната среда).
33. Георгиев, Николай. Работните групи на Постоянната комисия по опазване на природната среда. - Бюл. НС, 1981, № 8, 41 - 47.
34. Георгиева, Кристалина Ив. Държавномонополистическото регулиране на опазването на околната среда в САЩ през 70-те и 80-те години. - Науч. тр. ВИИ К. Маркс, София, 1987, № 4, 159-195.
35. Голева, Поля. Значителен принос в теорията на гражданската отговорност за вреди, причинени на околната среда. - Правна мисъл. 1995, № 1, 119-120. Рец. за: Моника Гимпел - Хинтерегер. Основни въпроси на екологичната отговорност. Виена, МАНЦ, 1994, 358 с.
36. Големинов, Чудомир. Имуществената отговорност на стопанските организации за замърсяване на въздуха, водите и почвата. - Прав. мисъл, 1981, № 6, 16 - 22.
37. Големинов, Чудомир. Към въпроса за обезщетяването на вреди, причинени от замърсяване на води или на въздух. - Изв. Инст. прав. науки, 25, 1970, 55 - 95. Рез. рус., нем.
38. Данчев, Алекси. Държавномонополистическото регулиране на опазването на околната среда. - Икон. мисъл, 1986, № 6, 53-63.
39. Дейков, Иван. Законът за лова. - Лов и риболов, 1973, № 5, 8 - 10.
40. Дерменджиев, Иван. Административноправна защита на природата и околната среда. - Лекции следдипл. спец. юристи, 7, СУ. Юрид., фак., 1972, 285 - 318.
41. Дерменджиев, Иван. Горско законознание. (Лекции, четени през уч. 1966/67 г. пред студентите от спец. гор. стоп.). С., ВЛТИ, 1967, 115 с. Цикл. изд.
42. Дерменджиев, Иван. Общество и околна среда. С., ОФ, 1982, 171 с. Рец.: Траян Лялев. - Лекц. проп., 1983, № 9, 86 - 91.
43. Дерменджиев, Иван. Околната среда и Наказателният кодекс. - Бюл. СЮБ, 1977, № 3 - 4, 40 - 43.
44. Дерменджиев, Иван. Управление на биосферата. - Лекции следдипл. спец. юристи, 13, СУ. Юрид. фак., 1977, 1 - 72. Офс. изд.
45. Димитров, Димитър Тодоров. Горско законознание. Учебник за техникумите по гор. стоп. и гор. пром. С., Земиздат, 1976, 151 с.
46. Димитрова, Катя. Правна защита при отравяне на пчелните семейства. - Пчеларство, 1973, № 4, 5 - 8.
47. Живков, Живко. Правната основа на новата екологична политика. - Държава и право, 1988, № 7, 3-8.
48. За опазване и подобряване на природната среда в НР България. Докл. и изказвания на VIII сес. на VI нар. събрание, 1973. С., ОФ, 1974, 112 с.
49. Захариев, Ив. Опазването на природната среда в системата на плановото стопанство. - Икон. мисъл, 1977, № 2, 3 - 10.
50. Златаров, Зафир. Прехвърляне правото на собственост и отчуждаване внесените в ТКЗС земи. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1958, № 9, 379 - 382.
51. Иванов, Веселин. Опазването на природната среда - общонародна повеля. - Нар. съвети, 1988, № 8, 16-18.
52. Иванов, Григор. Някои въпроси за специализираните органи за защита на природата според действуващото законодателство. - Социалист. право, 1976, № 10 - 11, 18 - 24.
53. Иванов, Т. Проблемът за частните гори у нас. - Нар. съвети, 1949, № 4, 272 - 273.
54. Илиева, Наталия. Сега и в бъдеще: Подготвя се присъединяването на България към UPOV (Съюз за закрила на новите видове растения). - Интелектуална собственост, 1992, № 3, 5-7.
55. Кандиларов, Георги. Международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване замърсяването на корабите. - Корабостр. и корабопл., 1974, № 2, 1 - 4.
56. Кантарджиев, Зденко. За някои необходими промени в природозащитните закони. - Държава и право, 1988, № 7, 59-61.
57. Керемедчиев, И. Принудителни административни мерки в областта на законодателството по опазване на околната среда - Адм. правосъдие, 2004, № 4
58. Кирков, Александър. Природната среда - обект на правна защита. - Лекц. проп., 1975, № 5, 29 - 32.
59. Ковачев, Спас. Екологическа експертиза или ОВОС. - Държава и право. 1991, № 2, 71-75.
60. Койчев, Иван. Общоевропейското съвещание по опазването на околната среда. - Междунар. отношения, 1981, № 1, 88 - 97.
61. Колев, Николай. България за селекционерите е все още "опасна зона". - Интелектуална собственост, 1995, № 1, 9-10. (Правна закрила на обектите на живата природа)
62. Костов, Димитър Ил. Горско и природозащитно право. Сборник нормативни актове. Учебно помагало за студ. от ВЛТИ. С., Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994, 248 с.
63. Костов, Иван. Характер на частната собственост върху земята и рентата в ТКЗС. - Науч. тр. ВСИ "Г. Димитров". Агроном. фак., 7, 1959, 81 - 110. Рез. рус., англ.
64. Кулишев, Любен. Съществен принос в изследването на правните проблеми на защитата на околната среда. - Междунар. отношения, 1973, № 1, 117 - 118. Сава Пенков. - Сп. БАН, 1971, № 3 - 4, 172 - 174.
65. Кунева, Меглена Щ. Правни проблеми на екологическата експертиза на капиталното строителство. - Социалист. право, 1986, № 7, 56-61.
66. Кунева, Меглена. Гаранции за публичното участие според Закона за опазване на околната среда (Въпроси след изменението на закона). - Правна мисъл, 1996, № 1, 72-80.
67. Кунева, Меглена. Екологичните ресурси като обект на държавна собственост. - Съвременно право, 1996, № 6,68-72.
68. Кунева, Меглена. Качественото изпълнение на проучвателните и проектантските договори - важен фактор за опазване на околната среда при капиталното строителство. - В: 35 години държавен арбитраж. С., ВДА и ЕЦНДП при БАН, 1986, 216-230.
69. Кунева, Меглена. Отговорността за екологични вреди в процеса на приватизацията. - Съвр. право, 1994, № 4, 20-28.
70. Кушлев, Стоян. "Экологический" бунт современной американской молодежи. - В: Правовые проблемы участия молодежи в управлении обществом. С., ЦK ДКМС и др., 1979, 176 - 183. Кушлев, Стоян. Интересно изследване по горско право. - Социалист. право, 1975, № 3, 64 - 67. Рец. за: Лесное законодательство зарубежных стран. М., Юрид. лит., 1973. 487 с.
71. Кушлев, Стоян. - Прав. мисъл, 1982, № 6, 116 - 119. Рец. за: А. Е. Еренов, Н. Б. Мухитдинов и Л. Ильященко. Предмет и система советского земельного право. Алма-Ата, Наука, 1981.
72. Кушлев, Стоян. - Прав. мисъл, 1984, № 6, 103 - 105. Рец. за: А. В. Лунев. Природа, право, управление. М., Наука, 1982, 267 с.
73. Кушлев, Стоян. - Социалист. право, 1970, № 1, 68 - 71. Рец. за: Б. В. Ерофеев. Советское земельное право. M., 1965, 394 с.
74. Кушлев, Стоян. Държавната дейност по опазване окръжаващата среда в някои развити капиталистически страни. - Прав. мисъл, 1983, № 4, 87 - 91.
75. Кушлев, Стоян. Интересно юридическо изследване на екологическите вреди във Франция. - Прав. мисъл, 1981, № 5, 105 - 108. Рец. за: Patrick Girod. La reparation du dommage ecologique. Paris, 1974. 288 р.
76. Кушлев, Стоян. Към въпроса за исторически преходните източници на държавния поземлен селскостопански фонд. - Прав. мисъл, 1972, № 2, 73 - 80.
77. Кушлев, Стоян. Международна конференция, посветена на правно-икономическите проблеми на рационалното използуване на земята. - Прав. мисъл, 1982, № 2, 75 - 77.
78. Кушлев, Стоян. Основни тенденции и слабости в развитието на буржоазното природозащитно законодателство и право. - Прав.мисъл, 1984, № 1, 27 - З66
79. Кушлев, Стоян. Особености на земята като обект на правото на държавна социалистическа поземлена собственост. - Прав. мисъл, 1968, № 6, 67 - 74.
80. Кушлев, Стоян. Правни въпроси на държавния поземлен селскостопански фонд. - Изв. Инст. прав. науки, 25, 1970, 123 - 163. Рез. рус., фр.
81. Кушлев, Стоян. Правни проблеми на структурните звена на държавния поземлен селскостопански фонд. - Прав. мисъл, 1975, № 4, 37 - 49.
82. Кушлев, Стоян. Социалистическото право и опазването на природната среда. - В: Основи на социалистическото право и законност. (За системата на парт. просв.). С., Партиздат, 1974, 335 - 364; 2. доп. и прераб. изд., 1977, 360 - 388.
83. Кушлев, Стоян. Теория управления и проблемы взаимодействия общества с окружающей средой. - В: Право и социальное управление. С., БАН, 1980, 339 - 350.
84. Кушлев, Стоян. Философско-социологически и управленчески аспекти на ползването и опазването на природната среда. - Филос. мисъл, 1976, № 7, 64 - 74.
85. Кътов, Асен, Траян Лялев и Петинка Цонева. Жизнената среда и съвременният социален прогрес. Уч. за курсистите от АОНСУ при ЦК на БКП. С., АОНСУ при ЦК на БКП, 1986. 132 с.
86. Ланчев, Б. Правен режим на търсенето и експлоатацията на полезни изкопаеми. - Изв. Инст. прав. науки, 16, 1964, 179 - 223.
87. Лялев, Траян и Стефка Наумова. Правно-социологически проблеми на гражданите в екологично застрашените райони. - Правна мисъл, 1994, № 1, 64-76.
88. Лялев, Траян и Стоян Кушлев. Въпроси на развитието на поземленото право в служба на социалистическото строителство в НР България. - В: Роля на социалистическото право през двадесет и петте години социалистическо строителство в НР България. С., БАН, 1969, 181 - 237.
89. Лялев, Траян. - Прав. мисъл, 1970, № 4, 121 - 124. Рец. за: Земельное право. М., 1969, 470 с.
90. Лялев, Траян. Георги Димитров - приятел и защитник на природата (българската). - Защита на природата, 1982, № 5, с. 19.
91. Лялев, Траян. Георги Димитров за опазването и възпроизводството на природната среда. - Лекц. проп., 1982, № 6, 37 - 45.
92. Лялев, Траян. Грешки в информацията за състоянието на българското природозащитно законодателство. - Бюл. СЮБ, 1977, № 7 - 8, 49 - 53.
93. Лялев, Траян. Държавната политика и управление в областта на опазването и възпроизводството на природната среда. - В: Опазване и възпроизводство на природната среда. С., ОФ, 1981, 43 - 62.
94. Лялев, Траян. Държавният план за опазване на природната среда през деветата петилетка. - Защита на природата, 1987, № 2, с. 20.
95. Лялев, Траян. Законодателната реформа в екологичната сфера. - Държава и право, 1990, № 1, 34-46.
96. Лялев, Траян. Законодателството за опазване и възпроизводство на природната среда. - Защита на природата, 1985, № 8, 10-11.
97. Лялев, Траян. Международна лятна школа по правните проблеми на опазването на обкръжаващата среда. - Прав. мисъл, 1981, № 6, 89 - 91.
98. Лялев, Траян. Насоки на усъвършенствуване на природозащитното законодателство. - Бюл. НС, 1981, № 1, 11 - 15.
99. Лялев, Траян. Обща и еднопосочна задача на БТС и Отечествения фронт в опазването и възпроизводството на околната среда. - Защита на природата, 1985, № 11, с. 4.
100. Лялев, Траян. Опазване на акустичната среда - политика и право. С., К-т за борба с шума, 1982, 43 с.
101. Лялев, Траян. Опазването на природната среда - държавна политика. - Земя и прогрес, 1983, № 12, 68 - 62.
102. Лялев, Траян. Опазването на природната среда и задачите на правното възпитание. - Лекц. проп., 1986, № 7, 52-64.
103. Лялев, Траян. Опазването на природната среда и социалистическото право. С., СУ и др., 1978, 49 с.
104. Лялев, Траян. Организационноправни аспекти на опазването и възпроизводството на природната среда. - В: Екология и общество. С., Партиздат, 1980, 199 - 227.
105. Лялев, Траян. Организационноправни проблеми на внедряването на безотпадъчни и малкоотпадъчни технологии в производството. - Прав. мисъл, 1981, № 6, 23 - 33.
106. Лялев, Траян. Основни международни споразумения по опазване на природната среда. - В: Световният екологичен проблем. С., Партиздат, 1984, 216 -296.
107. Лялев, Траян. Основни насоки на държавната политика за опазване на природната среда и териториалните комплекси "Дунав" и "Черно море - българcкoтo крайбрежие". - Защита на природата, 1977, № 5, 2 - 3.
108. Лялев, Траян. Основни функции и задачи на Българския туристически съюз като обществен гарант за опазване на природната красота в планините. С., Бълг., турист. съюз, 1984, 32 с.
109. Лялев, Траян. Подобряване на правната уредба на природоползуването - Защита на природата, 1984, № 7, с. 14.
110. Лялев, Траян. Правна защита на горите. - Защита на природата, 1978, № 3, 8 - 9.
111. Лялев, Траян. Правна защита на земята. С., Наука и изкуство, 1983, 44 с.
112. Лялев, Траян. Правна защита на обкръжаващата човека среда от вредностите на автомобилния транспорт. - В: Сборник материали за учебната година по безопасността на движението с водачите на лични МПС. С., Центр. комис. по безопасн. на движението, 1982, 80 - 90.
113. Лялев, Траян. Правна защита на природата. - В: Опазване и възпроизводство на природната среда. С., ОФ, 1981, 204 - 219.
114. Лялев, Траян. Правна защита от шума. - Прав. мисъл, 1983, № 2, 42 - 53.
115. Лялев, Траян. Правни въпроси във връзка с поземлените отношения в ТКЗС. - Социалист. право, 1960, № 3, 21 - 27.
116. Лялев, Траян. Правни мерки за опазване на почвата от замърсяване. - Защита на природата, 1977, № 6, 20 - 21.
117. Лялев, Траян. Правни проблеми на опазване на селскостопанското имущество. - Лекции за следдипломна квалификация, 26, СУ "Кл. Охридски", Юрид. фак., 1985, 45-108.
118. Лялев, Траян. Правни проблеми на рационалното използуване на селскостопанските земи. - Изв. Инст. прав. науки, 27, 1972, 43 - 109. Рез. рус., фр.
119. Лялев, Траян. Правни средства за опазване и подобряване качеството на природната среда. - В: Правни проблеми на качеството, С., БАН, 1987, 209-258.
120. Лялев, Траян. Проблеми на контрола в областта на опазването на природната среда. - В: Правни проблеми на държавния, народния и обществения контрол. С., БАН, 1982, 119 - 174.
121. Лялев, Траян. Проблеми на усъвършенстването на общите природозащитни закони.-Прав. мисъл, 1987, № 6, 45-51.
122. Лялев, Траян. Проблемът за усъвършенствуване на ловното законодателство. - Защита на природата, 1981, № 8 - 9, с. 26.
123. Лялев, Траян. Продажба на земи, отделени от блоковете на ТКЗС и включени допълнително в регулационните планове на населените места. - Нар. съвети, 1959, № 7 - 8, 51 - 58.
124. Лялев, Траян. Развитие на автомобилизацията и проблемите на околната среда. - В: Автомобилът и околната среда. С., Съюз на бълг. автомобилисти, 1981, 7 - 17.
125. Лялев, Траян. Развитие на природозащитното законодателство. - В: Развитие на социалистическото право в България. С., Наука и изкуство, 1984, 362 - 389.
126. Лялев, Траян. Социалистическото право за опазване и подобряване на обкръжаващата среда в НРБ. - Защита на природата, 1976, № 6, 18 - 19.
127. Лялев, Траян. Социални и правни аспекти на опазване на природната среда. - Полит. просв., 1974, № 5, 84 - 92.
128. Лялев, Траян. Усъвършенствуване на правната уредба на ловното стопанство. - Защита на природата, 1983, № 1, 10 - 11.
129. Манолов, Ас. Новият Закон за мините и кариерите и задачите на народните съвети. - Нар. съвети, 1957, № 12, 34 - 43.
130. Маринов, Марин. Някои проблеми на съдебната практика относно природозащитното законодателство. - Социалист. право, 1974, № 4, 76 - 80.
131. Маринов, Марин. Прилагането на нормативните актове по опазването на обработваемата земя. - Нар. съвети, 1975, № 3, 33 - 36.
132. Михайлов, Ц., С. Ковачев. Концепция за новото екологично законодателство на Република България. - Науч. тр. лаб.-информ. Комплекс при МОС, 10, 1992, 259-262.
133. Ненов, Ив. Наказателноправна защита на природната среда, - Прав. мисъл, 1979, № 1, 29 - 42.
134. Николов, Иван. Имуществени санкции при замърсяване на околната среда. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1979, № 1, 26 - 28.
135. Пенчев, Георги и Бойко Георгиев. Международноправни и бактериологични аспекти на опазването на защитени природни обекти. - Междунар. отношения,1996, № 1, 16-23.
136. Пенчев, Георги. Българското екологично законодателство: възможности за инвестиции, "Търговско право" бр. 6/2001 г., с. 642
137. Пенчев, Георги. Българското екологично законодателство: възможности за инвестиции, рубрика "Анализи" - Търговско право, 2001, № 6, с. 42
138. Пенчев, Георги. Една полезна книга по международно екологично право. - Прав. мисъл, 1993. № 4, 118-119. Рец. за: Kiss, А., D. Shelton. International environmental law. New York, Transnational Publishers Ins., 1991. 541 р.
139. Пенчев, Георги. Едно полезно изследване за екологичната политика на европейските икономически общности и Великобритания. - Прав. мисъл, 1993, № 1, 127-128. Рец. за: Haigh, N. EEC environmental polity&Britain. Glasgow, "Longman", 1990. 389 p. (2=nd revised edition).
140. Пенчев, Георги. Екология и изобретателство (правни аспекти). - Съвременно право, 1996, № 6, 53-58.
141. Пенчев, Георги. Интересно изследване по екологично право в Русия, рубрика "Рецензии" - Търговско право, 1999, № 4, с. 76
142. Пенчев, Георги. Контролът за опазване на водите от замърсяване. - Съвр. право. 1993. № 6, 74-78.
143. Пенчев, Георги. Концесии и екология (правни аспекти), рубрика "Търговски сделки" - Търговско право, 1997, № 3, с. 26
144. Пенчев, Георги. Нов учебник по екологично право на Латвия, Литва и Естония, рубрика "Рецензии" - Търговско право, 2000, № 5, с. 66
145. Пенчев, Георги. Нова полезна книга в областта на международното морско право, рубрика "Рецензии" - Търговско право, 1997, № 5-6, с. 84
146. Пенчев, Георги. Някои правни проблеми, свързани с твърдите отпадъци в населените места. - Екоспектър, 1992, № 2/3, 10.
147. Пенчев, Георги. Някои слабости в екологичното законодателство - Съвр. право, 2004, № 1
148. Пенчев, Георги. Опазване на околната среда и усъвършенстване на законодателството за гражданското въздухоплаване. - Бюл. СЮБ, 1990, № 4, 3-8.
149. Пенчев, Георги. Относно договора за екологична защита на Балканския полуостров. - Съвр. право, 1992, № 3, 62-65.
150. Пенчев, Георги. Относно усъвършенстването на административно правната защита на подземните природни богатства в Република България. - Правна мисъл, 1996, № 3, 18-23.
151. Пенчев, Георги. Относно усъвършенстването на правната уредба на административно наказателната отговорност за опазване на водите в Република България. - Правна мисъл, 1996, № 2, с. 58-66.
152. Пенчев, Георги. Правен режим на опазване на Черно море от замърсяване. - Юрид. сб. - БСУ, Юрид. фак., 6, 1996, 93-116.
153. Пенчев, Георги. Правна защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване. - Екоспектър, 1992, № 7/9, 25-26.
154. Пенчев, Георги. Правна защита на почвата - Правна мисъл, 2005, № 1
155. Пенчев, Георги. Правни аспекти на съотношението между екологичните и икономическите интереси. - Съвр. право, 1994, № 1, 77-81.
156. Пенчев, Георги. Правни действия за рационалното използване на водите на Република България. - Юрид. сб. - БСУ, Юрид. фак., 3, 1995, 122-178.
157. Пенчев, Георги. Правното понятие "замърсяване на водите" - Пробл. мор. право, 1988, № 3, 58-70.
158. Пенчев, Георги. Право на гражданите на Република България на здравословна и благоприятна околна среда. - Пробл. мор. право, 1, 1994, 57-88.
159. Пенчев, Георги. Право на информация за състоянието на околната среда в Република България. С., Юриспрес, 1995, 171 с.
160. Пенчев, Георги. Проблеми на екологичното образование. - Бюл. СЮБ, 1990, № 8, 33-35.
161. Пенчев, Георги. Разграничаване на административните нарушения от престъпленията в областта на опазване на околната среда в Република България. - Юрид. сб.-БСУ. Юрид. фак., 1. 1993, 148-159.
162. Пенчев, Георги. Селективна библиография на българската правна литература по правния режим на концесиите (1995 - 2001), рубрика "Библиография" - Търговско право, 2002, № 2, с. 74
163. Пенчев, Георги. Усъвършенстване на правната уредба на опазването на водите от замърсяване в светлината на проекта за закон за опазване и възпроизводство на природната среда. - Държава и право, 1990, № 2, 11-44.
164. Пенчев, Георги. Фирмите като субект на имуществена отговорност за замърсяване на водите в Република България. - Пробл. мор. право, 28, 1991, 28-33.
165. Пенчев, Георги. Ценно изследване за концесионния договор, рубрика "Рецензии" - Търговско право, 2000, № 4, с. 86
166. Петков, И. и Т. Иванов. Опазването на горите - извънредно важна задача на народните съвети. - Нар. съвети, 1957, № 3, 14 - 18.
167. Петков, Тодор и Петър Вълчев. Правен режим на държавните земи. С., Наука и изкуство, 1969. 360 с. Библиогр. 351 - 353. Рец.: Траян Лялев. - Прав. мисъл, № 6, 88 - 93.
168. Петков, Тодор. Обезщетение за вреди на селското стопанство по новия Закон за водите, - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1970, № 1, 33 - 40.
169. Петков, Тодор. Обезщетения за вреди на селското стопанство при временно завземане на земи по Закона за мините и кариерите. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1970, № 7, 321 - 325.
170. Петров, Доно и Георги Джонов. За опазване и рационално използуване на подземните води в Народна република България. - Бюл. НС, 1979, № 3, 5 - 11.
171. Проблеми по опазване на природната среда. С., Земиздат, 1974. 208 с.
172. Пътников, Тодор. Проблеми при отчуждаването на земи от крайградските ТКЗС. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1968, № 9, 405 - 408.
173. Радойков, Владимир. За необходимостта от национализация на градската поземлена собственост у нас. - Науч. тр. ВИХВП. - Пловдив, 7, 1960, 413 - 424. Рез. рус., нем.
174. Радонов, Райно. Възникване на проблема за опазване на морската среда от замърсяване. - Пробл. на морското право, 1987, № 1 (18), 69-80.
175. Радонов, Райно. Основните принципи на международното право и опазването на морската среда от замърсяване. - Пробл. мор. право, 1988, № 1, 41-48.
176. Речник по екология и опазване на природната среда. С., Партиздат, 1984, 280 с.
177. Рошманов, Илия. Някои разпоредителни действия със земите на АПК и ПАК. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1976, № 5, 78 - 80.
178. Савов, Людмил. Отчуждаване и предоставяне на обработваеми земи и пасища за неземеделски нужди. - Нар. съвети, 1984, № 11, 42 - 44.
179. Семерджиев, Ангел. Правна и икономическа регулационна среда на минералната и енергийната индустрия в САЩ. - Геол. и минерални ресурси, 1996, № 1, 4-8.
180. Симеонов, Симеон. Отговорност за обезщетяване на вреди в селското стопанство от замърсяване на поливните води. - Социалист. право, 1969, № 6, 17 - 27.
181. Социализмът и природата. С., Наука и изкуство, 1986. 228 с. Автори: Ж. Живков, Н. Георгиев, Е. Аврамова, Д. Петров, С. Недялков, Г. Джолов, М. Делев, Р. Радев, В. Петров, Тр. Лялев, Ц. Кардашев, Ф. Калоянова; М. Попов, К. Басмаджиев,
182. Спиридонов, Ж. Кратка информация за законодателството и органите по защита на природата в НР България. - Бюл. СЮБ, 1976, № 4, 103 - 107.
183. Стайнов, П. Борбата срещу замърсяването на реките като финансов и правен проблем - Сп. БАН, 1963, № 4, 22 - 29.
184. Стайнов, П. Водостроителната енергетика и социалистическото право. - Прав. мисъл, 1965, № 1, 3 - 20.
185. Стайнов, П. По разпределението на отговорностите и на задълженията за обезщетяване при щети, предизвикани от замърсяване на въздуха, водата и пр. - Прав. мисъл, 1969, № 6
186. Стайнов, Петко. Борбата срещу замърсяването на реките в НРБ. С., БАН, 1966, 224 с. Рез. рус. англ.
187. Стайнов, Петко. Защита на природата. Прав. изследвания. С., БАН, 1970, 360 с. Рез. рус., фр. Рец.: А. Ангелов. - Прав. мисъл, 1971, № 4, 116 - 117.
188. Стайнов, Петко. Правни проблеми на водното стопанство на Народна република България. С, БАН, 1957, 191 с. Рез. рус.
189. Стайнов, Петко. Преобразованията на мерата. - Год. СУ. Юрид. фак., 50, 1958 - 1959, 217 - 244. Рез. рус.
190. Стайнов, Петко. Проблеми на околната среда. (Правно-полит. изследвания). - Изв. Инст. прав. науки, 27, 1972, 1 - 43. Рез. рус., англ.
191. Стайнов, Петко. Ръководство по горско законодателство. С., Наука и изкуство, 1951, 188 с.
192. Сталев, Живко. Приносът на академик Петко Стайнов за развитието на правото за защита на околната среда. - Социалист. право, 1975, № 5, 63 - 66.
193. Станкова, Маргарита. Мерки по охрана на Черно море от замърсяване. - Пробл. мор. право, 1978, 95 - 98.
