Страница 1 от 1

Давностен срок на дела

МнениеПубликувано на: 04 Фев 2017, 03:03
от bestman
Здравейте !

Какъв е давностният срок за дела, които са приключили с досъдебната фаза, но няма даден ход на делото?
Наказанието е лишаване от свобода от 1 до 3 години.

Колко време трябва да мине, за да бъде прекратено делото по давност?
Благодаря Ви предварително !

Re: Давностен срок на дела

МнениеПубликувано на: 06 Фев 2017, 22:07
от boynin
Чл. 80. (1) от НК Наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) двадесет години за деяния, наказуеми с доживотен затвор без замяна, доживотен затвор, и 35 години за убийство на две или повече лица;
2. петнадесет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от десет години;
3. десет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година, и
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) три години за всички останали случаи.
(2) Давностните срокове по предходната алинея за престъпления, извършени от непълнолетни, се определят, след като се съобрази заменяването на наказанията по чл. 63.
(3) Давността за преследване започва от довършването на престъплението, при опит и приготовление - от деня, когато е извършено последното действие, а за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления - от прекратяването им.

Чл. 81. (1) от НК Давността спира, когато започването или продължаването на наказателното преследване зависи от разрешаването на някой предварителен въпрос с влязъл в сила съдебен акт.
(2) Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване, и то само спрямо лицето, срещу което е насочено преследването. След свършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
(3) Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член.

Re: Давностен срок на дела

МнениеПубликувано на: 06 Фев 2017, 23:23
от ilian_todorov
bestman написа:Здравейте !

Какъв е давностният срок за дела, които са приключили с досъдебната фаза, но няма даден ход на делото?
Наказанието е лишаване от свобода от 1 до 3 години.

Колко време трябва да мине, за да бъде прекратено делото по давност?
Благодаря Ви предварително !

Реално е седем години и половина. Колегата ти е цитирал закона по-горе. 5 + 2,5 = 7,5 г.

Re: Давностен срок на дела

МнениеПубликувано на: 07 Юни 2017, 20:44
от bestman
Благодаря!
В случай, че делото се отлага защото обвиняемият е болен и не може да участва в процеса, колко време трябва да се чака давността, пет или седем години и половина?