Страница 1 от 1

Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2004, 00:02
от tany_
Написаха ми едно определение по чл.237, ал.5 от НПК. Но тъй като делото беше доста страници и ме хвана промяната на НПК миналата година... някой неща от това дело останаха неразгледани - трябваше да се гледа на открито заседание, но след промяната нямах тази възможност . Има ли вариант да искам преразглеждане. Има ли инстанция към която да се обърна за това. Тази част дето ' потъна' е важна и оказва влияние на други дела.
Моля за компетентно мнение

Re: Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2004, 11:11
от Ivanoff_I
От написаното не ми стана много ясно какво точно определение е било постановено, най - вероятно изглежда е било потвърдено постановление на прокурор за прекратяване на делото. Вариантите за преразглеждане са два - по пътя на възобновяването /ако са налице основния за това - вж. чл.359-365 НПК/ или по реда на ал.7 на чл.237 НПК пред по - горестоящата прокуратура. Лично моя съвет е да използваш втория вариант - по - лесно е и по - бързо.

Re: Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2004, 13:41
от clavius
след като има произнасяне от съд реда по ал.7 е нодопустим

(7) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., нова, бр. 50 от 2003 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, ! което не е било обжалвано ! от обвиняемия или от пострадалия, може служебно да бъде отменено от по-горестоящия прокурор.

Re: Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2004, 15:44
от Ivanoff_I
Принципно си прав, но никога не е излишно /а и е напълно допустимо/ да се "прослуша" и по - горестоящата прокуратура. Пък и тълкуването /и прилагането/ на НПК /вкл. и по посочения текст/ са различни.

Re: Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2004, 16:29
от Imperato
Чл.237, ал. 5 от НП предвижда процедурата "Служебно отменяне " на вече издадено от прокурора постановление за прекратяване на наказателно производство.редът е , видимо от първата алинея, жалбата срещу това постановление да се изпрати направо до съда, а не чрез прокурора,както искат на практика.Задължение на съда е да иска прокуроската преписка и да се произнесе с процедурно решение/определение/ в състав един съдия и секретар.Заседанието е неприсъствено/закрито/. После това ПР, не подлежи на обжалване. Но се поставя един такъв въпрос-може ли да подлежи на касация? Справеливостта изисква, това да може да става.Засега няма достатъчна съдебна практика-изменеието е от миналата година, предложението е мое още от т.преди четири години да се отиде към една нормална процедура, така че съдат да има правото да ръководи цулото наказателно производство, и да не се чака някой старшина да казва, дали този или онзи подлежи на предаване на съд. Засега я караме по милиционеросоциализма...?! Важното е, да се привличат лицата като ЗАПОДОЗРЕНИ и едва след като се съберат достатъчно основни и главни данни за извършено престъпление, да се отива към повдигане на обвинението.Тоест, съдът може да задължи прокурора да привбече някои лица като заподозрени в изнвършването на някакво престъпление, поради факта ,че има някакво деяние.
Казах "основни и главни данни"-имам предвид нарушения на КРБ като основни данни и главни- нарушения , потъпкване на законите!! Съдът е длъжен да даде задължителни за прокурора указания, какво да стори още, кого да призове, какви документи да се набяват от жалващия се или от заподозрения и т.н. И какви въпроси да му се зададат като задължителни за изясняване.

Re: Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 05 Апр 2004, 20:31
от tany_ivanova
Постановлението е за прекратяване на наказателно дело . Обжалвах го, но съда с Определение по чл.237, ал.5, т.1. НПК потвърди постановлението. Проблемът е следния- дознателя беше настоен субективно-оправдателно към виновното лице и написа Мнението си избирателно. Прокурорът не е имал явно време да чете 400 страници и е приел становището на дознателя.... защото след като четох мнението на дознателя, а това беше след като ми връчиха постановлението за прекратяване - видяш че прокурора е 'преписвал' - извинявам се за грубата дума, но си имам копия . Дори в постановлението има изнесени неверни данни. Това постановление го обжалвах, но ме хвана промяната в НПК и съда гледа на закрито заседание делото. Надявах се съдията да обърне внимание на това, че разследването не е довършено и да отмени изцяло или отчасти постановлението и да го върне за доразследване , но.... Като получих копие от Определението установих, че и съдиятя е 'преписвал'..... така е... за съжаление. В делото 'потънаха' документи, които не трябва да потъват. Но след като вече са там, не могат да се извадят повече......
Не мисля че няма вариант. Имам и адвокати, но ми казват че все още няма практика..... но това не ме удовлетворява. В един момент ще стана виновна поради липсата на практика и поради факта, че някой не си е свършил работата.

Вече се замислям дали да не отивам при главния прокурор...... Не може да няма начин.
Моля ви за мнение.

Re: Определение по чл.237,ал.5 НПК

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2004, 09:34
от Ivanoff_I
За съжаление, след като производството за проверка на прокурорското постановление пред съда е било по твоя инициатива, не може да използваш реда по чл.237 ал.7 от НПК. Остава единствената възможност по гл.18 разд.І на НПК, но само ако е налице някое от предвидените в чл.362 НПК основания. Тогава, в зависимост от основанието, следва да се сезира окръжния, респ. главния прокурор. Успех!!!