194. Стефанов, Йордан. Опазване водите в CCCP - законодателство и контрол. - Хидротехн. и мелиор., 1976, № 5, 23 - 24.
195. Стоилов, Димитър. Правни и икономически основи на рационалното използуване на природните ресурси в НРБ. - География, 1982, № 3, 15 - 18.
196. Стоянов, Никола. Развитие, тенденции и съвременно състояние на горското законодателство в България. - Гора, 1993. № 7, 1-3.
197. Стоянов, Стоян. Закон за пчеларството. - Бюл. НС, 1983, № 10, 42 - 45.
198. Стоянов, Стоян. Законът и земята. - Управл. сел. стоп., 1983, № 11, 10 - 13.
199. Страшилов, Живко. По въпросите за собствеността върху земята в ТКЗС. - Ново време, 1963, № 8, 21 - 32.
200. Сурдулов, Иван. Отчуждаване и предаване селскостопански земи и пасища за нуждите на строителството и добивната промишленост. - Лекции следдипл. спец. юристи, 9, СУ. Юрид. фак., 1972, 137 - 151. Офс. изд.
201. Таджер, Витали. За земите на граждани, упражняващи селскостопанска дейност. - Нар. съвети, 1975, № 7, 40 - 42.
202. Таджер, Витали. Изследване върху дискусионни въпроси на съветското поземлено право. - Прав. мисъл, 1974, № 1, 74 - 77. Рец. за: Н. Т. Осипов. Теоретические проблемы советского земельного права. Л., Ленингр. унив., 1972, 168 с.
203. Таджер, Витали. Народните съвети и защитата на обработваемата земя и пасищата. - Нар. съвети, 1973, № 7 - 8, 34 - 36.
204. Танкова, Данка. Опазването и възпроизводството на обкръжаващата среда - комплексни проблеми на планирането и управлението. - План. стоп., 1979, № 8, 36 - 45.
205. Ташков, Константин. Основи на горското законодателство на CCCP и на съюзните републики. - Горско стоп., 1978, № 8, 55 - 58.
206. Томов, Тодор. Отчуждаване на обработваеми земи и пасища за нуждите на хидромелиоративното строителство.: - Геодез., картогр., земеустр., 1973, № 2, 35 - 38.
207. Тренков, Светослав. Бележки върху статията "Форми на правна защита на химическите вещества". - Изобрет., стандарт. и качество, 1973, № 3, 33 - 35.
208. Узунов, Благой, В. Василев и Маргарита Велинова. По някои въпроси на икономическия механизъм за опазване на природната среда. С., Земиздат, 1979, 72 с.
209. Узунов, Петър. Международна конференция по проблемите на биетиката и екологията. - Прав. мисъл, 1992, № 1, 113-115.
210. Цончев, К. Горско право. За студентите лесовъди. Записки по лекциите. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1946, 112 с.
211. Чалкаджиев, Емануил. Проблеми относно замърсяването на морето в Бургаския залив. - Пробл. мор. право, 1988, № 3, 71-74.
212. Чалъков, Йордан. Историческата заслуга на професор Йостен Унден (шведски юрист) към България. - Прав. мисъл, 1983, № 6, 77 - 83.
213. Чалъков, Йордан. Народните съвети и опазването на нашите горски богатства. - Нар. съвети, 1965, № 4, 13 - 16.
214. Шишков, Ангел Т. Правна уредба на използуването на биологичните ресурси на Черно море. - Пробл. на мор. право, 1988, № 2, 40-45.
215. Шишков, Ангел. Г. Правни мерки за опазване на земята. - Социалист. право, 1966, № 6, 29 - 36.
216. Шишков, Ангел. Международноправен режим на морските млекопитаещи. - Пробл. на морското право, 1986, № 3 (17), 85-94.
217. Шишков, Ангел. Опазване на обработваемата земя и пасищата. - Отчетн. и контрол сел. стоп., 1973, № 9, 35 - 41.
Аватар
andrea
Активен потребител
 
Мнения: 1086
Регистриран на: 31 Мар 2007, 13:39

Re: ГРАЖДАНСКО СЪДОПРОИЗВОДСТВО(Библиография)

Мнениеот Гост. » 26 Май 2009, 17:24

Колеги, забелязвам на пазара един новичък труд на проф. Корнезов- Гражданско съдопроизводство- някой да го e чел? :roll:
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: ГРАЖДАНСКО СЪДОПРОИЗВОДСТВО(Библиография)

Мнениеот palimsest » 29 Май 2009, 10:46

347.7 ТЪРГОВСКО ПРАВО
347.7/(094.4) Bulgaria. Laws etc. Commercial Act. - Sofia: Nova Zvezda, 2001
347.7/(094.4) France. Lois etc. Juris Classeur. Commercial Marques Dessins: vol.1 -. - Paris: Editions Techniques, 1990 vol. 1. Marques. – 1990 vol.2. Appellations d'Origine. Dessins et Modeles. - 1990
347.7/(094.4) France. Lois etc. Juris Classeur.Commercial Contacts, Distribution: vol.1. - Paris: Editions Techniques, 1990 vol. 1. – 1990 vol. 2. – 1989 vol.3. - 1990
347.7/(094.4) France. Lois et al. Code de Commerce: 1989 - 1990. -85 ed. - Paris: Dalloz, 1990
347.7/(094.4) France. Lois et al. Juris Classeur: Commercial.Vol.1 -. - Paris: Editions Techniques, 1990 - vol.1. – 1990 vol.2. – 1990 vol.3. – 1990 vol.4. – 1990 vol.5. – 1990 vol.6. – 1990 vol.7. – 1990 vol.8. – 1990 vol.9. - 1990
347.7/(094.4) France. Lois etc Juris Classeur.Commercia.Enterprise individuelle.Fonds de Commerce.Traite: vol.1 -. - Paris: Editions Techniques, 1990- vol. 1. – 1990 vol. 2. - 1990
347.7/(094.4) France. Lois etc. Juris Classeur.Commercia.Banque Credit.: vol.1-. - Paris: Editions technique, 1990 vol.1. – 1990 vol.2. – 1990 vol.3. - 1990
347.7/(094.4) France. Loise etc. Juris Classeur.Commercia.Brevets.: vol.1 -. - Paris: Editions Techniques, 1988 vol.1. – 1990 vol.2.Suite. - 1988
347.7/(094.4) USA. Laws etc. Selected Commercial Statutes. - St.Paul: West Publishing Co., 1990
347.7/Д52 Djoric, Ana. Le Contrat de Transport International Terrestre des Marchandises / Ana Djoric. - Beograd: Institut za Uporedno Pravo, 2005
347.7/К80 Commercial Justice Reform in Bulgaria. - Sofia: United Nations Development Programme, 2003
347.7/С47 Smeesters Constant etc. Manuel de Droit Commercial / Constant Smeesters, M.Jean Corbiau. - 12 ed. - Bruxelles: Veuve Ferd., 1907
347.7/(094.4) България. Договори. Търговски договори на България. т. 1. - / състав. Пенко Пенков. - София: Българска търговска палата, 1969 т. 1. Избрани търговски договори, спогодби и други икономически споразумения на България от 1878 до 1944. - 1969 т. 2. Избрани договори за търговия и корабоплаване, спогодби за търговия и плащане, търговски спогодби, погодби за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество за периода 1944 - 1967. - 1969 т. 3. Избрани спогодби за стокообмен и плащания, за двустранни общи условия за доставки, съглашения и спогодби в областта на транспорта, на защитата на карантината и растенията, на ветеринарното дело, на туризма и някои други отрасли на икономиката, сключени от Народна република българия със социалистически страни. - 1971 т. 4. Избрани договори, спогодби и други икономически споразумения, сключени от народна република България от 1.I. 1968 до30.VIII.1971. - 1972 т. 5. Избрани международни договори, спогодби и други икономически споразумения, сключени от Народна република България от30.VII.1971 до30.VI.1979. - 1982
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Енергетика и енергийна ефективност. - София: Сиби, 2004. - (Поредица "Джобни издания")
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Закон за данък върху добавената стойност. - София: КБК Кредо ООД, 1993
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Закон за обществените поръчки: Коментар / Галя Иванова и др. - София: Апис, 2004
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Закон против спекулата с недвижими имоти. - София: държ. печ, 1942
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Закони на финансовото право: с увод и систематичен синтез на юриспруденцията / състав. Л. Василев, А. Ангелов, Д. Горанов. - София: Наука и изкуство, 1950
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Конкуренция. Потребители. Обществени поръчки: Сборник нормативни актове с въведение и предметен указател от Методи Марков / състав. Методи Марков. - София: Сиби, 2001
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Търговски закон: Публикуван в "Държавен вестник" бр. 48 от 18.VI.1991 г. - Велико Търново: Абагар, 1991
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Търговски закон: пълен текст, последни изменения и допълнения: включват част четвърта "Несъстоятелност". - София: ПринтКонсулт, 1994
347.7/(094.4) България. Закони и др. пр. Търговско право / ред. Галина Митова. - София: ИК Дъга ООД, 1999
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Банкови закони: Сборник нормативни актове: Банки, банкови сделки, несъстоятелност, парични преводи, електронни платежни инструменти, валутен режим. Действащи и отменени редакции. Препращания. -3 изд. - София: Сиби, 2005. - (Поредица Джобни издания)
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Закон за публичното предлагане на ценни кинжа. - София: ВИА, 2000
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Обществени поръчки. Концесии: Сборник нормативни актове: Закон за обществените поръчки, Закон за концесиите: Действащи и отменени редакции. Препращания. - София: Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания)
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Обществени поръчки.: ЗОбП. ППЗОбП. Малки обшествени поръчки. Такси. - 4 изд. - София: Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания)
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Обществени поръчки: Закон за обществените поръчки и актове по прилагането му: Действащи и отменени редакции. Препращания. - София: Сиби, 2002. - (Поредица Джобни издания)
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Обществени поръчки: Сборник нормативни актове: Обекти, субекти, процедури, оспорване, малки обществени поръчки, специални обществени поръчки. -3 изд. - София: Сиби, 2004. - (Поредица Джобни издания)
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Сборник от нормативни документи по приложението на 127ПМС/27.IХ.1975 г. и правилата на търговското обслужване. - София: Мин-во на вътрешната търговия и услугите, 1977
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Търговски закон: Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност. - 10 изд. - София: Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания)
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Търговски закон: с предишните редакции на текстовете / ред. Ваня Камчева. - София: Сиела, 2000
347.7/(094.4) България. Закони и др.пр. Търговски регистър и регистър Булстат: Закон за търговския регистър. Закон за регистър Булстат. Закон за електронния документ и електронния подпис. - София: Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания)
347.71/(094.57) Върховен касационен съд. Съдебна практика Търговски закон: Съдебна практика / състав. Албена Илчева. - 2 доп. изд. - София: Солотон, 2001
347.7/(094.4) Нормативни актове за колективната и личната трудова дейност на гражданите / състав. Борислав Веселинов Стратиев. - София: Наука и изкуство, 1989
347.7/(094.4) Право на търговските дружества. Правни актове на Европейските общности / ред. Албена Димитрова. - София: Албабул, 1997
347.7/(094.57) България. Върховен съд. Търговско право: Съдебна практика с текстове на нормативните актове: т. 1 -. - София: Сиела, 2000. т. 1.1. чл.1 - 4. – 2000 т. 1.2. чл.43-. – 2000 т. 1.3. - 2001
347.7/(094.57) Върховен съд. Съдебна практика по Търговския закон. - София: Паралакс, 2000. - (Българско законодателство)
347.7/(094.57) Върховен съд. Съдебна практика. Практика на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата: 1985-1988 г. / състав. Константин Попов. - София: печ.Бълг.есперантска кооперация, 1989. - (БТПП, ь 243)
347.7/А74 Антонова, Анета. Събирателно дружество / Анета Антонова. - София: Сиби, 2004
347.7/А93 Атанасов, Ангел и др. Частната фирма: Наръчник за предприемчивите / Ангел Ангелов, Емил Николов. - София: Информа, 1990
347.7/Б16 Бакърджиев, Иван. Осигуряване на снамбдяването и регулиране на цените. Гражданска мобилизация. Военновременно стопанство / Иван Бакърджиев. - София: печ. на Военнокнигоизд. фонд, 1944
347.7/Б52 Бобатинов, Марио.Регистърни производства и искове по Търговския закон: Коментар на съдебната практика на Върховния касационен съд: 1992 - 1998 / Марио Бобатинов. - 2 прераб. и доп. изд. - София: Фенея, 1999
347.7/Б52 Бобатинов, Марио. Частноправни хипотези по търговско право / Марио Бобатинов. - София: Фенея, 2007
347.7/Б84 Бушев, А.Ю. и др. Коммерческое право зарубежных стран: правовой статус коммерсантов. Разрешение экономических споров. Регулирование рынка ценных бумаг. Несостоятельность (банкротство) / А.Ю.Бушев, О.А.Макарова, В.Ф.Попондопуло. - Санк-петербург: Питер, 2003
347.7/В24 Василев, Емил. Фирмена сигурност: Нелоялна конкуренция и фирмен шпионаж / Емиб Василев. - София: ИК Труд. - (Поредица Строго секретно)
347.7/В68 Владимиров, Иван. Право на чуждестранните инвестиции / Иван Владимиров. - София: Ромина, 2007
347.7/В70 Владимиров, Иван. Търговско право / Иван Владимиров. - 5 прераб. и доп. изд. - София: Ромина, 2003
347.7/Г20 Ганев, В. Записки по Търговско право: т. 1. - / В. Ганев. - София: п-ца С.М.Стайков, 1914 - т. 1. Субекти в търговското право и техните задължения. - 1914
347.7/Г38 Герджиков, Огнян и др. Коментар на Търговския закон / Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски. - 2 основно прераб. изд. - София: Софи-Р, 2007 книга първа. чл. 1-112. - 2007
347.7/Г38 Герджиков, Огнян и др. Новите положения в търговското право: Промените в Търгавския закон / Огнян Герджиков, Ангел Калайдживе, Таня Бузева. - София: ИК Труд и право, 2000
347.7/Г38 Герджиков, Огнян и др. Стопанска дейност и инвестиции на чуждестранните лица в България: Правен режим / Огнян Герджиков, Матей Марев = Business Activity and Investments of Foreign Presons in Bulgaria: Legal Treatment /Ognian Guerdjikov, Matey Marev. - София: Софи-Р, 2000
347.7/Г38 Герджиков, Огнян. Коментар на търговския закон: кн.1 - / Огнян Герджиков. - София: Софи-Р, 2000 кн.1. Въведение в търговското право: Обща част: Едноличен търговец. Персонални дружества: ч.1-112. – 2000 кн.2. Дружество с ограничена отговорност: чл.113-157. – 2000 кн.3.т. 1. Акционерно дружество: чл.158-218. - 1998
347.7/Г38 Герджиков, Огнян. Конфискацията при недействителните сделки / Огнян Герджиков. - София: Наука и изкуство, 1988
347.7/Г38 Герджиков, Огнян. Новите полжения в търговското право: Промените в Търговския закон / Огнян Герджиков. - София: ИК Труд и право, 2000
347.7/Г38 Герджиков, Огнян. Търговски сделки: Книга по част трета на Търговския закон / Огнян Герджиков. - 2 прераб. и доп. изд. - София: ИК Труд и право, 2000
347.7/Г63 Голева, Поля. Застрахователно и презастрахователно право / Поля Голева. - София: Сиби, 2000
347.7/Г63 Голева, Поля и др. Новата правна уредба на обществените поръчки: Приложен коментар / Поля Голева, Методи Марков. - София: Труд и право, 2004
347.7/Г63 Голева, Поля и др. Обществените поръчки: Законови изисквания и процедури. Приложен коментар, образци на документи, нормативин актове / Поля Голева, Кино Лазаров, Иван Русчев. - София: ИК Труд и право, 2002
347.7/Г63 Големинов, Чудомир. Правна защита на потребителите / Чудомир Големинов. - София: Сиела, 2001
347.7/Г82 Григоров, Григор. Вливане и сливане на търговски дружества: Глава 16 на Търговския Закон / Григор Григоров. - София: Фенея, 2001
347.7/Г88 Груев, Лазар. Престъпления против кредиторите / Лазар Груев. - София: Сиби, 2002
347.7/Г88 Грюнхут, К.С. Менителнично право: ч. 1 / Грюнхут, К.С., прев. от нем. д-р Д. Константинов. - София, 1925
347.7/Г96 Гълъбов, Иван. Изпълнение на външнотърговски сделки: Нетарифни и тарифни ограничения при внос/износ на стоки. Оптимизиране на нетарифните ограничения - ключов фактор за конкурентоспособност, пазарна интеграция и чуждестранни инвестиции. Попълване на външнотърговски документи. Албум от бланки на външнотърговски документи / Иван Гълъбов. - София: Сиела, 2003
347.7/Д41 Ден на конкуренцията9 ноември: материали от конференцията. - София: Комисия за защита на конкуренцията
347.7/Д49 Джидров, Петър. Коментар на Търговския закон: Търговско право. т. 1 - / Петър Джидров. - София: ИКХристо Ботев, 1993 т. – 1993 т. – 1993 т. – 1994 т. - 1994
347.7/Д54 Диков, Любен. Курс по търговско право: т. 1-2 / Любен Диков. -3.фототип. изд. - София: УИ Климент Охридски, 1992 т. 1. – 1992 т. 2. - 1992
347.7/Д66 Добчев, Петко. Несъстоятелност: Селективна библиография на българската правна литература: 1891-2005 / Петко Добчев. - София: ЦОА Кр. Цончев, 2007
347.7/Д84 Дочев, Иван и др. Едноличният търговец: Правен статут, счетоводство, данъчно облагане, осигурителни отношения / Иван Дочев, Ев. Рангелов, Аспасия Петкова, Любка Ценова. - София: Апис Колев, 2003
347.7/Д90 Дружества с чуждестранно инвестиционно участие и търговски представителства в Република България / състав. Людмила Лефтерова. - София: Българска търговскопромишлена палата, 1993
347.7/З-69 Златарев, Емил и др. Търговско право: Обща част: Видове търговци, търговски сделки, несъстоятелност / Емил Златарев, Веселин Христофоров. -8 прераб. и доп. изд. - София: Сиела, 2003
347.7/И51 Иларионов, Павко и др. Търговските марки / Павко Иларионов, Мария Златарева. - София: Сиела, 2006
347.7/И51 Иларионов, Павко и др. Търговските марки: част втора / Павко Иларионов, Мария Златарева. - София: Сиела, 2006
347.7/Й74 Йосифова, Таня. Комисионният договор / Таня Йосифова. - София: Сиби, 2006
347.7/Й74 Йосифова, Таня. Мнимо представителство / Таня Йосифова. - София: Сиби, 2005
347.7/К15 Как да регистрираме и как да прекратим дейността на. .: едноличен търговец, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество. - София: Сиела, 2000
347.7/К15 Как да регистрираме преобразуваме прекратим дейността на едноличен търговец, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество. - София: Сиела, 2005
347.7/К16 Калайджиев, Ангел. Безкасовото плащане / Ангел Калайджев. - София: Сиби, 1999
347.7/К16 Калайджиев, Ангел и др. Коментар на промените в Търговския закон / Ангел Калайджиев, Поля Голева, Методи Марков, Нели Маданска. - София: ИК "Труд и право", 2003
347.7/К16 Калайджиев, Ангел. Оздравяване на предприятието / Ангел Калайджиев. - София: Труд и право, 2006
347.7/К16 Калайджиев, Ангел. Преобразуване на търговски дружества / Ангел Калайджиев. - София: Труд и право, 2005
347.7/К16 Калайджиев, Ангел. Публичното дружество / Ангел Калайджиев. - София: ИК Труд и право, 2002
347.7/К45 Касабова, Камелия. Търговски представител / Камелия Касабова. - София: Сиела, 2005
347.7/К45 Касабова, Камелия. Търговско пълномощие / Камелия Касабова. - София: Софи-Р, 2004
347.7/К48 Кацаров, Константин. Систематичен курс по българско търговско право / Константин Кацаров. - 4 изд. - София: Държвна печатинца Георги Димитров, 1990
347.7/К48 Кацарски, Александър и др. Актуални промени в търговското право: Търговски закон. Закон за кооперациите. Приложен коментар / Александър Кацарски. - София: Труд и право, 2007
347.7/К48 Кацарски, Александър и др. Закон за Търговския регистър: Тематичен коментар / Александър Кацарски, Гергана Тушева. - София: Сиела, 2007
347.7/К72 Ковачева, Аделина. Искове по Закона за обществените поръчки / Аделина Ковачева. - София: Фенея, 2006
347.7/Л21 Ланджев, Борис. Правото на членство в акционарното дружество / Борис Ланджев. - София: ИК Труд, 2000
347.7/Л21 Ланджев, Борис. Търговското предприятие / Борис Ланджев. - София: Сиела, 2003
347.7/Л92 Лучников, Светослав. Преобразуване и обединяване на търговските дружества. Имущество и капитал на търговските дружества / Светослав Лучников. - София: СЮБ, 1992. - (Търговко право, кн.2)
347.7/М14 Маданска, Лили. Наръчник на синдика / Нели Маданска. - София: М-во на правосъдието, 2007
347.7/М29 Марков, Методи. Ограничаване на конкуренцията: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл.9 от Закона за защита на конкуренцията / Методи Марков. - София: Сиби, 2000
347.7/М32 Марков, Методи. Ограничаване на конкуренцията от държавата: Държавно регулиране. Държавни помощи. Обществени поръчки. Публични предприятия / Методи Марков. - София: Сиби, 2001
347.7/М62 Минкова-Тръпкова, Милена. / Милена Минкова-Тръпкова. - София: Сиела, 2001
347.7/Н17 Найденов, Борислав. Специфични търговски сделки: Критичен преглед на доктрината и съдебната практика / Борислав Найденов. - София: Фенея, 2007
347.7/Н42 Недев, Валентин. Основи на правото на публичните дружества: съобразено с нормативната уредба в сила към 01.03.2003 г. / Валентин Недев. - София: Нова звезда, 2003
347.7/Н46 Недялкова, Таня. Практически въпроси на обществените поръчки / Таня Недялкова. - София: Сиела, 2005
347.7/О-83 Основи на немското търговско и стопанско право / прев. Велислава Сталева = Grundzuge des Deutschen Handelsund Wirtschaftsrechts. - София: УИ Св. Климент Охридски, 1996
347.7/П17 Панева, Лиляна. Инкотермс 2000: Коментар / Лиляна Панева. - София: Институт по търговия ЕООД, 2001
347.7/П30 Пашке, Мариан и др. Продажбата на търговско предприятие: Гражданско- и търговскоправни аспекти / Мариан Пашке, Венелина Павлова. - София: УИ "Св.Кл. Охридски", 2004
347.7/Р41 Рачев, Филип. Кооперативно право / Филип Рачев. - София: Университетско издателство Стопанство, 1998
347.7/Р54 Реформа в търговското правосъдие. - София: Програма на ООН за развитие, 2003
347.7/Р77 Розанис, Соломон. Проблеми на търговското право / Соломон Розанис. - София: Фенея, 1996
347.7/Р93 Русков, Росен. Търговско право за счетоводители / Росен Русков. - София: Апис, 2003
347.7/С41 Съдебни и извънсъдебни механизми за решаване на търговски спорове. - София: ЦИР, 2006
347.7/С58 Способи за извънсъдебно решаване на търговски спорове - арбитраж и медиация: Пилотен курс. - София: Американска агенция за международно развитие, 2006
347.7/С63 Правни въпроси на външната търговия на НР / Ж. Сталев и др. - София: Наука и изкуство, 1963
347.7/С75 Стефанов, Георги. Кооперативно право: част 1. - / Георги Стефанов. - 2 изд. - Велико Търново: Абагар, 1998 част 1. - 1998 част 2. - 2002
347.7/С75 Стефанов, Георги. Търговско право: Търговско качество. Търговско предприятие. Търговско представителство. Търговски дружества - общи положения. Търговски сделки - общи положения / Георги Стефанов. -3 актуализирано изд. - Велико Търново: Абагар, 2001
347.7/С75 Стефанов, Георги. Търговско право: т. 1 - / Георги Стефанов. - Велико Търново: Абагар, 2001 т. 1. Търговско качество. Търговско предприятие. Търговско представителство. Търговски дружества - общи положения. Търговски сделки - общи положения. - 2001 т. 2. Отделни видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоятелност. - 2005
347.7/С82 Стойчев, Красен. Търговски дружества на капитала: Мениджмънт и неговата правна регламентация / Красен Стойчев. - София: Марин Дринов, 1992
347.7/С83 Стоянов, Венцислав. Непаричин вноски в търговски дружества / Венцислав Стоянов. - София: БУН - ИПН, 2005
347.7/С90 Сукарева, Златка. Общи условия на договора / Златка Сукарева. - София: Университетско издателство Стопанство, 2002
347.7/Т18 Таджер, Витали. Капиталови търговски дружества: ООД, Ад, КДА / Витали Таджер. - 2 доп. изд. - София: ИК Труд и право, 1997
347.7/Т18 Таджер, Витали. Социалистически стопански организации / Витали Таджер. - София: Наука и изкуство, 1980
347.7/Т75 Торманов, Захари. Договорът: Практическо ръководство за търговски и граждански договори / Захари Торманов. - София: Сиби, 2002
347.7/Т75 Торманов, Захари. Едноличен търговец: Практически коментар и над80 примерни образци: Регистриране, вписване и промени в търговския регистър, договори, трудови правоотношения и трудови договори / Захари Торманов. - София: Сиби, 2006
347.7/Т96 Търговски дружества на капитала - ООД и АД. - София: ЦОА "Кръстю Цончев", 2006
347.7/Х65 Хопт, Клаус и др. Европейско дружествено право: Директиви на Европейската общност в областта на дружественото право: Текстове и коментар. Избари студии и статии / Клаус Хопт, Таня Бузева; прев. Кристиан Таков. - София: Сиби, 1999
347.7/Ц-30 Цветанов, Иван и др. Рекламации и искове на потребтелните кооперации при неизпълнение на договорит за продажба и превоз на стоки / Иван Цветанов, Венец Стоков. - София: ЦКС, 1957
347.7/Ч23 Чаначев, Симеон. Договорът за дружество / Симеон Чаначев. - София: Фенея, 2002
[b]Може би не знаете, но вечер Боко Тиквата се прибира самотен от работа, сваля уморено костюма си и влиза в топла вана, с томче на Лилиев в ръка. И плаче, плаче… Така му се иска да разбира това, което чете![/b]
Аватар
palimsest
Активен потребител
 
Мнения: 1729
Регистриран на: 23 Авг 2007, 18:52
Местоположение: Някъде там....


Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron