Страница 1 от 1

Относно свидетелите и обясненията при частна тъжба

МнениеПубликувано на: 26 Яну 2002, 23:15
от rado
Според чл.59 НПК." Пострадалият и подсъдимият имат право да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, които сами не могат да съберат."Та въпросът е следният: 1)Може ли разпитващият полицай да бъде призован като свидетел по делото относно обясненията на подсъдимия,събрани при условията на чл.59 НПК? 2)Може ли писмените му обяснения да послужат като писмено доказателствено средство и да бъдат и те допуснати разбира се? Според мен и на двата въпроса отговорът е положителен,защото 1)чл.93 НПК забранява в наказателното производство да свидетелстват лица,участвали в друго процесуално качество в наказателното преследване, но полицаят няма никакво процесуално качество,т.к. в тези дела има само съдебна фаза и няма предварително разследване,т.е. процесуална дейност. 2)Именно от горното следва,че могат да се допуснат и писмените обяснения във качеството им на извънсъдебни признания.Това не са обяснения дадени в досъдебното производство,така че установената мълчаливо забрана в чл.277 НПК,(че могат да се прочетат само обяснения дадени пред съдия,а не и когато са дадени пред органи на досъдебното поизводство)не следва да намери приложение тук.Това е моето мнение,а как мислите вие?

RE: Относно свидетелите и обясненията при частна тъжба

МнениеПубликувано на: 01 Фев 2002, 23:08
от Кларк Кент
А според мен и на двата Ви въпроса отговора по- скоро е отрицателен. Полицаят, който е подпомогнал някоя от страните във фаза предхождаща съдебното производство има процесуалното качество на орган, който е изпълнил задължение произхождащо от чл.59 НПК, т.е. той е участвал в някакво процесуално качество, като е подпомогнал страните или страната в рамките на разпоредбата на чл.59 НПК.Впрочем в тази роля той не може да снема обяснения от евентуалният подсъдим а само "... да събира сведения, които пострадалият и подсъдимия не могат сами да съберат". В този смисъл, ако е снел някакви собственоръчни обяснения от пострадалия, то това не е същински разпит на уличено лице или обвиняем и протокола не би могъл да се ползва, като годно доказателствено средство по реда на чл.277 НПК или ако говорим за свидетел, по реда на чл.279 НПК. От тук следва, че забраната да се разпитва лице, участвало в производството в друго процесуално качество по чл.93 НПК важи и за полицай, който е имал процесуална роля по реда на чл.59 НПК, а обясненията, които евентуално е взел от някоя от страните не са годно доказателствено средство, събрано по реда на НПК и не могат да бъдат валидно включени в доказателственият материал по време на съдебното производство. Все пак чл.59 НПК говори за подпомагане при набавяне на сведения, а не при събиране на доказателства, което означава, че полицая не е събирал такива, а само е подпомогнал страна или страните, изпълнявайки процесуално задължение, вменено му от чл.59 НПК.Участвайки, като орган задължен да подпомага подсъдимия или пострадалия при набавяне на сведения съгласно чл.59 НПК, той придобива друго процесуално качество, поради което за него важи забраната за разпит, като свидетел. Това е моето мнение.

RE: RE: Относно свидетелите и обясненията при частна тъжба

МнениеПубликувано на: 07 Фев 2002, 22:24
от rado
Как може лице,което не извършва процесуална дейност да участва в процесуално качество?Самият факт,че казвате,че самият разпит не е извършен по реда на НПК,следователно то това действие,както и всички други негови действия нямат процесуален характер.Аз съм на мнение,че лицето,което извършва действия по чл.59 НПК извършва оперативна,а не процесуална дейност.Чл.59 НПК не урежда процесуална дейност, а само посочва правата ,които има пострадалият(вж. сИстематичното място на члена). Ако беше обратното,то тогава обясненията на лицето биха били годно доказателствено напр. по член 279,ако чл 59 НПК урежда процесуална дейност.Да не забравяме,че наказателния процес започва от момента на образуване на полицейско производство или на предварително разследване.Даже предварителната проверка,уредена в НПК не е процесуална дейност.По дела от частен характер наказателния процес има само съдебна фаза.Това е за процесуланото качество:)) Съгласен съм с вас,че събраните обяснения и показания не са събрани по реда на НПК.Това е безспорно.Но това не е проблем да бъдат допуснати от съда.Документите са единствените доказателствени средства,които могат да бъдат допуснати,независимо че са изготвени преди започването на наказателния процес.Всички други доказателствени средства се изготвят в процеса на наказателното производство.А писмените доказателственои средства могат да се изготвят както преди процеса ,така и след като той е започнал.(съгласни ли сте??)Тук не стои въпроса за чл 277 или чл. 279 защото те уреждат въпросите за разпит,извършен като процесулна дейност.Те не следват да се прилагат в случая.Какво мислите вие?Благодаря ви предварително:)))

RE: RE: RE: Относно свидетелите и обясненията при частна тъж

МнениеПубликувано на: 08 Фев 2002, 23:39
от Кларк Кент
Вижте, аз смятам, че след като НПК вменява в задължение на полицая да оказва съдействие при събиране на данни, които някоя от страните не може да набави сама, то полицая извършва действия в някакво процесуално качество. Та нали именно процесуалният закон е този, който го задължава!? Като тълкувате закона, не забравяйте, че чл.93 НПК изчерпателно изброява онези, които могат да бъдат свидетели, въпреки, че са участвали в друго процесуално качество в прцеса. Сред тях не са полицая извършил предварителна проверка по досъдебни производства, които в последствие в съда са образувани, като НОХД, както и този, който е подпомагал страните по НЧХД преди завеждането му.Във Вашата теза има едно съществено противоречие- ако полицая не участва в процесуално качество/ в което се съмнявам, тъй като именно процесуалният закон го задължава /, то тогава как искате събраните от него обяснения да се ползват, като доказателствени средства? Излиза, че не са събрани по реда на НПК.Освен това какъв документ биха били те?Официален или частен? Аз считам, че полицая дори не може да събира такива обяснения. Набавянето на сведения е нещо различно от разпитите на хора. Полицейските обяснения все пак са данни, които се събират в рамките на предварителна проверка, за набавяне на достатъчно данни за образуване на наказателно производство. При НЧХД няма такава фаза в процеса, така че не би следвало и да има такива обяснения.И друго, как ще се ценят, като доказателство горните обяснения? Как ще се позовете на противоречия между тях и показанията или обясненията дадени по време на съдебното следствие по НЧХД-то ? Нали няма да могат да се четат!