начало

Президентският секретар Пламен Узунов и съветникът Илия Милушев вече са с обвинения Президентският секретар Пламен Узунов и съветникът Илия Милушев вече са с обвинения

Член 237 от НПК

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Член 237 от НПК

Мнениеот Румяна Кънева » 30 Апр 2004, 17:42

до Районен Прокурор
Свищов

М О Л Б А
от Румяна Иванова Кънева, ЕГН 4806291471
ул.”Кирил Д.Аврамов”, № 10, ап. 4, ет.2.
Свищов
ОТНОСНО: приложението на чл. 237, ал. 7 от НПК

На вниманието на госпожа Калинка Тодорова

Почитаема от мен Калинка Тодорова,

Държа да знаете, че не мога да въприема отговора на Районен съд от 26 април 2004 г. за меродавен. Първо на първо, не съществува никаква “полицейска преписка №71/2004 г.”, понеже районният прокурор все още не е назначен за полицай-има си прокурорска преписка. Второ на второ, както се твърди по ЧХД №104/04 г. имало било “постановена присъда по НОХД № 273/2002 г.”, макар от ясно по-ясно да е била представена тази Присъда с № 43, но по НОХД №278/02г. Много е вероятно госпожа Теодора Стоянова да е била преуморена от ” невръзващите се законови текстове..”, но държа да знаете, че тя беше известена предварително да си почине малко, преди да понапредне в обстойния прочит на личната ми Жалба до Районен Съд-Свищов. По-настоящем този отговор – ОПРЕДЕЛЕНИЕ №26 от 26 април 2004 г. – се намира като архивиран, на четвъртия етаж на съда в Свищов...Много рано е отнесен там, независимо от това, че този род определения не се обжалват. Те подлежат на касация, смея да предположа!
Това процедурно решение/определение/ е крайно немотивирано. Не се основава на абсолютно никакъв законен текст, а е редното да бъде законово облечен и поднесен и на най-невнимателните читатели.
За да сме наясно, за какво е вървяла реч в моята Жалба – а това Председателят на Районен съд знае много добре – си разрешавам да припомня целия текст на чл. 237 от НПК - http://lex.bg/lexus.php?doc=2257&seq=24 ... 903ed6bea9
«Прекратяване на наказателното производство
(Изм.-ДВ, бр. 70 от 1999 г.)
Чл. 237. (Изм.-ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 64 от 1997 г., бр. 70 от 1999 г.; бр. 42 от 2001 г.) (1) Прокурорът прекратява наказателното производство: 1. в случаите на чл. 21, ал. 1; 2. когато намери, че обвинението не е доказано. (2) (Изм.-ДВ, бр. 50 от 2003 г.) С постановлението прокурорът се произнася и по въпросите за веществените доказателства и отменя наложените на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката по чл. 156, ако основанието за нейното налагане е отпаднало. (3) (Изм.-ДВ, бр. 42 от 2001 г., бр. 50 от 2003 г.) Препис от постановлението за прекратяването на наказателното производство се изпраща на обвиняемия и на пострадалия, които могат да обжалват постановлението пред съответния първоинстанционен съд в 7-дневен срок от получаване на преписа. (4) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., нова-ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от 7 дни от постъпване на делото, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство с определение. Определението на съда не подлежи на жалба и протест. (5) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., нова-ДВ, бр. 50 от 2003 г.) С определението съдът може: 1. да потвърди постановлението; 2. да измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства; 3. да отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. (6) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., нова-ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Не се съставя постановление за частично прекратяване на наказателното производство при изменение на обвинението срещу същото лице за същото деяние. (7) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., нова-ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия, може служебно да бъде отменено от по-горестоящия прокурор. »
Тук законодателят е допуснал да предвиди изрично една хипотеза, която визира налично обжалване. В случая, моята Жалба до Районен съд е фактът, който навежда на мисълта, че след като определението не се позовава на алинея първа, или на чл. 21, ал. 1 от НПК, е напълно допустим отзив на прокурорът от същия ранг. Сиреч, това сте Вие лично. ОТЗИВ, в смисъл на саморевизия!!
Все пак имам фактическо-правното основание да искам това от Вас. Аргумент за подобна моя позиция е фактът на двойствения отговор по предишно писмо на Районен Прокурор от 23 март 2004 г. Там бе постановено, че: “Отказвам да...” и “...ПРЕКРАТЯВАМ ...” Фактически имаме започнало досъдебно производство, което се потвърждава от самата позиция на Районен прокурор - “При проверката по жалбата на Кънева са ИЗИСКАНИ и двата устава на ПКИ ”Нове” гр.Свищов.” А това означава само едно: започнало е досъдебно производство под формата на проверка, което се ПРЕКРАТЯВА. Вярно е, че може да се обжалва пред Окръжен Прокурор, но още по-вярно е, че Свищовският съд е този, който издал набедителна присъда и той е съдът, който трябва някакси да оправи допуснатите противоправни деяния по смисъла на чл. 286 от НК. А не да разчита на присъда от страна на ВтОС и така да замаже вината на набедителите и на други, който имат нужда от очила!!
Приложение: Лист 127 от ЗАКЛЮЧЕНИЕ на съдебно-оценъчна експертиза по сл.д.№639/00 на ОСлС гр.В.Търново Забележка по точка 2 от определението на експертизата – $1 772 X 1.975 =35 000 .лв. Струва ни се, че не бихте желали да казват за Вас, че сте верига, така че имате пълното основание да искате даже от ВтОС да приеме вашата лична констатация, че не сте обърнали по-добро внимание на едната нула в повече при числото 35 000 лв. Защото множимото е равно на 3499,70 лв. Три хиляди, четиристотин деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки!! А обвинението се позовава на сумата по-долу – 24 000, приело я като пазарна цена на печатната машина СОЛНА-225. Тази цена не напразно е експонирана в центъра на листа от това Заключение!! За това си знаят както и Петко Димитров, а така също и Боян Георгиев?! Първият не повдига въпрос за това в съда, а вторият не приема констатациите на тройната експертиза, а приема тази цифра 24 000 лв. за меродавна, и от нея в мотивите си приспада 13 000 лв. получени от ПКИ ”Нове” и присъджа на кооперацията остатъка от 11 000 лв. Вторият, както вече се е казвало, се е надявал на хонорар далеко над гредата на мининума по Наредбата за адвокатските възнаграждения...Както виждате, не е никак мъчно да го докажем пред ВСС или пред ВАдС. Та значи, може да покажате това заключение на другарката Теодора Стоянова, беким се сети, че бая “ безпредметност” / в кавички/ има по моята Жалба до Районен Прокурор. Ще бъда удовлетворена напълно, ако с писмо или с личното Ви явяване пред ВтОС чистосърдечно признаете това недовиждане. Нима е унизително? Напротив, това е ГЕРОЙСТВОТО на праведния!! Безпредметното е, че досега не сме сезирали онзи, когото е трябвало...защото предметно е добронамереното ни отношение, целещо да посочи, да поназидае малко и да превъзпита на местно ниво!! За да не се ПОВТАРЯ!!
Свищов, 30 април 2004 г.
С искрени почитания
Румяна Кънева
Румяна Кънева
 

Re: Член 237 от НПК

Мнениеот яstavrev » 30 Апр 2004, 18:48

Да живее Императора!
яstavrev
 

Re: Член 237 от НПК

Мнениеот Sultan of Brunei » 05 Май 2004, 10:38

В света има само един Император и той се казва Акихито. Нека да е жив и здрав и да пребъде делото му на миротворец!! Да са живи и здрави синовете му и внучката, а така също и добрата Императрица.
Sultan of Brunei
 

Re: Член 237 от НПК

Мнениеот Койчо от Конаре » 05 Май 2004, 12:01

Да живее!
Койчо от Конаре
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта


cron