Страница 1 от 1

какво да правя???

МнениеПубликувано на: 01 Ное 2004, 16:28
от kely
Едно лице е осъждано два пъти. Първата присъда е от октомври 2002г - 1г ЛС отложена за 3 години. Втората присъда от май 2003г отново на 1г ЛС отложена за 3 години. Двете присъди не са кумулирани - нито служебно, нито по молба на осъденото лице. В момента лицето е подсъдимо за деяние извършено в изпитателния срок и на двете присъди. Не е ли редно преди да се прочете настоящата присъда първите две да се кумулират и да се определи едно общо най - тежко наказание за тях.
Когато едно лице извърши друго престъпление в изпитателния срок присъдата от условното осъждане се изтърпява отделно от новата, т. е. не се кумулира. Но в случая са налица две условни присъди, които е следвало да бъдат кумулирани. Така излиза че ще трябва да лежи и двете условни присъди освен новата.
Какво да правя?

Re: какво да правя???

МнениеПубликувано на: 02 Ное 2004, 10:46
от kely
Някой, някаква идея?

Re: какво да правя???

МнениеПубликувано на: 02 Ное 2004, 11:01
от max
От значение е датата на извърване на деянието и датата на влизане на присъдата в сила. Кумулация ще се извърши от съда постановил последната присъда. Търси възможност по последното обвинение да бъде оправдан или да бъде наложено административно наказание.

Re: какво да правя???

МнениеПубликувано на: 02 Ное 2004, 11:18
от adresat
Колега, няма такава възможност да търпи и наказанията по двете условни присъди. Съдът ще си определи наказанието по третата присъда. След това ще групира двете условни и ще определи общо наказание, най- вероятно 1г. и след това в зависимост от това дали първото и второто деяние са извършени като пълнолетен или като непълнолетен ще се произнесе по привеждането му- виж чл.69, ал.2 от НК- тук имаш един тарикатлък- да сключиш споразумение с прокурора, като искаш мин. лишаване от свобода/ разбира се ефективно- нямаш друг избор и да се съгласи да не се привежда в изпълнение наказанието по двете условни присъди за деяния, извършени като непълнолетен. Но ако е бил пълнолетен ще се приведе определеното общо наказание- чл68 и тук заявиси дали третото деяние е умишлено или непредпазливо- ако можеш бягай от умисъла.

Re: какво да правя???

МнениеПубликувано на: 02 Ное 2004, 11:50
от kely
Всичките осъждания са като пълнолетен. Новото деяние е умишлено, по квалифициран състав и то при условията на чл. 26 от НК / продължавано престъпление / . Присъдата при всички положения ще е ефективна. Проблемът е че двете условни присъди са постановени от друг съд, различен от този пред които ще се гледа настоящето дело. Освен това щетите от последното деяние не са възстановени, следователно не мога да се споразумея с прокуратурата.

Re: какво да правя???

МнениеПубликувано на: 02 Ное 2004, 13:24
от adresat
Възможно е в този случай, съдът който е компетентен да разгледа делото по третото деяние- да приведе и поттделно и двете наказания по първата и втората присъди и тогава да групира. Другият начин е вие да поискате от втория съд групиране и да поискате от третия съд да изиска актуални данни от съответното бюро "Съдимост". По отношение на това дали са или не са възстановени вредите не е пречка да се сключи споразумение дори и за тежки престъпления, ако не попадат в ограниченията на закона за такива по цитираните глави от НК. въпросът е от значение за възможността за "падане " на минимума и да искаш приложение на чл55Нк, но в твоя случай много трудно е някой прокурор да се съгласи да ти наложи "глоба", вместо л.от св., въпреки,че и да не са налице многобройни или изключителни обстоятелства, прокурора пак може да приложи чл. 55, ако няма минимум.