начало

КС ще решава за втори път за необжалваемостта на общите устройствени планове КС ще решава за втори път за необжалваемостта на общите устройствени планове

Търся определение на ВКС

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


Търся определение на ВКС

Мнениеот apo82 » 25 Юни 2009, 13:24

Спешно трябва да намеря определение № 331 от 28.11.2008 г. по ч.т.д. №603/2008 г., Т.К., І Т.О. на ВКС, понеже ми изтича срока за подаване на частна жалба, а намерих актове на съда, които се позовават точно на това определение и ми върши работа. Търсих в Апис, но не го открива, а и в интернет немога да го намеря. Ако някой може да помогне ще бъда много благодарен.
apo82
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 03 Юни 2008, 12:56

Re: Търся определение на ВКС

Мнениеот donna » 25 Юни 2009, 14:02

Колега апис не ви е нужен можете да си го изтеглите от сайта на съда имате номера

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№73

Гр.София, 17.11.2008 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговскаколегия, Първо отделение, в закрито заседание на седемнадесети ноември през двехиляди и осма година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Таня Райковска

ЧЛЕНОВЕ:ДарияПроданова

Тотка Калчева

при секретаря …………………, след като изслуша докладваното от съдия Калчева,т.д.№ 603 по описа за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по чл.307, ал.1 от ГПК.

Образувано е по молба на “Т”О. , гр. В. за отмяна на влязлото в сила решение № 165/29.12.2006г. по гр.д. № 1544/2006г. на Врачанския районен съд, с което е отхвърлен предявеният иск на “Т”О. против О. В. и “БКС” О. , гр. В. за отмяна на решение от 19.06.2006г. на кмета на общината за класиране на участниците в обявена процедура по възлагане на обществена поръчка, а “Т”О. е осъдено да заплати разноски по делото - на О. В. лв. и на “БКС”О. – 15000 лв.

Съгласно уточнение в молба от 06.10.08г. молителят е посочил, че иска отмяна на решението в частта за присъдените разноски в размер на 15000 лв. за адвокатски хонорар. Поддържа наличието на основанието по чл.303, ал.1, т.5 от ГПК, тъй като е налице нарушение на съдопроизводствените правила, “изразяващи се във факта, че по делото не са представени никакви доказателства, че тази сума е платена”.

Ответникът О. В. не взема становище по молбата.

Ответникът “БКС”О. , гр. В. оспорва молбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение констатира, че молбата за отмяна е недопустима.

Съгласно чл.305, т.5 от ГПК молбата за отмяна се подава в 3-месечен срок, който в хипотезата по чл.303, ал.1, т.5 от ГПК тече от узнаване на решението. В случая, решението на Врачанския районен съд е подлежало на обжалване, и е съобщено на молителя на 15.01.2007г. Молителят не оспорил редовността на получаване на призовката, поради което подадената на 14.07.2008г. молба за отмяна се явява просрочена.

На следващо място, конкретното основание за отмяна не попада в хипотезата на чл.303, ал.1, т.5 от ГПК. Изложените оплаквания касаят правилността на решението в частта за разноските, които подлежат на проверка по реда на инстанционния контрол.

По изложените съображения молбата за отмяна на влязлото в сила въззивно решение е недопустима, поради което следва да се остави без разглеждане.

Ответникът “БКС”О. , гр. В. е претендирал разноски за настоящото производство, но не е представил доказателства за направени такива. Представените с възражението платежни документи са от 2007г. и касаят процесуалното представителство пред районния съд.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съдО П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима молба вх. № 8260/14.07.2008г. на “Т”О. , гр. В. за отмяна на влязлото в сила решение № 165/29.12.2006г. по гр.д. № 1544/2006г. на Врачанския районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от молителя пред друг тричленен състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.2.
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Търся определение на ВКС

Мнениеот apo82 » 25 Юни 2009, 15:42

Нещо ми се разминават нещата и не мога да разбера къде греша. В разпореждането на съда са цитирали определение, което търся, но това което намерих в сайта на ВКС и вие сте цитирали не съвпада със същото. Притеснявам се да цитирам съответното определение , но пък го видях в два съдебни акта посочено по един и същи начин, едва ли е сгрешено.
Извадка от текста на разпореждането, от което видях цитираното определение:
"Според чл.60, ал.2 от ЗКИ сезирането на съда по реда на чл.418 от ГПК се предхожда от действие на банката по обявяване на кредита за предсрочно изискуем поради неплащането на една или повече вноски. По делото не са представени от страна на банката доказателства за такова обявяване. Не може да се приеме и че обявяването по смисъла на чл.60, ал.2 от ЗКИ се извършва с депозиране на заявлението по чл.418, във вр. с чл.417, т.2 от ГПК. В горния смисъл е и определение №331 от 28.11.2008 г. по ч.т.д. №603/2008 г., Т.К., І Т.О. на ВКС, произнесено в хода на касационно производство, допуснато поради противоречиво решаван от съдилищата материалноправен и процесуалноправен въпрос, какъвто се явява този относно предпоставките по чл.417, т.2 от ГПК, във вр. с чл.60, ал.2 от ЗКИ. В горепосочения съдебен акт ясно е направено тълкуване на разпоредбата на чл.60, ал.2 от ЗКИ, според което в случаите на позоваване на предсрочна изискуемост на кредита е необходимо депозирането на заявление по чл.418 от ГПК да се предхожда от действие на банката, изразяващо се в обявяване на кредита за предсрочно изискуем: „… и 2./ Когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем, поради неплащането на две или повече вноски. Т.е. обявяването на кредита за предсрочно изискуем е действие, предхождащо сезирането на съда по реда на ГПК. Ще следва да се отбележи и това, че както обективното настъпване на условията за предсрочна изискуемост, така и субективния момент – обявяването й, има значение за определянето на момента, от който цялото вземане е станало изискуемо и оттам – началната дата на наказателни лихви и/или на погасителна давност и пр.”
apo82
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 03 Юни 2008, 12:56

Re: Търся определение на ВКС

Мнениеот p_dyan » 03 Юли 2009, 17:42

Интересен е този въпрос, дали и как банката трябва да обяви тази предсрочна изискуемост. Или просто без обявление банката счита кредита за предсрочно изискуем, поради факта на неплащане на 3 вноски на техните падежи.
Възможно е такова "обявяване" да не се прави с оглед бързина и да не би да се разпореди длъжника с имуществото - особено за кредити, които нямат ипотека (потребителски и други).
p_dyan
Потребител
 
Мнения: 484
Регистриран на: 09 Мар 2008, 23:37


Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron