начало

Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1 Прокурорската колегия ще подбира европейските делегирани прокурори, а те ще са независими от обвинител №1

НП от грАДския транспорт

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


НП от грАДския транспорт

Мнениеот dexter » 26 Апр 2005, 21:47

Пътувах в тролей с абонаментна карта, когато двама бабаити-контрольори ме обвиниха, че съм нередовен пътник, защото картата ми не важи за тази линия. Не бях съгласен и затова не платих билета за нередовен пътник, а те ми съставиха Акт за установено административно нарушение, където аз си написах възраженията. След време пристигна Наказателно постановление, от което не е видно, че възраженията ми са взети предвид и с което ми се налага глоба. Обжалвах НП в законния срок пред Районния съд и бе насрочено дело.
Въпроса ми е: Как ще ме посъветвате да процедирам на делото? Как да се подготвя? Има ли някакви специфични изисквания, съдебна практика...?
Благодаря ви предварително.
dexter
Младши потребител
 
Мнения: 50
Регистриран на: 08 Апр 2003, 00:51

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот obiknovenska » 26 Апр 2005, 22:48

Прегледай внимателно дали са наред всички реквизити на наказателното постановление - чл. 57 от ЗАНН, посочени ли са правилно законните разпоредби които са нарушени, дали постановлението е издадено от компетентен орган, в законоустановените срокове, търси някакви нарушения по процедурата по актосъставяне и по издаване на наказателното постановление, направи си възраженията, които си дал и пред актосъставителя, както и че същите не са взети предвид при издаване на НП....
Иначе си спомням, че имаше някакъв сборник с решения на Софийски районен съд по административнонаказателни дела.
Успех!
obiknovenska
 

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот neznaesht » 27 Апр 2005, 10:09

Виж и дали глобата е определена на минимума и ако не е - можеш да искаш и намаляване на размера й.
Погледни и дали посочените като нарушение членове дали наистина отговарят на извършеното от теб.
Освен това, ако акта е съставен на място трябва да има подписа на свидетел на установяване на нарушението.
Успех!
neznaesht
 

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот Бо » 27 Апр 2005, 17:02

Наказващият орган не не длъжен да вземе под внимание възражението.
Бо
 

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот 5h5643 » 29 Апр 2005, 11:54

No trjabva da go razgleda
5h5643
 

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот askander » 30 Апр 2005, 11:37

От доста време размишлявам по въпроси на тази тема и затова ще споделя нещо и ще те помоля, ако го приложиш и съдът го уважи, да ми пишеш 2 реда на askander@abv.bg
Както знаем, преди няколко години Столична компания за градски транспорт беше преобразувана от общинско предприятие в еднолично търговско дружество, собственост на Столична община. Това означава, че режимът вече е по търговското и гражданското законодателство. И от тук следват няколко логични извода, а именно:
1. Пътуването без или с нередовен документ не е административно нарушение, а неизпълнение на договорно провоотношение (затова и преди време измениха Наредбата за превоз на пътници в градския транспорт и въведоха понятието "билет за таксуване на нередовен пътник" вместо "глоба");
2. Контрольорите не са компетентни да съставят Акт за констатиране на административно нарушение и въобще - не следва да се прилага реда по ЗАНН;
3. Директорът на СКГТ не може да бъде административно-наказващ орган, защото СКГТ не е част от общинската администрация, а управител на едно търговско дружестео. Доколкото си спомням имаше правна възможност за делегиране на административно-наказателна компетентност на "обществени организации", но СКГТ не е такава; имат се предвид по-скоро такива като Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Очаквам и други мнения от колеги, за да разбера дали не пропускам нещо и дали мисля в правилна посока. Защото ако съм прав и съдът мисли като мен, за СКГТ ще възникнат много сериозни проблеми, наистина много сериозни...
askander
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 29 Авг 2004, 13:45

НП от Столична община относно грАДския транспорт

Мнениеот dexter » 02 Май 2005, 20:31

Благодаря на всички за това, че си направихте труда да пишете :)

obilknovenska, основното, което прави впечатление в Акта е, че от името на посочения свидетел е очевидно, че той е брат на съставилия акта контрольор. Мога ли да посоча това, като тяхно нарушение? И ако да, как да го сторя? Също за адрес на свидетеля е посочен не адреса му по местоживеене, а адреса на местоработата му т.е. централата на СКГТ, без да е посочено, че той работи там.

Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа:
8. вещите, които се отнемат в полза на държавата
..., а то не ги съдържа, защото ми беше отнета картата и това не е упоменато в Наказателното постановление. По този начин не можах да я ползвам в срока, за който съм заплатил. Мога ли да претендирам против отнемането?

aksander, интересно, но НП е издадено от "Република България - Столична община" и е подписано от зам.кмета на Столична община :( Иначе СКГТ е ЕООД, но
Чл. 47. (1) Административни наказания могат да налагат:
а) ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение;
б) длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ;
в) съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи.
(2) Ръководителите по буква "а" могат да възлагат правата си на наказващи органи на определени от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет
Мога ли да поискам да ми се посочи въз основа на кой Нормативен акт Столична община налага наказания на нарушителите в грАДския транспорт?

На насроченото дело съдията ще ме разпитва. Как мислите? Подходящо ли ще е да му представя начертана схема с линиите на градския транспорт, с която да илюстрирам твърдението си, че картата ми важеше за тролея, с копйто се возех? Имам и брошура от самия Градски транспорт със схема на линиите.
dexter
Младши потребител
 
Мнения: 50
Регистриран на: 08 Апр 2003, 00:51

Re: НП от Столична община относно грАДския транспорт

Мнениеот askander » 05 Май 2005, 17:44

Със създаването на "СКГТ" ЕООД Столична община обособява свое имущество и променя коренно режима на имуществото и дейността - той се трансформира от административен в частноправен и по-конкретно - по Търговския закон, независимо, че общината е единствен собственик на капитала. Провери кой е компетентният орган издал Наредбата за превоз на пътници и т.н. и откъде произтича тази му компетентност, от кой законов текст. Защото ако е издадена от едноличен или колегиален орган на едно търговско дружество, тя въобще не е нормативен акт, а нещо като Общи условия към договорните отношения, които възникват с качването ти в рейса. Според мен има смесване на административния и търговския режим - дори и органите на СКГТ като персонален субстрат да са формирани от длъжностни лица от общината, те не могат да действат в това си качество. Ако общината чрез своето ЕООД може да издава подзаконови НА (Наредбата) и да урежда по административен ред неизпълнението на договорни отночения с потребителите на услугите й (актове за нарушения и НП), това създава неравнопоставеност между стопанските субекти, което противоречи на Конституцията. ЕООД-то е търговско дружество и правоотношенията му се уреждат преди всичко от ТЗ и ЗЗД / ГПК за неуредените материални и процесуални въпроси. Можеш да оспорваш както подведомствеността на съда, така и реда, по който следва да се разглежда делото (не административен, а като редовно гражданско дело евентулно за нанесени на СКГТ вреди. Може да се оспорва и компетентността на контрольорите да съставят констативни актове за нарушения, защото тук няма административно нарушение, а се съставя акт по правилата на ЗАНН. В този смисъл съмнителна е и доказателствената сила на такъв акт, издаден от служител на едно ТД-во. Спорна е и компетентността на "Република България - Столична община" в лицето на зам. кмета да издава НП, пак защото не се касае за административно нарушение, а и още нещо - какъв е един зам. кмет в едно ТД-во?! Отново смесване на правен режим и правомощия от два правни отрасъла.
Направи всички тези възражения (съжалявам за хаотичността, но разсъждавах на момента) и ако не са основателни, съдът ще ги отхвърли, но трябва да го направи мотивирано! Нищо не губиш. Можеш или да спечелиш, или искрено да се позабавляваш. Не забравяй и молбата ми за обратна връзка на посочения горе e-mail.
Успех!
askander
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 29 Авг 2004, 13:45

Re: НП от Столична община относно грАДския транспорт

Мнениеот Lyubo » 16 Май 2005, 12:04

Mislia,4e Obiknovenska e prawa. Gledai da nameri6 propusk v systavianeto na akta. Osven towa kontroliorite v gradski transport niamat pravo da ti iskat li4nata karta za ustanoviavane na samoli4nostta,towa prawo po zakona za MWR,pritejawat samo slujitelite w towa wedomstwo i niakoi drugi organi na izpylnitelnata wlast,no te sega ne sa wajni. Pogledni dali prawnata kwalifikacia na naru6enieto syotwestwa na opisanata fakti4eska obstanowka, respektiwno koi to4no 4len i ot kakaw normatiowen ili podnormatiwen akt si naru6il.Moje dwete da ne sywpadat. Naprimer pi6e 4e si naru6il 4len 6 al.2, a tam da e opisano drugo naru6enie, a ne towa za koeto sa te sankcionirali. Swidetelia, wij dali e angajiran na trudow dogowor. Ako da dali prez towa wreme e izpylniawal trudowite si zadyljenia, bil li e na rabota,za6toto ako e triabwalo da raboti a ne e....zle za nego. A fakta,4e e brat si go izpolzwa6. Askander sa6to e praw w twardeniata si,no go polzwai kato rezerwen wariant,za6toto ti bori6 akta. Uspeh.
Lyubo
 

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот лили » 19 Май 2005, 13:19

Имала съм няколко дела по този повод. В обжалването пишете, че наказанието не е наложено от органа, който съгл. Наредбата следва да го наложи - комисия трябва да има. Прочетете си наредбата. Това е съществено нарушение на процесуалните правила!
лили
 

Re: НП от грАДския транспорт

Мнениеот Gosho » 23 Май 2005, 21:22

Ха, това е истинска находка ако лили е права! Колега Лили, моля, конкретизирайте къде точно в Наредбата за превоз на пътници е съответната разпоредба за необходимостта от комисия. Няма да имам възможност за достъп до НА или правно-информационна система за 1-2 седмици, а темата винаги ме е вълнувала живо. Ако имате малко време, обосновете тезата си допълнително. Благодаря ви предварително!
Gosho
 


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron