начало

ВКС излезе с тълкувателно решение по несъстоятелността при липса на имущество за покриване на разноските ВКС излезе с тълкувателно решение по несъстоятелността при липса на имущество за покриване на разноските

Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Дискусии и казуси в областта на: Наказателно право, Наказателен процес, Криминалистика, Съдебни експертизи
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 04 Яну 2015, 13:32

Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК образувано половин година след споразумението одобрено от съда. Случаят е следният:
Миналата година брат ми сключи споразумение с прокуратурата с която се призна за виновен, че е извършил престъпление по чл. 252, ал.2 и съда му наложи условна присъда и глоба. Не му бе наложена конфискация на част или цялото имущество поради чл. 55 от НК. Миналият месец обаче прокурорът подписал споразумението е направил предложение по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК за да се приложи чл. 53, ал. 2, б. "б" от НК за да бъдат отнети в полза на държавата придобитите от престъплението малко над 250 000 лева. Брат ми не притежава това имущество и вероятно по чл. 53, ал. 2, б. "б" от НК ще бъде осъден да го заплати.
Въпросът ми е следният, след като е сключено споразумение може ли по реда на 306, ал.1, т.1 от НПК да бъде приложен чл. 53 от НК? Споразумението не е ли окончателно? В случая има ли преклузивен срок?
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот kontrol » 04 Яну 2015, 13:52

За производство по 306 поначало няма срок (освен ако не се мисли зя накаква давност, но тук не обсъждаме наказание). Освен това със споразумението се уговярат само описаните в чл. 381 ал. 5 НПК въпроси, какъвто този по ч. 53 НК не е. Т.е. си мисля, че няма формални пречки.
Горното представлява потенциално грешно становище. Консултирайте адвокат, ако искате сигурност и юридическа отговорност при защитата на правата Ви.
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 04 Яну 2015, 14:23

kontrol написа:За производство по 306 поначало няма срок (освен ако не се мисли зя накаква давност, но тук не обсъждаме наказание). Освен това със споразумението се уговярат само описаните в чл. 381 ал. 5 НПК въпроси, какъвто този по ч. 53 НК не е. Т.е. си мисля, че няма формални пречки.

Отговорът ти беше точен и изчерпателен. Благодаря!

Възниква обаче въпросът, как съдът ще разбере парите, които е получил брат ми неправомерно (макар и да не е ощетил никой) в наличност ли са или не? Дали ще му ги отнеме или ще го осъди да ги заплати? Ако е първият вариант как това ще стане, като ги няма? Вероятно ще бъде приложен вторият вариант и ще бъде възложено на НАП да ги събере от него?
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот bird_of_paradise » 04 Яну 2015, 15:02

гр. Пловдив
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ПЛОВДИВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Втори наказателен състав, в открито съдебно заседание на първи юли, две хиляди и четиринадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВДОКИЯ КЕМАЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:ВЕСЕЛИНА СИМЕОНОВА СНЕЖИНА КОЛЕВА
с участието на секретаря А. К. и прокурор О. У. ,

разгледа докладваното от съдия Колева частно наказателно дело № 220 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на глава ХХI НПК .
Обжалвано е определение на Окръжен съд гр. Х., с което по реда на чл. 306 ал.1 т.1 от НПК е разгледано и уважено заявено в съдебно заседание предложение на прокурор от ОП Х. за отнемане в полза на Държавата МПС, послужило за превозване на стоките, предмет на контрабанда, за които е постигнато осъждане, чрез одобрено от съда споразумение. Съдът е отнел в полза на Държавата л.а. м. „Ф“ с ДК № Х 0790 ВВ.

Жалбоподателят Т. М. , чрез защитника си, е изтъкнал доводи за незаконосъобразност на съдебния акт и моли да се отмени.

Пред въззивната инстанция страната, респективно защитника й не се явяват. Представителят на А. прокуратура гр. П. изразява становище, че първоинстанционния акт е законосъобразен и следва да се потвърди.

Апелативен съд гр. П. след преценка на данните по делото, намира следното:

Пред ОС Х. по нохд № 340/2014г. е било поставено за разглеждане споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, образувано срещу Т. М. с обвинение по чл. 242 ал.1 б. „а“ НК – за системно пренасяне през границата на страната ни без знанието и разрешението на митниците на акцизни стоки - цигари без бандерол, на обща стойност 3 876,60 лева.

Съдът на осн. чл. 382 ал.7 от НПК е одобрил сключеното споразумение, с което на лицето за посоченото престъпление е определено наказание 7 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок от 3 години . На осн. чл. 242 ал.7 от НПК в полза на Държавата е отнет предмета на престъплението.

След приключване на това производство, съдът се е произнесъл отделно с обжалваното определение, с което е отнел в полза на Държавата превозното средство, послужило за извършване на престъплението.

Последното определение е незаконосъобразно, т.к. въпроса за налагането или не - на тази допълнителна санкция, уредена в чл. 242 ал.8 от НК е следвало да бъде разрешен в производството по одобряване на споразумението, по аргумент от нормата на чл. 381 ал.5 т.2 НПК – за изискуемо съгласие относно наказанието.

Макар отнемането по ал.8 на чл. 242 НК да не е наказание по смисъла на чл. 37 от НК, то има самостоятелно наказателно-правно значение, т.к. представлява така наречената „гражданско-правна санкция“, която се прилага във всички случаи, щом е ангажирана наказателната отговорност на лицето и е преценено, че съществуват материално-правните предпоставки, визирани в нормата.

След като това не е сторено в предложеното споразумение, нито съдът инициирал промени по реда на чл. 382 ал.5 НПК, а данни в тази са съществували, с одобряването на споразумението е налице влязъл в сила съдебен акт, който е недопустимо да се допълва.

Производството по чл. 306 от НПК тук е неприложимо, т.к. липсва както специална норма /като тази на чл. 383 ал.2 НПК/, така и обща /като напр. чл. 374 НПК, с която за неуредените случаи се препраща към общите правила/, с които да се дава възможност за допълнително произнасяне по чл.306 ал.1 т.1 от НПК, още повече, че то е възможно само във връзка с чл. 53 от НК.


С оглед изложените съображения, съдът намира, че постановеното определение е незаконосъобразно и следва да се отмени.
Воден от изложеното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ определение № 185 от 03.06.2014г. по нохд № 340/2014г. на Окръжен съд гр. Х., с което е отнет в полза на Държавата л.а. м. „Ф“ с ДК № Х 0790 ВВ, вместо което постановява :
ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжна прокуратура гр. Х. за отнемане в полза на Държавата на лек автомобил марка „Ф“ с ДК № Х 0790 ВВ и рама WF0NXXGBBNSE98048.
Определението подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд на РБ в 15 дневен срок от уведомяването на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.
ЧЛЕНОВЕ:2.

О не е обжалвано и е влязло в сила - справка тук http://www.apelsad-pd.bg/apletCGI.html
Протокола по делото пак там.


Не искам да те плаша, но според мен трябва да се запознаеш и с практиката по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Престъплението по 252 от НК е включено в изчерпателно избрените хипотези на чл. 21( т.17).
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот kontrol » 04 Яну 2015, 15:45

Интересно, bird_of_paradise. Преди всичко, то касае 242 ал. 8 НК, и в самото него се казва, че "допълнително произнасяне по чл.306 ал.1 т.1 от НПК ... е възможно само във връзка с чл. 53 от НК." Ако разгледаме аргументите ("не е наказание, представлява гражданска санкция"), с тях може да се обоснове и обратното; аргументът за недопълнимост е съмнителен, щом пък присъдата (пак с вече определено наказание) според закона подлежи на допълване в тази насока; а цитираният 374 препраща към общите правила, където е и 306.

Ровнах и аз из практиката: РЕШЕНИЕ № 322 ОТ 29.09.2014 Г. ПО Н. Д. № 932/2014 Г., Н. К., ІІ Н. О. НА ВКС - разглежда случай тъкмо като на Илиан и е в посочения от мен смисъл. Също и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 24.08.2012 Г. ПО ВЧНД № 4109/2012 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - отменя, връща за ново разглеждане поради СПН (а не е недопустимо). Сигурно има и други, но ме мързи да търся повече.


По втория въпрос, щом се касае за пари, струва ми се че въпросът за наличността на придобитото/присъждането на равностойност не стои, т.к. парите са изразител за стойност. Няма причина да се търсят определени купюри и съдът ще осъди да плати Х лв. Иначе в принципен план - каквото се докаже, заседанието е открито, може да се събират доказателства.
Горното представлява потенциално грешно становище. Консултирайте адвокат, ако искате сигурност и юридическа отговорност при защитата на правата Ви.
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 04 Яну 2015, 16:13

bird_of_paradise написа:[spoiler=О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 510/01.08.2014г.]гр. Пловдив

Не искам да те плаша, но според мен трябва да се запознаеш и с практиката по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Престъплението по 252 от НК е включено в изчерпателно избрените хипотези на чл. 21( т.17).


Запознат съм с тази практика, хубавото е, че за добро или лошо брат ми не притежава каквото и да е имущество. Не е прехвърлял и нищо на свързани лица. Освен това е осъден за дейност (приходите му са през целия период), която е продължила 11 години и е приключила преди четири години. Срокът както знаеш по ЗОПДНПИ е десет години.

Благодаря за помощта! Надявам се да е от полза за брат ми.
Последна промяна ilian_todorov на 04 Яну 2015, 16:17, променена общо 2 пъти
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот bird_of_paradise » 04 Яну 2015, 16:14

Прочетох мотивите на ВКС- има един съществен детайл- одобряване на споразумението и отнемане на имущество са от един и същи ден 11.02.2014г( подозирам в едно и също дело), а тук имаме половин година закъснение и ново дело, различно от това с което е постановена присъдата ( а 306 е в раздел постановяване на присъда).
Нямам друг аргумент ( встрани съм от наказателното) за недопълване, освен че се влошава положението на осъдения.

По съобразителната част нямам възражения-предотвратяване възможността извършителят да извлече икономическа облага от престъпната си дейност.


О на СГС касае друга хипотеза - налице е процесуално нарушение, основание за отмяна, защото О е от закрито заседание в нарушение на ал.2.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 04 Яну 2015, 16:28

bird_of_paradise написа:Прочетох мотивите на ВКС- има един съществен детайл- одобряване на споразумението и отнемане на имущество са от един и същи ден 11.02.2014г( подозирам в едно и също дело), а тук имаме половин година закъснение и ново дело, различно от това с което е постановена присъдата ( а 306 е в раздел постановяване на присъда).
Нямам друг аргумент ( встрани съм от наказателното) за недопълване, освен че се влошава положението на осъдения.

Делото е едно и също. Съдебният състав също.
Последна промяна ilian_todorov на 04 Яну 2015, 16:48, променена общо 1 път
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот kontrol » 04 Яну 2015, 16:38

Птицо, в спорът се раждала истината :)
bird_of_paradise написа:Прочетох мотивите на ВКС- има един съществен детайл- одобряване на споразумението и отнемане на имущество са от един и същи ден 11.02.2014г( подозирам в едно и също дело), а тук имаме половин година закъснение и ново дело, различно от това с което е постановена присъдата ( а 306 е в раздел постановяване на присъда). - и по-горе писах, че мисля, че времето (особено 1/2 г.) е без значение; също и конкретното цифрово означение на делото; и при ВКС, и тук има споразумение.
Нямам друг аргумент ( встрани съм от наказателното) за недопълване, освен че се влошава положението на осъдения. - уви, в наказателното често се влошава положението на осъдения - първо си свободен, после те задържали :). Забраната за реформацио ин пеюс важи в производства, образувани по жалба.
...
О на СГС касае друга хипотеза - налице е процесуално нарушение, основание за отмяна, защото О е от закрито заседание в нарушение на ал.2. - и аз съм го отбелязал по-горе, но идеята е, че ако такова произнасяне беше недопустимо и в открито заседание, не би връщал
Горното представлява потенциално грешно становище. Консултирайте адвокат, ако искате сигурност и юридическа отговорност при защитата на правата Ви.
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 04 Яну 2015, 16:45

kontrol написа: и при ВКС, и тук има споразумение.[/color]

Да, но жалбата срещу определението на втора инстанция е със съвсем различни аргументи (лихвите подлежали на връщане на други лица), които ВКС не приема.
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот kontrol » 04 Яну 2015, 17:42

Прав си, че касацията е ограничена, но може би щяха да го споменат. Ровнах още малко.

РЕШЕНИЕ № 550 ОТ 09.01.2012 Г. ПО Н. Д. № 2067/2012 Г., Н. К., ІІ Н. О. НА ВКС написа:автомобилът като средство, използвано за извършване на престъплението по чл. 234 НК, попада в категорията вещи, за които с разпоредбата на чл. 53, ал. 1, б. "а" НК е предвидено задължително отнемане в полза на държавата. Следователно по този въпрос страните не разполагат с каквато и да е възможност за споразумяване. Затова въпросът не е включен в задължителното съдържание на споразумението по чл. 381, ал. 1, т. 6 НПК, така както това е сторено при постановяването на присъдата, когато, съгласно чл. 301, ал. 1, т. 9 НПК, съдът е длъжен да се произнесе налице ли са условията за приложението на чл. 53 НК. При положение, че според чл. 383, ал. 1 НПК влязлото в сила споразумение, по отношение на последиците е приравнено на присъда, е обяснима волята на законодателя да бъде последователен и отнемането на вещи в полза на държавата, в случаите на чл. 53 НК да бъде предоставено единствено в компетентност на съда. При това положение, съдът следва да се произнесе по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, защото когато вещта, иззета като веществено доказателство едновременно подлежи и на задължително отнемане в полза на държавата, при решаване на въпроса за приложението на чл. 53 НК, тя попада в обхвата на действието на задължителната компетентност на съда, изключваща възможността на страните по споразумението да се договарят по обхвата и съдържанието на отнемането.


И пак спирам да търся :). За разкош: друг акт на Пловдив, в което се приема обратното за 242 (РЕШЕНИЕ № 124 ОТ 02.07.2013 Г. ПО ВЧНД № 216/2013 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ). Решение на ВКС, с което се връща с изрични указания за отнемане (РЕШЕНИЕ № 266 ОТ 04.06.2013 Г. ПО Н. Д. № 771/2013 Г., Н. К., І Н. О. НА ВКС; РЕШЕНИЕ № 138 ОТ 14.05.2013 Г. ПО Н. Д. № 399/2013 Г., Н. К., І Н. О. НА ВКС; по въпроса за 234 обаче вж ТР 2/13.)
Горното представлява потенциално грешно становище. Консултирайте адвокат, ако искате сигурност и юридическа отговорност при защитата на правата Ви.
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 10 Яну 2015, 00:03

[quote="kontrol"][/quote]
Цапардосаха го завалийката. Прокурорът предлага да му бъдат отнети тези малко над 250 000 лева, а съдът го осъди да ги заплати в полза на държавата, тъй като ги няма като веществени доказателства и не са налични. Има ли право по собствена инициатива да изменя по този начин? :?:
Ако обжалва може ли да се хване за горното?
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот richi » 20 Яну 2015, 21:00

ilian_todorov написа:
kontrol написа:

Цапардосаха го завалийката. Прокурорът предлага да му бъдат отнети тези малко над 250 000 лева, а съдът го осъди да ги заплати в полза на държавата, тъй като ги няма като веществени доказателства и не са налични. Има ли право по собствена инициатива да изменя по този начин? :?:
Ако обжалва може ли да се хване за горното?

Вероятно съда се е позовал на чл.53 ал.2 б.Б изр. 2-ро.Независимо от това проявете интерес и за образуваната проверка по реда на ЗОПДНПИ.
richi
Нов потребител
 
Мнения: 7
Регистриран на: 04 Сеп 2003, 13:26

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот ilian_todorov » 22 Яну 2015, 12:10

richi написа:
ilian_todorov написа:
kontrol написа:

/quote]
Вероятно съда се е позовал на чл.53 ал.2 б.Б изр. 2-ро.Независимо от това проявете интерес и за образуваната проверка по реда на ЗОПДНПИ.

То е ясно, че се е позовал на изречение второ.
Как да проявим интерес? От КОНПИ информация няма да дадат. Хубавото е, че брат ми не притежава имущество, а и като е осъден един път да ги плати тези пари, какви други претенции може да има срещу него?
ilian_todorov
Активен потребител
 
Мнения: 1033
Регистриран на: 08 Юни 2013, 13:34

Re: Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

Мнениеот mobid » 18 Дек 2017, 10:49

Според прессъобщенията и годишните доклади на Председателя на Комисията за конфискация / КОНПИ / се оказва, че много тъмни елементи са загубили имуществото си, благодарение на безмилостната дейност на г-н Георгиев.
Затвориха очите си за това, че в бюджетът на тази, мила ни родина са постъпили едва 4,6 млн.лева за периода от 2010 – 2016 г. Комисията си била свършила работа, но в други институции бил проблемът, а най-вече при вас, мили ни данъкоплатци. Не желаете и се страхувате да купувате това конфискувано имущество. Кметовете не искали да го приемат, а областните управители незнаели, какво да го правят. Жалко, защото явно единствено Пламен Георгиев се пъне и мъчи. Наистина и без сарказъм, съжаляваме за усилията на служителите на КОНПИ, които полагат явно сериозни усилия да постигнат някакъв резултат. Жалко за тези държавни служители, че трудът им е обезличен от тези дето трябва да доизмислят законите за да се види резултатът от работата им. Жалко и за това, че трудът им през годините, най-нагло е присвоен от Пламен Георгиев и близкия до него приятелски кръг. Вие работете, мили хора, а пък ТОЗИ нека на ваш гръб да се бори за първи Антикорупционен герой.

За да разкрием, че „има нещо гнило в КОНПИ” се запознахме с много съдебни решения и на база тях, защо ли да не направим една наша проверка за несъответствие между доходите и имуществото на Бореца срещу всяко престъпно имане. Ще го направим точно по неговите методи, намерили отражение в съдебните решения. Първоначално се събират всички доходи на лицето и неговата съпруга, получените заеми, кредити, дарения и др.източници на финансиране, като от тях се изваждат разходите за издръжка на член от семейство по данни от Националния статистически институт, разходи за пътувания в чужбина / които според Комисията са в повечето случаи по 130 евро нощувката на човек + 30 евро дневни на човек /, разходите за платени данъци, такси и други. Получават се т.н. нетни доходи от които се изваждат допълнително и разходите за придобиване на имущество / недвижимо и движимо /, както и вноски по банкови сметки и погашения по кредити. В резултат от тези действия се определя законността на средствата. Друг е въпросът, че в КОНПИ обичат да трупат разходи и да не признават приходи.
Точно по тази методика, ревностно поддържана угодно НЕГО му, условно приемеме, че сме уведомени от Прокуратурата за лицето Пламен Георгиев Димитров. Не е грешка, така се казва. Проверяван период ще бъде десетгодишен, съгласно Закона – 01.01.2007 г. – 01.01.2017 г. Какво се установява на база подадените от лицето Годишни декларации пред Сметната палата и достъпът ни до сайтове на институции, публикуващи публична информация:

През септември 2007 г. , лицето е придобило, съвместно със съпругата му и в условията на СИО, магазин от 28 кв.м. в кв. „Младост 1” за 23 570 лева. Не става ясно, това цената на ½ съсобственост ли е или общо по нотариален акт. Изразяваме съмнение в тази цена и по методите на КОНПИ определяме пазарна цена от поне 30 000 евро. Като произход на средствата, послужили за закупуването на този недвижим имот е посочен ипотечен кредит от банка, който към 31.12.2007 г. е в размер на 74 400 лева., като е ипотекиран наследствен апартамент в ж.к. „Люлин”. Очевидно пазарната ни оценка, съпоставена с получения кредит е вярна. Възнаква въпросът, декларираните данни верни ли са, защото при използваната практика от Пламен Георгиев, явно не са, но приемаме, че получения кредит е послужил за придобиване на имота. Друга информация, която получаваме от декларацията, е че лицето и съпругата му нямат спестени парични средства, както и нямат други заеми. Съгласно практиката на Комисията определяме и издържката на тричленно семейство, съгласно данните на Националния статистически институт за 2007 г., която е в размер на 3402,43 лева на човек или общо 10 207 лв. Лицето работи, като прокурор в СГП и определяме месечен доход в размер на 2600 лева. Не установихме доходи на съпругата му. Спазвайки точно, наложената практика на Комисията по извършваните от нея проверки и отразена в съдебните решения, достигаме до следните изводи за несъответствие или законност на средствата:

+ доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева + приходи от банков кредит = 74 400 лева--разходите за издръжка на тричленно семейство – 3402 х 3 = 10 207 лева - -разходи за придобиване на недвижим имот – 30000 х 1,95583 = 58 675 лева -депозити и наличности по банкови сметки = 0 - данъци, такси, пътувания в чужбина = 0
Положително салдо от 36 718 лева.
Приемаме, че през 2007 г., лицето е с положителен баланс, тъй като не са ни известни разходите му за пътувания в чужбина. Приемаме по логиката на Комисията, че той и семейството му са пътували в чужбина за поне 5 дни, като разходите са 5 х 2 х 130 евро+5 х 2 х30 евро = 1600 евро х 1,95 = 3 120 лева. Не сме наясно, какви ги е вършил по банковите си сметки. Остават му 33 000 лева.
През 2008 г. не се установи придобиването на недвижимо имущество, заеми, налични парични средства, депозити и други факти. Подадено е само уведомление, че няма настъпили промени в имущественото състояние. Явно положителното салдо от 2007 г. се е стопило, като разходи или пък нещо не е наред с декларацията за 2007 г. Не разполагаме с данни за дължимите погасителни вноски за годината по усвоения кредит от банка, но приемаме, че са поне на 400 лева месечно. През същата година, съпругата на лицето е регистрирала едноличен търговец, като е приключила дейността си със загуба от 7 000 лева, като отчита придобити дълготрайни активи за 13 000 лева. Приемаме установения доход от заплати и извършените разходи за издръжка на тричленно семейство и установяваме следното:
+ доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева -разходите за издръжка на тричленно семейство – 3377,96 х 3 = 10 134 лева -разходи за погасяване на кредит – 12 х 400 = 4 800 лева -разходи за придобиване на материални активи на ЕТ – 13 000 лева.
Положително салдо от 3 266 лева.
Не разполагаме с данни за за задграничните му пътувания / екскурзии / и ако прибавим изчисленията си за предходната година и разходи за 3 120 лева се оказва, че му остават едва 146 лева . По твърденията на осведомени, лицето е страстен почитател на този вид пътувания.

В декларацията за 2009 г. се установиха следните факти:
Банковите депозити на лицето и съпругата му към 31.12.2009 г. са в общ размер на 14 779 лева с произход заплати и дарения. Няма придобито имущество и нови задължения.
Приемаме установения доход от заплати и извършените разходи за издръжка на тричленно семейство и установяваме следното:
+ доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева -разходите за издръжка на тричленно семейство – 3658,58 х 3 = 10 976 лева -разходи за погасяване на кредит – 12 х 400 = 4 800 лева -банкови депозити – 14 779 лева
Положително салдо от 645 лева.
Приемаме, че през 2009 г., лицето е с положителен баланс, но не са ни известни разходите му за пътувания в чужбина. Да предпхоложим, че лицето не е пътувало в чужбина. Дори няма да го пращаме на почивка в България. ЕТ на съпругата на проверяваното лице е отчела 15 х.лв. приходи и още точно толкова разходи, но 6 х.лв. от тях са имагинерните разходи за амортизация, т.е. същите са извършени само на книга, без реално харчене на паричини средства. В ЕТ са придобити активи за 5000 лева. Веднага изниква въпрос за произхода на тези повече от 5000 лева, които съпругата е изхарчила в ЕТ. Явно вече салдото е отрицателно/ 5000-645 лева / от 4 355 лева. Как ли се харчат пари, дето ги няма?

В декларацията за 2010 г. се установиха следните факти:
Съпругата на лицето е придобила лек автомобил „Пежо” за 9500 лева. Като произход на средствата са посочени, продажбата на „Ситроен” за 2000 лева и заплати. Лицето не разполага с депозити и налични парични средства, но съпругата му има депозити от 9500 евро или 18580 лева с произход заплати. Към така определената от нас заплата на лицето, като прокурор, следва да се добавят и 1200 лева, доходи от отдаване на имущество и 1335 лева, други доходи. Изразяваме нашето съмнение за доходите от наем и верността на декларираното. Не става ясно, кое налично имущество е отдадено под наем. Апартаментът в ж.к.”Люлин” или пък магазинът в ж.к. „Младост”? Каква ли е цената на наемът по документи? Може би 100 лева, месечно. Този доход, реален ли е или се декларират неверни данни, заради дължимите данъци? Съпругата на лицето е декларирала произход на средства от заплата., която не ни е известна, но видно от декларациите, като ЕТ, липсват данни за изплащани заплати. Реализирани са 19 х.лева приходи и точно толкова разходи. Ако приемем тези данни за крайни се получава следната аритметика:
+ доходи на лицето – 12 х 2600 = 31 200 лева +доходи от наем и други = 2535 лева+приходи от продажба на автомобил = 2 000 лева-разходите за издръжка на тричленно семейство – 3762 х 3 = 11 287 лева-разходи за придобиване на автомобил = 9 000 лева-депозити и наличности по банкови сметки = 18 580-данъци, такси, пътувания в чужбина = 0
Отрицателно салдо от 3 132 лева.
Ако към него се прибавят и разходите за екскурзии и пътувания в чужбина, сами осъзнавате, че ТОЗИ харчи повече отколокото изкарва. Може би незнаем за някое допълнително материално стимулиране.

В декларацията за 2011 г. се установиха следните факти:
Няма промяна в обстоятелствата. Липсва информация за кредити, заеми, депозити и др. Лицето вече е зам.министър на правосъдието. Нямаме информация и за разходите му за пътувания в чужбина и движението му по банковите му сметки. В декларацията на съпругата му, като ЕТ се вижда, че са реализирани приходи от 27 000 лева, при разходи от 23 х.лева. Получихме доход от 4 х.лв. или 3 600 лева чисти. Задаваме си въпросът, следва ли да приемем, че няма настъпили промени в имотното състояние на лицето. Не, не го приемаме. Лицето продължава да има задължения по ипотечен кредит и едва ли сумата на депозитите е останала непроменена. Ако ли пък депозитите съ останали с константна величина, то явно за пореден път има нещо неясно.
В декларацията за 2012 г., настъпват много сериозни, а лично за нас и съмнителни промени:
През юли/2012 г., лицето придобива апартамент от 99,41 кв.м. и две паркоместа по 12,50 к.м. в новопостроена жилищна сграда в кв. „Гео Милев”, недалеч от известния х-л „Плиска” за декларираните 207 318 лева. Съмняваме се в така декларираната цена и извършваме собствена пазарна оценка, която установява следното:
По методиката на КОНПИ, само цената на паркоместата е на стойност от поне 18 000 евро. Пазарната цена на апартаментът в този район е поне от 120 000 евро. Лицето е декларирало кредит от банка в размер на 85 000 евро. Разликата от над 50 000 евро, нямаше да е толкова съмнителна, ако не бяхме установили, че през месец август/2012 г. е заличена ипотеката по кредита от 2007 г. в размер на 74 400 лева. Моментално в мислите ни изникват два варианта.

Вариант 1: За периода от 29.08.2007 г. до 10.08.2012 г. е погасен целия размер на кредита от 74 400 лева и то с какви средства е станало това? При заложена от нас минимална погасителна вноска от 400 лева, как се погасиха лихви от поне 10000 лева и главница от около 75 000 лева за 59 месеца и прави ли това сметка от 1440 лева, дължими вноски на месец. Ако това са дължимите вноски, то смятате ли, че на ТОЗИ му излизат сметките. Ако не му излизат, то с какви средства са заплащани?
Вариант 2: Ако кредитът е погасен чрез рефинансиране , то при минимална вноска от 400 лева за 59 вноски / 23 600 лева или около 12100 евро /, платени в периода от август/2007 г. до август/2012 г., то като как придоби с реално получен кредит от 73 000 евро, недвижим имот за повече от 130 000 евро. Сметките са елементарни. Някъде се губят около 100 000 лева, г-н Председател. Ако наяве излезе пълната ви погасителна вноска, очевидно, по вашите методики, Закон и съдебна практика ще се окаже, че имате много сериозно несъответствие между доходи и имущество. От къде са тези пари и с какъв произход са?

Да ви е честито! Ако към това добавим и придобития от Вас „Нисан Мурано”, по ваши думи само за 12 600 лева през 2013 г., при пазарна цена от поне 25000 лева и още едно паркомясто през 2014 г. за 6845 лева / при същата определена от нас минимална пазарна цена от поне 9000 евро /, на същото място, където са и останалите две паркоместа, очевидно формирате изискваното от Закона, несъответствие от 150 000 лева. Впрочем, защо са ви три паркоместа, при декларирани две коли? Нещо отново се губи в мислите ви. Ще кажете, че пропускаме вашите доходи и тези на съпругата ви? Да, пропускаме ги от неудобство от подчинените ви. Нека сами си ги погледнат на сайта на Сметната палата и този на Търговския регистър.

Достатъчно е да въведат Вашите имена и тези на ЕТ „АИПДП – Д-р И. А.”, сега вече ЕООД. В декларацията ви за 2016 г., отново сте посочили, че сте спестили от заплата едва 14 872 лева. Скромно, но от сърце, а дали е така? Нещо в цифрите ви се губи. Сега е време да докажете, че Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество не важи само за тези, които газите. Важи и за вас, г-н Георгиев. Знаеме за практиката ви, че ако един имот е придобит с кредитни средства, същият ще бъде незаконно придобит, ако средствата с които погасявате кредита са с незаконен източник. Обяснете вашите г-н Георгиев. Имат ли нещо общо с внедрената Система за случайно разпределение на преписките, в нарушение със Законът за обществените поръчки или пък с прекратени проверки или производства, по незнаен начин.

