Страница 1 от 1

търся ТР относно неоценяемостта на лични и други документи

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2006, 20:16
от yugoslav
Колеги, от няколко дни усилено търся ТР относно неоценяемостта на лични и други документи /не ценни книги!/ в пари! Всички казват, че има такова ТР, но никой не може да ми посочи нищо повече-номер, година... Ако някой разполага с "идентификационните" белези на това ТР , моля да ми ги посочи!
С внимание бих приел и акъл от колегите във връзка с това дали има съставомерност на деянието по чл.194, ал.1 НК, ако предмет са само и единствено документи и нищо друго!
Тенк ю!

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2006, 20:35
от lawhope
Ако предмет на деянието са само документи за самоличност,си мисля за приложението на чл.80 т.3 от Закона за българските документи ,където отнемането без знанието на лицето,използването и т.н. се наказват единствено с глоба- е ,доколкото всичко това не осъществява състава на по-тежко престъпление,разбира се...

МнениеПубликувано на: 20 Юни 2006, 21:04
от mishi_83
Кражба в този случай не може да има - каква ще е паричната стойност на тези документи, освен ако не се касае за ценни книжа?!

По вероятно е тук да намери приложение Чл. 319. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който унищожи, скрие или повреди чужд или не изключително нему принадлежащ документ с цел да причини другиму вреда или да набави за себе си или за другиго облага, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.