И ако получените заплати са от законен източник, то как ще обясните явното несъответствие между доходи и харчлъци. Не само, че харчите, ами успявате и да спестите. Какви пари спестявате г-н Георгиев и с какъв произход. Ако имахме извлечения от кредитните ви карти и банковите ви сметки ще настане „пълна веселба”.
А вие, уважаеми членове на Сметната палата, вземете и си променете декларацията и указанията към нея, както и съветите по най-често задаваните въпроси, защото ви „цакат”, както си поискат и ако ги хванете. Е, няма да стане по този начин, но защо ли пък да се ровите в статуквото? Ааах, колко сте навързани всички! Между другото, един от вашите в момента е зам.председател на Комисията и е от състава на „Светата тройца”, подкрепяща безусловно ТОЗИ. За вас това е гордост или пък за нас са предразсъдъци.

Наред с колосалните суми по конфискация от 4,6 млн.лева, постъпили в бюджета вече сме наясно че сте изхарчили над 60 млн. Дали данъкоплатците са наясно, че в тези милиони харчове влизат и тези на членовете и Председателят на Комисията, за гориво на служебни автомобили, представителни разходи, свързани в повечето случай с личното задоволяване на потребности от вафли, бонбони, сокове и кафета, съхранявани в хладилници с размери, по-големи от техния личен. Има, няма, около 50 х.лв., годишно или за 10 години са скромните 500 000 лева. Меко казано, до сега консумацията им на блага е струвало лечението на поне четири болни деца, за които ежедневно се пише по медиите. Жалко, защото така е по всички ведомства. Срам ли ви е? Не, нали, защото нас, да! Ех, да можеше всички да ви видим на велосипеди, като хората в Холандия.

Г-н Георгиев, ако не знаете, как да си попълните декларацията, има счетоводители за това. Ако ли пък ние не сме прави и сме направили неправилен прочит на имотното ви състояние, отново ви призоваваме на дебат. Ако искате определете вещи лица, ние ще направим същото. Нека направим една съвместна и комплексна експертиза от специалисти, която да определи вашето имотно състояние. Представете на тези експерти пълна информация по документи, нотариални, банкови и други свързани с вашите пътувания и разходи в чужбина и „оплакнете” името си. Гарантираме Ви, че нашите експерти ще бъдат максимално обективни и няма да заблудят широката общественост.

Просто, нека го направим по вашите правила, така, както проверявате обявените от вас хиляди проверявани лица. Ще го направим по вашите практики и методологии и съгласно съдебните такива. Гарантираме ви, че ако всеки един лев, изкаран от вас е законен, ние лично ще го публикуваме и ще се извиним. Време е да се покажете не само на ОНЕЗИ 240 човека. Време е да докажете, че имате достойнството, честността и качествата, които демонстрирате пред тесен кръг и с цел бъдещото ви кариерно развитие. Сега го направете не с думи, а с дела. Направете го, а ние или вие ще се извиняваме, пред хората и според зависи, кой, какво. Предлагаме, арбитър да ни бъдат Сметната палата, Агенцията за държавен финансов контрол и Прокуратурата на Р.България.

Престанете със срамното си и гузно мълчание и имайте доблестта да се засрамите публично. Идете си, заедно със срамните си методи на управление. Регистрирайте си ЕООД и там прилагаите методиките си и освободете данъкоплатците от тежестта, която представлявате. Народът иска нещо скъпо, но качествено, а не нещо скъпо и дефектно.

Рано или късно, ОНЕЗИ 240, ще замълчат и ще гледат безпомощно, както нас, така и Менторите си. КОЙ, ТОЙ и ВИЕ ще трябва все пак да се сетите да отговорите и на НАС!
Имаме и процедурно предложение. Предлагаме, г-н Д.Кирилов и К.Зарков също за арбитри. Разчитаме на безпристрасността им. Разчитаме на правните им познания и на това, че съвестта им ще заработи.
За справка: Вж. Търговски регистър / ЕИК 175452159 /, сайта на Сметна палата – Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, Имотен регистър и кадастър на Р.България / за тези, които имат платен достъп /.

Екип от юристи, написал т. нар. „Кървави писма” за КОНПИ
mobid
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 18 Ное 2007, 10:18


Назад към Наказателно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron